Skip to main content

Interjú

Hírek a szlovákiai magyar ajkú evangélikusság háza tájáról – Nagy Olivér lelkészt kérdeztük
Ez év elején beszélgettünk Nagy Olivérrel, a Szlovákiai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyházban 2023 májusában létrehozott Országos Magyar Lelkészi Szolgálat koordinátorával. A felvidéki magyar evangélikusok június 8-án Farnadon tartott missziós összejövetele után az eltelt időszak kihívásairól és örömeiről érdeklődtünk az alsószeli evangélikus lelkésztől.
Ittzés János nyugalmazott püspök a páratlan lutheri teológiáról és az őszinte szembenézésről
Győr belvárosában, az evangélikus Öregtemplom közelében álló ház kapujában fogad Ittzés János nyugalmazott evangélikus püspök, aki június 18-án ünnepli nyolcvanadik születésnapját. Energikusan, a tőle megszokott – átvitt értelemben is – egyenes tartással invitál otthonába. Egyháztörténelmi jelentőségű Ittzés János szolgálata: a rendszerváltás után újjáalakult Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület e...
Bencéné Szabó Márta és Bence Imre lelkészek a családi munkamegosztásról és a gyülekezeti szőlőfürtről
Kéz a kézben járva, egymást segítve, mindvégig a családra és a gyülekezetre fókuszálva szolgált – közegyházi feladatokat is vállalva – Bence Imre és felesége, Bencéné Szabó Márta. A Budavári Evangélikus Egyházközség lelkész házaspárjával – nyugdíjba vonulásuk apropóján – életútjukról, az ifjúsági munkáról, valamint néhány egyháztörténeti érdekességről is beszélgettünk.
Szabó Lajos a nem lelkészi gyülekezeti szolgálatra hívó új kötetről
Luther-kabátos lelkész áll a templom előtt, körülötte „civil” felnőttek. Tekintetükből sugárzik: egy ügyet szolgálnak. Ilyen tablókép elevenedik meg a szemünk előtt, amikor a Vállalom – Hívás a nem lelkészi szolgálatra című kötetet lapozgatjuk. Az általános tisztújítás évére megjelent könyv egyszerre vallomásgyűjtemény, bibliatanulmányok, imádságok, meditatív szövegek és fotók összessége. Gyako...
Átérezhetően igyekszik beszélni hitéről az Írónád különdíjas Balczó Mátyás
Talentumot kapott Istentől az írásra, s tudatában van ennek az ajándéknak és felelősségnek Balczó Mátyás. Az Írónád különdíj 2024. évi nyertesének írásaival, videóival az Evangélikus Életben, egyházunk központi hírportálján, az Evangélikus.hu-n – amelynek egyik szerkesztője is – és a Luther Kiadó közösségiméda-felületein egyaránt találkozhat az olvasó. Humora élénkíti a szerkesztőségi értekezle...
Az Írónád díjas Vitális Judit az egyházi sajtóban érzi otthon magát
Nem tündérmese – Isten kegyelme című írásáért vehette át a 2024. év Írónád díját Vitális Judit újságíró, egyházunk központi hírportáljának, az Evangélikus.hu-nak a felelős szerkesztője, magazinunk hírszerkesztője. Díjnyertes riportjában, amelyet tavaly a házasság hetére készített, egy evangélikus házaspár történetét mutatta be: mindketten elváltként kaptak esélyt új, boldog, elkötelezett párkap...
Mórotz Réka Rebeka kölcsönös családi hatásokról és rejtett ószövetségi utalásokról
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Mórotz Réka Rebeka ötödéves hallgató fontos tapasztalatokat szerzett a Mevisz-táborokban, és a kölcsönös tanulás lehetőségeként is tekint a külkapcsolatokra.
Babitstól Kertészig és Esterházyig – Hafner Zoltán irodalomtörténésszel beszélgettünk az újholdas minőségelvről és az élő könyvtárról
Foglalkozik Pilinszky János életművével, volt Kertész Imre közeli munkatársa, írásainak gondozója, számos korábban kiadatlan szépirodalmi mű sajtó alá rendezése fűződik a nevéhez. Az idén József Attila-díjjal kitüntetett irodalomtörténész, szerkesztő, Hafner Zoltán az Evangélikus Országos Gyűjtemény tudományos munkatársaként ez év elejétől az Esterházy Péter és Gitta Könyvtár irodalmi szempontú...
Arató András a mémmé válásról és konfirmációi igéjéről
Nyugdíjas villamosmérnök, világítástechnikai szakember, az Óbudai Egyetem egykori tanára – vagy ahogyan az egész világon ismerik: Hide the Pain Harold. Lapunknak adott interjújában Arató András elmondja, hogyan lett átlagos magyar nyugdíjasból a világ egyik legismertebb arca, hogyan küzdött meg az ismertséggel, és kalandossá vált életének izgalmas mozzanatai mellett beszél evangélikus kötődései...
Parancsvégrehajtás helyett a másikra figyelő lelkiség – Czető Bálint az elköteleződés útjáról
A Magyar Honvédségből átlépve lett a Szentírás, a közösségépítés és a jézusi szeretet Luther-kabátos hirdetőjévé Czető Bálint. A korábbi főhadnagy az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás, teológus-lelkész szakos képzését végezte el, tavaly júliusban a székesfehérvári templomban volt az ordinációja, jelenleg a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze.
Interjú Majorosné Lasányi Ágnessel, az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatójával
„A tehetséggondozásban akkor adunk egyenlő esélyeket a gyerekeknek és lehetünk egyszerre a világhoz rugalmasan alkalmazkodóak, ha odafigyelünk a tudományos területen, a művészetekben és a különböző szakmákban kiemelkedő tehetségekre egyaránt” – mondta el a szon.hu-nak adott interjújában Majorosné Lasányi Ágnes, az Evangélikus Pedagógiai Intézet igazgatója.
Oláh Róbert az esélyteremtésről
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal Oláh Róberttel, az országos iroda diakóniai osztályának szakmai referensével beszélgetünk életútjáról, munkaköréről és a felzárkóztatásról.
Ki alkalmazkodjon kihez? – Interjú Steigervald Krisztián generációkutatóval
Mindannyian sóvárogjuk a figyelmet, és ösztönös biológiai vágy él bennünk a szemkontaktusra. E téren is merőben új helyzetet hozott az, hogy az elektronikai eszközök és az internetes platformok révén a kapcsolódásaink egy jelentős része már nem személyes jelenléttel, hanem az online térben valósul meg. A ma élő generációk közül az idősebb korosztályokba tartozók még az interneten kívüli világba...
Harmati Bence a kérdések hitformáló erejéről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Harmati Bence harmadéves hallgatóval az építő kritikáról, az elköteleződésről és a megtalált saját válaszokról is beszélgettünk.
Laborczi Géza a lelkészi hivatásáról és a szeretetszolgálatról
Évtizedek óta Nyíregyházához köti a lelkészi, intézményvezetői szolgálat. A feladat, amellyel az Úristen megbízta Laborczi Gézát, színes, gazdag, sokrétű. A Nyíregyháza-Kertvárosi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház parókus lelkésze, az Oltalom Szeretetszolgálat intézményvezetője ez év április 14-én nyugdíjba vonult. Értékeket kapott és értékeket teremt a talentumokból. Lendülete egyforma, ál...
Az emberek forgatagában: Réz-Nagy Zoltán
Sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Réz-Nagy Zoltánt, a Csillaghegyi Evangélikus Egyházközség lelkészét az aluljáró lépcsőjén, a sétálók forgatagában kérdeztük istentiszteletre készülésének műhelytitkairól.
Budapesten ülésezett a Luther Márton Szövetség elnöksége
A szórványlét példa az evangélikus hit életképességére – vallja Michael Hübner, a németországi, erlangeni székhelyű Martin-Luther-Bund, azaz Luther Márton Szövetség főtitkára. Az elöljárót a szövetség elnökségének március 21-én Budapesten tartott ülése után kértük beszélgetésre.
Bibliaértelmezés és fizika – Szakács Tamást kérdeztük doktori értekezéséről
Fizikus és lelkipásztor, igazi „tudós pap” dr. Szakács Tamás, a Galgagutai Evangélikus Egyházközség helyettes lelkésze. Betöltött már számos közegyházi pozíciót, jelenleg is a Lelkipásztor című evangélikus teológiai szakfolyóirat igei rovatának szerkesztője, a Luther-konferenciák és egyéb egyházi rendezvények rendszeres előadója, számos publikációt jegyez. Elsőrendű hivatásának tekinti Krisztus...
Mesterházy Attila az egyházi informatikus hivatásáról
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal Mesterházy Attilával, az informatikai munkacsoport vezetőjével életútjáról, feladatköréről és elköteleződéséről is beszélgettünk.
Húsvéti interjú Kondor Péter püspökkel
Mi a feltámadás ünnepének üzenete? Hogyan élhetjük meg a húsvéti örömöt? Miben bízhatunk háborús időkben? Ezekre a kérdésekre is választ kapunk Kondor Pétertől. A Szabad Föld interjújában a Déli Evangélikus Egyházkerület püspökétől azt is megtudjuk, hogy miért nem ismerték fel Jézust azok, akik a feltámadása után találkoztak vele.