Skip to main content

Interjú

Hogy helyben szülessenek jó döntések

Mit tehet egyházunk mint intézményfenntartó?
A közhiedelemmel ellentétben az egyházi fenntartó sem tud magasabb bért biztosítani a pedagógusoknak, mint az állami. Az evangélikus egyház ugyanakkor fenntartóként nem akar mindent a központból irányítani, hanem a döntéseket az intézményvezetőkre és az intézményi közösségekre hagyja, hogy a törvényes kereteken belül a helyi sajátosságokat figyelembe véve alakulhassanak a folyamatok. Kézdy Edit...

Az igét nemcsak hirdetni, hanem ragozni is kell

Varsányi Ferenc nyugállományba vonuló lelkész a templom falain belüli és kívüli szolgálatról
„Lelkészi szolgálatunk méltóságát a szakralitás adja” – mondja Varsányi Ferenc. Az 1980-ban felszentelt lelkész Tolnanémedi, Pécs és Dunaharaszti mellett szolgált börtönben és kórházban. Tevékenyen részt vett a települések életében, és nagy hangsúlyt fektetett a lelkigondozásra. A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség lelkészével – nyugdíjba vonulásának apropóján – életútjáról, az egyház és a v...

Hídépítő Hermésztől a literalizmusig

Fabiny Tibor a különböző bibliaértelmezésekről
Az egyház története nem a zsinatok, pápák, papok története, hanem a Biblia értelmezésének története – vallja Fabiny Tibor professzor. Az irodalomtörténész-teológust nemcsak a Szentírás-értelmezésről, hanem az első hazai, egyetem- és felekezetközi alapon létrejött tudományos műhelyről, a Hermeneutikai Kutatóközpontról is kérdeztük, és belelapoztunk a frissen megjelent, Túl a literalizmuson – Gon...

A reményt kell hirdetnünk

Villáminterjú a Lutheránus Világszövetség új elnökével
„Megható volt, ahogy a fiatalok körbeálltak minket, és imádkoztak értünk” – emlékezik vissza beiktatása perceire Henrik Stubkjær dán püspök, akit a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) tizenharmadik nagygyűlésén a szervezet új elnökévé választottak Krakkóban. A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik delegáltja, Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetőj...

„Egy testté, egy lélekké formált minket”

A Lutheránus Világszövetség nagygyűléséről kérdeztük Cselovszkyné Tarr Klárát
A klímaváltozásból adódó igazságtalanságok felismerése, az agresszió elítélése és az üldözött keresztényekkel való szolidaritás kifejezése is hangsúlyosan jelenik meg a Lutheránus Világszövetség tizenharmadik nagygyűlésének végén elfogadott záródokumentumban. A Magyarországi Evangélikus Egyházat Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetője delegáltké...

Közvetítő szerepben

Interjú Fabiny Tamással, a Lutheránus Világszövetség alelnökével
Másodízben választották a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) közép- és kelet-európai régiójának alelnökévé Fabiny Tamást, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspökét szeptember 20-án a lengyelországi Krakkóban, az újonnan megalakult tanács első ülésén. Korábban 2010 és 2017 között már betöltötte ezt a pozíciót. A szervezet tizenharmadik nagygyűléséről hazafelé tartva adott telefonos interjú...

Kiengesztelődés a teremtett a világgal

I. Bartholomaiosz pátriárka magyarországi látogatásáról – interjú Dejcsics Konrád bencés szerzetessel
„A keresztség mellett a bűneink miatt érzett bánat, a bűneink megvallása is összeköt bennünket. Ez lehet az első lépés az eucharisztikus közösség felé” – fogalmazott az Evangélikus Információs Szolgálatnak adott interjújában Dejcsics Konrád atya. A Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóját I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka szeptember 21–25. közötti magyarországi látogatá...

Mindig nyitottnak kell lennünk a reménység üzenetére

Carl Petter Opsahl zenészként vesz részt a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésén
„Az imádság nem csak intellektuális dolog” – vallja Carl Petter Opsahl zenész, liturgus, aki Norvégiából érkezett Krakkóba, a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésére. Helyszíni villáminterjú az istentisztelet-előkészítő bizottság és a zenekar egy tagjával.

Nem csak ketten vagy hárman

Danielle Dokman Suriname-ból érkezett a Lutheránus Világszövetség nagygyűlésére
„Itt az ideje, hogy az a közösség legyünk, amelyről mindig beszélünk” – ezzel a felhívással zárta prédikációját Danielle Dokman a Lutheránus Világszövetség 13. nagygyűlésének nyitó istentiszteletén. A lelkésznő a Suriname-i Evangélikus Egyház képviseletében érkezett Krakkóba. Helyszíni villáminterjú.

Isten elől nem lehet megszökni

Interjú Kecskeméti Pál nyugalmazott kiskőrösi lelkésszel
Mielőtt nyugdíjba ment, megszakítás nélkül több mint negyvennégy éven át szolgált Kiskőrösön, az ország egyik legnagyobb evangélikus gyülekezetében, előbb segédkántorként, majd kántorként, 1991-től pedig lelkészként. Pedig életének egy pontján úgy nézett ki, a Szentírás helyett a kőműveskanalat és a fándlit, azaz kőművesserpenyőt fogja forgatni hivatásszerűen. Ahogyan azonban ő is megtapasztalt...

Folyamatos figyelemmel

Kovács Bence a családi háttér szerepéről és a párbeszédről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Kovács Bence ötödéves hallgatóval gyülekezeti hátteréről, az elköteleződésről és a közösségépítés fontosságáról is beszélgettünk.

Aratásban munkálkodók kézikönyvei

Hafenscher Károly professzort kérdeztük az új liturgikus könyvekről
Az evangélikus egyház lelkészei számára nélkülözhetetlen kézikönyv, de a hívek, az érdeklődő laikusok számára sem „titkos olvasmány” az istentiszteleti rendeket tartalmazó Evangélikus istentisztelet – Liturgikus könyv. Korábbi, Agendaként ismert változata továbbra is érvényben van egyházunkban, de a rendszerváltás óta eltelt évtizedek új lehetőségei és kihívásai frissítést tettek szükségessé. A...

A kölcsönösség jegyében

Villáminterjú a finn egyházi kitüntetéssel elismert Baranyay Csaba lelkésszel
„A szívem egy része mindig Finnországban jár” – mondja Baranyay Csaba kőszegi lelkész, aki a Gyülekezeti Munkáért érdemrend arany fokozatában részesült Finnországban.

Stílusirányzatok helyett Krisztus mellett elköteleződve

Benczúr László építészmérnökkel, tiszteletbeli felügyelővel beszélgettünk
Akár műveltségi vetélkedőn is lehetne feladvány: mi köti össze a Megyeri hidat, a budahegyvidéki, a kemenespálfai evangélikus templomot, az Origo Filmstúdió, a lágymányosi ökumenikus központ, a Malév-uszoda, illetve a balatonszárszói Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon épületét? A helyes válasz: a tervező személye. A ma, augusztus 6-án nyolcvanadik születésnapját ünneplő,...

A hit és az elesettek védelmében

Portréfilm Tomcsányi Istvánról
Tomcsányi Istvánt, a Johannita Lovagrend kommendátorát mutatja be a Duna Televízió A hit és az elesettek védelmében című portréfilmje.

A színész arcai

Dráfi Mátyás portréja
A nemrégiben Kossuth-díjjal kitüntetett Dráfi Mátyás szívügyének tekinti Szlovákiában a magyar nyelvű színház ügyét. A Komárnoban élő művésszel és feleségével az egyházhoz tartozásról, hitről, nyelvművelésről beszélgettünk. Közben egy hatalmas színészi életmű tárult elénk.
A Kossuth rádió sportriportereként dolgozott a budapesti atlétikai világbajnokságon Regős László Pál. A Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség gondnokával, az Erős Vár FC labdarúgójával beszélgetve betekintést kaptunk szakmája érdekes hátterébe. Beszélgettünk arról is, hogy sportszerető emberként milyen élményeket adott egy ilyen világversenyt testközelből átélni, és az is kiderült, milyen ...

Kottától a fegyveres külszolgálatig

Négy évtizedes lelkészi pályájáról kérdeztük Pintér Mihályt
Negyvenévi szolgálat után adta át a stafétát utódjának Pintér Mihály, a Mendei Evangélikus Egyházközség lelkésze, okleveles kántor, nyugalmazott tábori lelkész, a Veszprémi Egyházmegye korábbi esperese. Pályájának összegzésére készülve kilenc oldalt jegyzetelt tele, de személyes történeteivel sokszor ennyit is meg lehetne tölteni. Számtalan ellenszélben véghez vitt ügyről, Isten által támogatot...

Szélesre tárt templomkapu hívogató dallamokkal

Beszélgetés Kinczler Zsuzsannával, a Protestáns sokadalom zenei programjainak szervező-műsorvezetőjével
Minél több embert megszólítani tudó, a műfajok minél szélesebb repertoárját felvonultató zenei programmal készültek az augusztus 19-i Protestáns sokadalom szervezői. Kinczler Zsuzsanna szervező-műsorvezetőt kérdeztük arról, utólag hogyan értékeli a rendezvényt.

Összefogás és szolidaritás Szlovéniában

Több év, mire helyreáll a rend – Evangélikusok is segítik a bajbajutottakat
Szlovénia történelmének legnagyobb természeti katasztrófája rekordméretű károkat okozott, miután augusztus 4-én az ország északkeleti és középső részén huszonnégy óra alatt egyhavi csapadékmennyiség zúdult le. A villámárvizek és földcsuszamlások az ország kétharmadát érintették. Az elmúlt hetek munkálatairól és a segítségnyújtás lehetőségeiről kérdeztük Andrejek-Györfi Juditot, a Muraszombati E...