Skip to main content

2022. július 20. 17:40

Örökélet-képesek lehetünk

Jézus itt is, ott is – gazdag lelki táplálékot kínáltak a szélrózsás napok

Még meg sem érkeztek a résztvevők július 13-án, szerdán az ország minden pontjáról a 13. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra Gyulára, már azt helyezte a szívükre az evangélikus bibliaolvasó Útmutató aznapi igéje (Mk 16,15): menjenek el szerte az egész világba, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. A fesztivál lelki alkalmai pedig azt tették világossá, hogyan kereshetjük Jézust bárhol, hiszen Isten országát nem itt vagy ott találjuk, hanem „közöttetek van” (Lk 17,21).

Szelrozsa 2022 Gyula zaro istentiszteletÍ foto Magyari Marton 2

A találkozó nyitó és záró istentiszteletén Isten országáról, illetve a világ végezetéig velünk maradó Jézusról szólt az igehirdetés. A reggeli és az esti áhítatokon pedig a szolgálattevők azt fejtették ki bővebben, hol van Isten világunk, életünk egy-egy területén.

Jöjjön el a te országod…

Egyszerre előzte meg türelmes és türelmetlen várakozás az idei Szélrózsát. Reménykedtünk, hogy a járványhelyzet csillapodásával egyszer majd újra együtt lehetünk, és bőszen számoltuk vissza a napokat, ez mikor következik már be.

„Amikor Jézus imádkozni tanít minket, akkor arra is biztat, hogy Istenhez fordulva kifejezzük a jó értelemben vett türelmetlenségünket az ő országa eljövetelére vonatkozóan. Mindezt őszintén tudjuk kérni, mert vágyunk arra a békességre, amit ő adhat nekünk” – fogalmazott prédikációjában Pápai Attila július 13-án, a találkozó nyitó istentiszteletén.

Szelrozsa 2022 Gyula nyito istentiszteletÍ foto Szelrozsa

De mit is értünk pontosan ezen: „Isten országa”? Vajon a mennyországra gondolunk? Vagy Jézus második eljövetelére, a világ végére és egy új teremtés kezdetére? Nehéz elfogadnunk, illetve megtalálnunk mindabban, ami itt és most körülvesz minket, hogy ez már az. „Isten országa ott valósul meg, ahol Jézus van a középpontban – illusztrálta mondandóját egy installációval is a házigazda Gyulai Evangélikus Egyházközség lelkésze. – Ahol a benne való hit összekapcsolja a közösségünk tagjait, ahol Krisztus jelenlétében vagyunk együtt, és ahol a két nagy parancsolatot – szeressük Istent és szeressük egymást – próbáljuk követni.”

…a természetben

Hajtottuk már álomra fejünket a pusztaság közepén, párnaként követ használva? Jákóbbal ez történt, és ekkor látta azt az álmát, amelyről a Szélrózsa csütörtök reggeli áhítatán Nagy Zoltán, a Kelet-békési Egyházmegye esperese prédikált. Ebben a csodás álomban létra kötötte össze a mennyet és a földet.

Sokan ráismerhetnek ebben a történetben saját vágyukra: bár ilyen egyszerű lenne kilépni a földi valóságból és megérkezni egy másik dimenzióba. Menekülőútként a virtuális világot választják – pedig valódi menekvést csak az adhat, amit az Úristen készített el nekünk Krisztusban. Ő az út, az igazság és az élet, általa mehetünk az Atyához. De addig is számos helyen felismerhetjük Isten jelenlétét. Például a természetben, ahol nincs más körülöttünk, csak az ő tökéletes, teremtett világa.

…a szükségeinkben

A friss kenyér íze-illata, héjának roppanása és Krisztus érettünk megtöretett teste között vont párhuzamot Pethő-Szűcs Mária kiskőrösi iskolalelkész csütörtök esti áhítatában. Felidézte: amikor Izrael kiszabadult Egyiptomból, az Úr napról napra gondoskodott népéről. Hasonlóképpen Jézus is megvendégelte a tanítását hallgató, több ezer főt számláló tömeget. Testünk, de ugyanígy szellemünk és lelkünk is tud éhezni, mindháromnak szüksége van táplálékra.

Noha hajlamosak vagyunk először testi szükségleteinket kielégíteni, valójában legfőképpen a Jézussal való élő kapcsolatra van szükségünk. Ő az, aki azért jött, hogy életképesek, sőt „örökélet-képesek” legyünk. Ő az élet kenyere (vö. Jn 6,35), éljünk igéjével, táplálkozzunk belőle – és akkor igennel válaszolhatunk az áhítat provokatív zárókérdésére: „Eszel te rendesen?”

Szelrozsa 2022 Gyula Szerozsa templom foto Magyari Marton

…a templomban

Isten házából bevásárlóközpont? Ha itthon még nem látunk is erre példákat, tőlünk nyugatabbra már szinte bevett gyakorlat, hogy az eredeti funkciójukat már be nem töltő templomokat egyéb célokra alakítják át. Pedig a templom hangsúlyosan az a hely, ahol találkozni lehet a Teremtővel, aki olykor megríkat, olykor vigasztal, máskor pedig választ ad – ahogyan arra Lázárné Skorka Katalin, a mezőberényi I. kerületi gyülekezet és a helyi evangélikus nevelési-oktatási intézmények lelkésze utalt péntek reggeli áhítatában.

De hol máshol, avagy milyen más templomokban található még meg Isten? – tette fel a kérdést az igehirdető, válaszként pedig Pál apostolt idézte: mindannyian Isten temploma vagyunk (vö. 1Kor 3,16). A maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, hogy párbeszédben legyünk vele, bizalommal legyünk felé, és a tőle kapott szentség, Krisztus ismerete töltsön el minket. Éljünk így, élő kövekként, a Lélek templomaként.

…közösségeinkben

Akár ketten, akár hárman gyűlnek össze Jézus nevében, ő ott tud lenni köztük – mindezt sajátos, showműsorelemekkel tűzdelt „teomatek”-prezentációval szemléltette Hajduch-Szmola Patrik pécsi lelkész a péntek esti áhítat résztvevőinek. Nincs olyan földrajzi hely, ahol ne tudna közöttünk lenni Isten, és nincs olyan élethelyzet, ahol ne lenne releváns üzenete Jézusnak számunkra. Az ő csendes alázatát mutatja, hogy akkor is ott van mellettünk, amikor nem hívjuk be életünkbe.

Szelrozsa 2022 Gyula pentek esti ahitat foto Szelrozsa

Az igehirdető végül egy négylépcsős programot vázolt fel a jelenlévőknek, hogy megtapasztalhassák Krisztus jelenlétét a (mikro)közösségekben: „Hívjátok meg egymást ropira. Üljetek le, és meséljétek el az életeteket – örömeiteket és csalódásaitokat – egymásnak. Mivel Isten rajong a mi beszélgetéseinkért, ezért oda fog telepedni melléd. Készülj arra, hogy számodra is lesz mondanivalója.” Ő adhat lelkesedést, célt, küldetést, ez maga a nagybetűs élet.

…a hétköznapjainkban

A háziasszonyként helytállni akaró Márta és a Jézusban a legnagyobb ajándékot felismerő Mária képzeletbeli párbeszéde elevenedett meg a szombat reggeli áhítat résztvevői előtt.

A fiatalok által dramatizált élethelyzetre reflektálva Keczkó Szilvia, a budahegyvidéki gyülekezet lelkésze Lk 10,38–42 alapján arról beszélt, hogy sokszor úgy gondoljuk, végtelen számú lehetőségünk van, és bármikor dönthetünk másként, pedig a különleges pillanatokból, amelyeket akkor és ott kellene megragadnunk, kevés adatik. Ezek kimozdítanak minket komfortzónánkból, és másfajta reakciót kívánnak meg, mint amilyet egyébként szoktunk adni vagy amilyet elvárnak tőlünk.

Mit kezdünk a lehetőséggel, amikor hangzik felénk a hívás? Jobb illat-e nekünk Krisztus illata? – sorjáztak a szolgálattevő kérdései, majd idehirdetését azzal a biztatással zárta: „Mária a jó részt választotta, légy bátor te is Jézust választani!”

Szelrozsa 2022 Gyula szombat esti ahitat Molnar Lilla foto Magyari Marton

 

…életben és halálban

Az égbolt feketesége a holtak hazáját, a csillagok ragyogása pedig a mennyben ránk váró fényességet idézte szombaton késő este. Molnár Lilla kelenföldi lelkész a 139. zsoltár idevágó sorára („Ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy”) fűzte fel taizéi énekekkel kísért, rendhagyó igehirdetését arról, hogy Isten életben és halálban egyaránt jelen van.

Ott van „a kivágott fában, az eldobott kólásüvegben […], a tomboló orkánban […], a könyörtelen szárazságban”. Ott van, amikor „felelőtlenül, hetykén, tekintet nélkül, szükségtelenül, sokat és otrombát, hamisat és bántót” szólunk. Ott van, amikor „magunkat ostorozzuk”, és amikor „megszentségtelenítjük az életet”. S hogy miért van ott? Mert „neked fontos az ember, érted a gondolatot, a tettet, ez olyan ing, amelyet mindenki magára vehet, egy méret, gombos, sztreccs…”

Szelrozsa 2022 Gyula szombat esti ahitat gyertyagyujtas foto Magyari Marton

Velünk marad a világ végezetéig!

Rövid, de sokatmondó jelenet vezette fel a Szélrózsa záró istentiszteletét július 17-én, vasárnap. Az alkalom igehirdetője, Németh Zoltán nem találta a pulpituson a Szentírást, ezért a gyülekezet felé fordult, mondván, lehet, hogy közöttük van. Valóban: a sorok közül valaki felvitte a színpadra a Bibliát, így már nem volt akadálya annak, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodája Gyülekezeti és Missziói Osztályának vezetője felolvassa a prédikáció alapigéjéül kijelölt szakaszt.

„Nem öncélú dolog volt ám ez a kis jelenet. Ezzel akartuk érzékeltetni a Szélrózsa mottójának a súlyát, erejét. Nem itt van, ahol lennie kellene, ahol mindenki várja, hanem ott van: közöttetek!” – magyarázta a dramatikus elem szerepét a lelkész.

Szelrozsa 2022 Gyula zaro istentiszteletÍ foto Magyari Marton

A textus, amelyről aztán ténylegesen szólt, Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 20. vers volt. „Máté szerint ez Jézus utolsó mondata, a végső búcsúja – hívta fel a figyelmet az üzenet fontosságára Németh Zoltán. – A tanítványok előtt nem kisebb kihívás állt, mint az az életfeladat, hogy hogyan tovább Jézus nélkül. És ekkor Jézus rájuk mosolygott, és azt mondta nekik: tegyétek csak a dolgotokat, »én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig«. Én ezt úgy értelmezem, hogy az evangéliumi történetek, példázatok és tanítások átszövik az életünket, belefonódnak a saját történeteinkbe. Mindannyiunkban ott él a gyermeki bizalom készsége és képessége Isten, az élet iránt és a felebaráti szeretet készsége és képessége a másik ember iránt. Csak nem vagyunk szabadok rá, nem vagyunk szabadok ebben. Félelmeink, előítéleteink tartanak fogva minket. Mert a gyermeki bizalom és a feltételek nélküli szeretet mindannyiunkban vagy romok alá van temetve, vagy el van zárva valami belső értékmegőrzőbe. A názáreti Jézus, amikor találkozik veled, az emberrel, ezt érinti meg, ezt szabadítja fel benned. A szabadulást hozó Jézus pedig velünk marad a világ végezetéig.”

***

keszult magyarorszag korm tamogatasaval 2022

***

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.