Skip to main content

Itthon

Száz éve önállósodott a budapest-kelenföldi gyülekezet
Önállósodásának századik évfordulóját ünnepelte a június 23-i istentiszteleten a Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség. A jubileumi alkalomra ugyanott került sor, ahol egykor az első összejövetelét is tartotta a gyülekezet: a Bartók Béla úti Gárdonyi Géza Általános Iskola tornatermében. A hívek közössége most is megtöltötte a termet.
Nyolcvanadik születésnapja alkalmából köszöntötték Ittzés János püspököt
„Magányos és nyomorult dolog” a szószéken állni, ugyanakkor az igehirdető mögött mindig ott áll az Úristen, és irgalmával elfedezi a gyengeségeket – erről szólt Ittzés János nyugalmazott püspök, amikor nyolcvanadik születésnapja apropóján egyházunk elnökségének kezdeményezésére családi-szolgatársi körben köszöntötték őt. A Magyarországi Evangélikus Egyház székházának kápolnájában június 21-én t...
Tisztújítás a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegyében
A Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegyében június 15-én, szombaton az általános tisztújítás keretében lezárult az esperes-, felügyelő- és tisztségviselő-választás. Az egyházmegyei jelölőbizottság az április 28-ai szavazatbontás után megállapította, hogy az elkövetkező hat évben Győri Péter Benjámin esperesként, Bárdossy Tamás pedig egyházmegyei felügyelőként tovább végezheti szolgálatát.
Kétszáz éve született Podmaniczky Frigyes
Színházi intendáns, várospolitikus, szabadságharcos, egyházkerületi felügyelő, országgyűlési képviselő, író. Az evangélikus Podmaniczky Frigyes életében megannyi szerep egyesült, s mind egy célért: a közjó szolgálatáért, hitéhez, hazájához hűen. Az Evangélikus Országos Múzeumban születése – 1824. június 20. – kétszázadik évfordulójának előestéjén, június 19-én nyílt kiállítás a gazdag életmű kü...
Beiktatták a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegye elnökségét
Az általános tisztújítás során a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegyében az eddigi elnökség, Zsarnai Krisztián esperes és Veczán László egyházmegyei felügyelő a következő hat évre is bizalmat kapott a gyülekezetektől. Beiktatásukat június 16-án, vasárnap tartották a nyíregyházi evangélikus nagytemplomban.
A Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye megválasztott elnökségét, Sefcsik Zoltán esperest és Zuschlag János egyházmegyei felügyelőt, valamint a további tisztségviselőket június 15-én iktatták be a paksi evangélikus templomban.
Kétszáznegyven éves az uraiújfalui templom
Temploma építésének kétszáznegyvenedik évfordulóját ünnepelte az uraiújfalui gyülekezet június 16-án. Az ünnepi istentiszteleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, a liturgiában Rostáné Piri Magda, a Vasi Egyházmegye esperese és Magyar Melinda helyi lelkész szolgált.
Beiktatták a Veszprémi Egyházmegye elnökségét és tisztségviselőit
A legtöbb gyülekezetet összefogó Veszprémi Evangélikus Egyházmegyében is megtörtént az őrségváltás. Az új esperest, Weltler Gábort és az egyházmegyei felügyelői tisztséget újra vállaló Bálintné Sári Juditot június 15-én a malomsoki templomban iktatta be hivatalába Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke. Az úrvacsorás istentisztelet liturgiájában Szabó Vilmos Béla nyugalmazo...
Kántortovábbképző tanfolyamot szervez augusztus 26. és 29. között Fóton az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet. A tanfolyam az istentiszteleti liturgikus orgonajáték és a gyülekezeti éneklés köré szerveződik.
Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​​​​​​​​​​​​​​​​​​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! […] Csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor” – a 133. zsoltár szellemében rendeztek születésnapi családi napot a Bolla Árpád Evangélikus Szeretetotthonban június 8-án.
Evangélikus fenntartásban fogja megkezdeni szeptemberben az új tanévet a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskolája.
A tordasi és a gyúrói evangélikusok közösségét martonvásáriak is erősítik
Amikor két – vagy akár több – egyházközség a társulás mellett dönt, akkor ennek oka általában anyagi természetű. Reménység szerint azonban egy ponton túl nemcsak a praktikus előnyök miatt marad fenn egy ilyen kapcsolódás, hanem más szempontok is felerősödnek, és a kényszerű együttélés helyett a kölcsönös megelégedettség válik jellemzővé. A Tordas–Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségben jártu...
Beiktatták a Győr-Mosoni Egyházmegye elnökségét
Az elmúlt másfél évben megbízott esperesként szolgáló Vladika Zsófiát és az egyházmegyei felügyelőként harmadik ciklusát kezdő Rátz Andrást június 8-án a téti templomban iktatta be tisztségébe Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke. A liturgiában Jánosa Attila győri és Lázárné Tóth Szilvia lébényi lelkészek vettek részt.
Beiktatták a Soproni Egyházmegye új vezetőit
Egyházunk legfiatalabb esperese lett az idén megválasztott Varga Tamás, akit az egyházmegyei felügyelői tisztségbe hat év kihagyás után visszatérő Gosztola Szabolccsal együtt június 8-án iktatott be hivatalába Szemerei János püspök a rábaszentandrási templomban tartott istentiszteleten.
Bencéné Szabó Márta és Bence Imre lelkészek a családi munkamegosztásról és a gyülekezeti szőlőfürtről
Kéz a kézben járva, egymást segítve, mindvégig a családra és a gyülekezetre fókuszálva szolgált – közegyházi feladatokat is vállalva – Bence Imre és felesége, Bencéné Szabó Márta. A Budavári Evangélikus Egyházközség lelkész házaspárjával – nyugdíjba vonulásuk apropóján – életútjukról, az ifjúsági munkáról, valamint néhány egyháztörténeti érdekességről is beszélgettünk.
A Rózsabokor evangélikus óvodafejlesztési program a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya között 2020-ban létrejött együttműködés keretében valósul meg. A kelenföldi és a veszprémi építkezést követően most további két helyszínen, Bakonycsernyén és Sopronban indulhat el a munka.
Részletek Abaffy Zoltán nem lelkészi elnöki zárójelentéséből
A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata utolsó, május 31-i ülésszakán Abaffy Zoltán, a zsinat nem lelkészi elnöke cikluszáró jelentését is meghallgatták a küldöttek. Alább ebből közlünk részleteket; a teljes jelentés mellékletben érhető el.
Részletek Hafenscher Károly zsinati lelkészi elnöki zárójelentéséből
A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata utolsó, május 31-i ülésszakán Hafenscher Károly, a zsinat lelkészi elnöke cikluszáró jelentését is meghallgatták a küldöttek. Alább ebből közlünk részleteket; a teljes jelentés mellékletben érhető el.
Részletek Prőhle Gergely országos felügyelői jelentéséből
A Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata utolsó, május 31-i ülésszakán Prőhle Gergely országos felügyelő cikluszáró jelentését is meghallgatták a küldöttek. Alább ebből közlünk részleteket; a teljes jelentés mellékletben érhető el.