Skip to main content

Interjú

Beszélgetés a Prónay Sándor-díjjal kitüntetett Andrási Andorral
Máig tartó hatása van az életében annak, hogy Sztehlo Gábor pártfogoltjai közé tartozott – mondja Andrási Andor. Ez évben ő kapta egyházunk legmagasabb, világi személynek adható kitüntetését, a Prónay Sándor-díjat az embermentő evangélikus lelkész emlékének hiteles ápolásáért és az általa mentettek összefogásáért.
Interjú az Ordass Lajos-díjas Krähling Dániel nyugalmazott esperessel
Gyermekkori emlékeket is fel tud idézni Ordass Lajosról Krähling Dániel, akit 2023-ban a püspökről elnevezett díjjal tüntetett ki egyházunk vezetése. A nyugalmazott esperes szinte végig abban a gyülekezetben töltötte lelkészi szolgálatát, ahol maga is felnőtt: Bonyhádon édesapját követte a szószéken.
Igehirdetés, hitoktatás, család hármas fókuszáról kérdeztük Luptákné Hanvay Mária lelkészt
„Óriási missziói lehetőség, hogy taníthatunk, mert ezáltal Isten igéjét és szeretetét vihetjük el a fiatalokhoz” – vallja Luptákné Hanvay Mária. Az 1983 óta szolgáló lelkész négy évtizeden keresztül pásztorolta a Kiskőrösi Evangélikus Egyházközség híveit. Nyugdíjba vonulásának apropóján elköteleződéséről, életútjáról, az ifjúság megszólításának lehetőségeiről és a látogatás szolgálatáról is bes...
Lackner Orsolya a fiatalok közötti szolgálatról
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi, hitoktatói hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Lackner Orsolya harmadéves kémia–hittanár szakos hallgatóval pályaválasztásáról, a pedagógusi attitűdről, valamint a „tudományos” és a „személyes” istenképről is beszélgettünk.
Szülővárosában végzett szolgálatáról kérdeztük Sztankó Gyöngyi lelkészt
Segédlelkészi éveiben Marx, Engels és Lenin fényképe alatt is tartott istentiszteletet, már a Ceaușescu-rendszer idején segítette az erdélyi magyarokat, részt vett az Oltalom Szeretetszolgálat megalapításában, és ő volt az Északi Evangélikus Egyházkerület eddig egyetlen női esperese. Több mint negyvenévnyi, egy helyben végzett szolgálat után vonul nyugalomba Sztankó Gyöngyi, a Nyíregyházi Evang...
Helfrich Eszter Anna és Gábor az új keresztény találkapontról
Békés sziget a budapesti Belváros forgatagában, az Insula Lutherana része. Egy csöndes sarok az Evangélikus Országos Múzeum mellett, a Huszár Gál könyvesbolt közvetlen szomszédságában. Meleg fényei, saját készítésű virágdekorációja és a bibliai igés táblák alatt ülve, a Deák téri templomból átszűrődő harangjáték jól ismert dallamait, bent a lágy jazzmuzsikát hallgatva az ember valóban megpihenh...
Az egyház aktuális kérdéseiről is kérdezték az elnök-püspököt
Az egyháztagok létszámának jelentős csökkenését mutató népszámlálási adatok még mesze nem jelentik a kereszténység végét – állítja Fabiny Tamás. Az evangélikus egyház elnök-püspökével a reformáció emléknapja alkalmából készített interjút a 24.hu hírportál.
Joób Máté lelkész, lelkigondozó a szorongásról és a keresztények közvetítő szerepéről
„Döbbenet, mennyien szorongunk!” – olvasható a mentális egészség problémakörével kapcsolatos hozzászólások egyike, korunknak e látlelete egy internetes fórumon, ahol honfitársaink anonim formában naponta posztok sokaságában öntik ki szívüket lelküket. A „nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek” jegyében osztják meg a világgal családi, párkapcsolati kríziseiket, a jövőtől való szoron...
Elindult a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzés
Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE) idén szeptemberben indult el levelezős munkarendben a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzés. Az új kurzusról két oktatóval és két hallgatóval beszélgetett dr. Varga Gyöngyi tanszékvezető tanár, egyetemi docens, a szak felelőse – nem titkoltan azzal a céllal, hogy a potenciális érdeklődőket megerősítse abban, hogy érdemes jelentkezniü...
Buzás Ádám a „rá szabott” munkáról
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal Buzás Ádámmal, az országos iroda informatikai munkacsoportjának beosztott informatikusával beszélgetünk életútjáról, sokrétű feladatköréről és személyes hitvallásáról.
Sally Azar palesztin lelkésznőt a Hamasz terrortámadásai után kérdeztük
„Nem mondjuk meg, hogy kinek van joga, és kinek nincs, hanem általánosan az emberi jogok betartását és az emberi élet tiszteletét hangsúlyozzuk” – vallja Sally Azar a Jordániai és Szentföldi Evangélikus Egyház (ELCJHL) fiatal lelkésznője, akit idén januárban szenteltek fel Jeruzsálemben, így ő az első palesztin női lelkész. Édesapja, Ibrahim Azar a kicsiny palesztin evangélikus közösség püspöke...
Út a jegyzői tisztségtől a lelkészi szolgálatig
A változó emberi jogszabályok őréből Isten örök érvényű törvényének hirdetője lett Hegedüs Szilvia, amikor jegyzői hivatása mellett elvégezte egyházunk másoddiplomás lelkészképzését, és egy évvel ezelőtt magára öltötte a Luther-kabátot. A kötcsei és a balatonszárszói evangélikus gyülekezet lelki vezetőjével többek között Isten elhívásáról, az első esketési szolgálatáról és a Gondviselő megtartó...
Strasbourgban járt Fabiny Tamás elnök-püspök
Strasbourgban tett látogatást október 4. és 6. között Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke. Az elzászi és a lotaringiai protestánsokkal való ismerkedésen túl egy panelbeszélgetésen is részt vett az Európai Parlamentben. Hivatalos útjáról kérdeztük.
Martos Levente Balázs római katolikus püspökkel beszélgettünk hagyományokról, papképzésről, ökumenéről
„Az egész világ lelki útkeresését nem tudjuk szabályozni, erre csak a Jóistennek van módja. Mi annyit tudunk tenni, hogy a saját kincseinket megéljük” – nyilatkozta az Evangélikus Életnek Martos Levente Balázs római katolikus püspök, a Központi Papnevelő Intézet rektora. A papnevelés mai kihívásairól, az ökumenikus törekvések szépségeiről és nehézségeiről kérdeztük, valamint arról is, milyen em...
A bonyhádi iskolában nincs szaktanárhiány
„Sok mindent újra kell gondolni az oktatási rendszerünk tekintetében, és markánsan bele kell nyúlni – de nem mindegy, hogy mely pontokon” – mondja Andorka Gábor, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője.
Mit tehet egyházunk mint intézményfenntartó?
A közhiedelemmel ellentétben az egyházi fenntartó sem tud magasabb bért biztosítani a pedagógusoknak, mint az állami. Az evangélikus egyház ugyanakkor fenntartóként nem akar mindent a központból irányítani, hanem a döntéseket az intézményvezetőkre és az intézményi közösségekre hagyja, hogy a törvényes kereteken belül a helyi sajátosságokat figyelembe véve alakulhassanak a folyamatok. Kézdy Edit...
Varsányi Ferenc nyugállományba vonuló lelkész a templom falain belüli és kívüli szolgálatról
„Lelkészi szolgálatunk méltóságát a szakralitás adja” – mondja Varsányi Ferenc. Az 1980-ban felszentelt lelkész Tolnanémedi, Pécs és Dunaharaszti mellett szolgált börtönben és kórházban. Tevékenyen részt vett a települések életében, és nagy hangsúlyt fektetett a lelkigondozásra. A Dunaharaszti Evangélikus Egyházközség lelkészével – nyugdíjba vonulásának apropóján – életútjáról, az egyház és a v...
Fabiny Tibor a különböző bibliaértelmezésekről
Az egyház története nem a zsinatok, pápák, papok története, hanem a Biblia értelmezésének története – vallja Fabiny Tibor professzor. Az irodalomtörténész-teológust nemcsak a Szentírás-értelmezésről, hanem az első hazai, egyetem- és felekezetközi alapon létrejött tudományos műhelyről, a Hermeneutikai Kutatóközpontról is kérdeztük, és belelapoztunk a frissen megjelent, Túl a literalizmuson – Gon...
Villáminterjú a Lutheránus Világszövetség új elnökével
„Megható volt, ahogy a fiatalok körbeálltak minket, és imádkoztak értünk” – emlékezik vissza beiktatása perceire Henrik Stubkjær dán püspök, akit a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) tizenharmadik nagygyűlésén a szervezet új elnökévé választottak Krakkóban. A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik delegáltja, Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetőj...
A Lutheránus Világszövetség nagygyűléséről kérdeztük Cselovszkyné Tarr Klárát
A klímaváltozásból adódó igazságtalanságok felismerése, az agresszió elítélése és az üldözött keresztényekkel való szolidaritás kifejezése is hangsúlyosan jelenik meg a Lutheránus Világszövetség tizenharmadik nagygyűlésének végén elfogadott záródokumentumban. A Magyarországi Evangélikus Egyházat Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetője delegáltké...