Skip to main content

2023. november 20. 15:36

„Képzeld magad ifisnek!”

Szakmai nap az ifjúsággal dolgozóknak

A szélrózsa minden irányából érkeztek gyülekezeti munkatársak, hitoktatók és lelkészek november 18-án a Magyarországi Evangélikus Egyház Gyermek- és Ifjúsági Bizottsága, valamint az országos iroda gyülekezeti és missziói osztálya (Gyümi) által szervezett szakmai konferenciára az egyház budapesti székházába. Az évente megrendezett, Küldetésünk az ifjúságért elnevezésű esemény célja az ifjúsággal foglalkozók módszertani és lelki támogatása, tapasztalatcseréjének segítése.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

A konferenciát megnyitó áhítaton Nagy Dániel bakonyszombathelyi lelkész a 71. zsoltár 17. igeversét helyezte a hallgatóság szívére. Kiemelte, hogy hitbéli növekedésünk egymásra van bízva, a küldetés közös, mely egyrészt a múltbéli, a hit útján elindító példákból és találkozásokból, másrészt az egymástól való tanulás mindenkor adott lehetősége és ajándéka által épülhet.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

Az esemény plenáris előadását Szűcs Sándor, az Apcsel29 alapítója tartotta Ifikompatibilis gyülekezet címmel. A baptista prédikátor által alapított szervezet felekezettől függetlenül segíti a keresztény gyülekezeteket és az ifjúsággal foglalkozókat elsősorban szemléletformálással, valamint a szakmai háttér- és eszköztár felépítésének támogatásával. Mostani előadásában a missziói parancs betöltésének egy lehetséges – és jézusi értelemben radikális – útját vázolta fel a hallgatóság előtt.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

Nagyívű gondolatmenetében Szűcs Sándor önreflexióra, önismeretre és nem utolsósorban a kor fiataljainak – vagyis a Krisztus igéjével megszólítani vágyott „célcsoportnak” – a megismerésére hívta az ifjúsági munkát végzőket. Olyan fogalmak tartalmi megvalósulását vizsgálhatta meg a hallgatóság a mai kereszténység – és saját, illetve szűkebb vagy tágabb környezetének kereszténysége – vonatkozásában, mint amilyen többek között a követhetőség, a hozzáértés, a kultúraközeliség és a szükségletbetöltés. Az előadó hangsúlyozta, hogy az egység nem a mindenben egyetértést jelenti egy közösségben, sokkal inkább az egymás iránti elkötelezettséget. Saját lázadó kamaszkorát is megidézve mondandója formai tálalásával is példát adott arra, hogyan lehet lényegi kérdésekről megkapóan és szórakoztatóan beszélni – ahogy azt a mai fiatalok is igénylik…

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

A közös ebédet követően Szidoly Roland, a Gyümi gyermek-​ és ifjúságimunkaág-​vezetője a következő, Nyíregyházán helyet kapó Szélrózsa találkozóról árult el néhány publikus részletet. A jövőre tizennegyedik alkalommal megszervezett, sokak által várt ötnapos fesztivált 2024. július 10-től 14-ig rendezik. Ahogy mindig, jövő nyáron is neves közéleti előadókkal, pódiumbeszélgetésekkel, programsátrakkal, bibliatanulmányokkal, zenével, színházzal, kiállítással és sporteseményekkel készülnek a szervezők. A reggeli és esti áhítatok után kiscsoportos beszélgetésekre is lehetőség lesz majd.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

A konferencia második részében háromféle workshop közül választhattak a résztvevők. Keczkó Szilvia budahegyvidéki lelkész, a konfirmáció és elköteleződés tematikus évének egyik tartalmi felelőse időutazásra hívta a terem előtt várakozókat. Azt kérte az érdeklődőktől, képzeljék magukat tizenhárom éves, ifiórára készülő diákoknak, akik tavasszal konfirmáltak. A terembe lépve öt kis szigetet fedezhettek fel a régi-új ifisek: lufi és HB felirat az egyik sarokban, megrakott csizma a szemközti ablakpárkányon, pezsgő két pohárral, konfettivel és persze a karácsony és a húsvét is megjelent takaros, hangulatfestő tálalásban. Mindenki választhatott az öt ünnep közül, és az így létrejött kis csoportokban kapcsolódó történeteket osztottak meg egymással a résztvevők, majd a lelkésznő moderálásával közkinccsé tették őket. A jó hangulatban lezajlott ifióra után szakmai szemmel beszélték át a tapasztaltakat.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

Eközben a Radvánszky-teremben Grendorf-Balogh Melinda, az egyház gyermek- és ifjúsági bizottságának elnöke, a budapest-angyalföldi gyülekezet másodlelkésze egy Jézus életének állomásait bemutató bibliai térképet osztott ki a műhelymunkán részt vevőknek, akik aztán elhelyezhették egy feladatlapon a bibliai könyveket szimbolizáló matricákat. A bizottság és a Gyümi közösen készített, Bibliai expedíció elnevezésű projektének színes, illusztratív, interaktív segédanyagai a gyülekezeti és iskolai hitoktatásban is a lelkészek és hittanárok segítségére lehetnek, hogy minél közelebb hozzák tanítványaikhoz a bibliai korokat, tájakat és szereplőket.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

A harmadik szekcióban Hegedüs Gábor kaposvári lelkész a Készüléstől a megvalósításig – az ifialkalom felépítése címmel tartott előadást, melyben vizsgálta a különböző hitoktatói gyakorlatokat és a stílusukban, fókuszukban eltérő ifjúsági alkalmakat, górcső alá véve többek között az általa „undergroundnak” nevezett, kevéssé vezetett, elsősorban a fiatalok találkozására hangsúlyt fektető ifik előnyeit és hátrányait, ennek nyomán pedig az ifióra formai és tartalmi kereteinek arányos összetevőit is.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

A délután folyamán a gyülekezeti és missziói osztály által idén megjelentetett Megerősítés című gyakorlati kézikönyv alapján tartottak kerekasztal-beszélgetést. Pángyánszky Ágnes, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológia Tanszékének vezetője a 2013-ban létrejött nemzetközi konfirmációi kutatócsoport eddigi eredményeit ismertette. Ebből többek között kiderült, hogy nemzetközi összehasonlításban a megkérdezett magyarországi konfirmandusok motivációja és elégedettsége kimagaslóan pozitívnak tekinthető, ugyanakkor a gyülekezetbe integrálás jövőbeni feladatokat vetít előre.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

Szó volt a konfirmáció és elköteleződés tematikus évének mérlegéről is. Németh Kitti összegzése szerint a központi rendezvények, így az evangélikus konfirmandusok országos találkozója meghatározó volt, amelynek alkalmával a kisebb létszámú gyülekezetek konfirmandusai is megélhették, hogy nagyobb közösséghez is tartoznak. A bobai gyülekezet lelkésze szólt továbbá a konfirmandusok korosztályi kérdéséről, hangsúlyozva, hogy az ismeretátadás és a közösségépítés úgy valósulhat meg a leghatékonyabban, ha a gyülekezet és a lelkész részéről személyes és hiteles példaadás is társul hozzá.

Bence Imre a Megerősítés című kötetben publikált konfirmandus-színdarabokat ismertette, valamint példákat említett arra, hogy miként lehet a konfirmandusok oktatása az egész gyülekezet közösségét bevonó esemény. A Budavári Evangélikus Egyházközség lelkésze a presbiterek mint mentorok lehetőségét ajánlotta a hallgatóság figyelmébe, beszélt a gyülekezeti munkatársak aktív közreműködéséről, valamint a szülőknek a szolgálatba való bevonásáról a konfirmációi istentiszteleten. A beszélgetőtársak hangsúlyozták, hogy a konfirmandusok gyülekezetbe integrálásának egyik módja lehet, ha a különböző gyülekezeti csoportok megismerik egymást, és közös programokat is szerveznek.

A konferencia résztvevői a gyülekezeti és missziói osztály által összeállított, az ifjúsági munkát segítő kiadványokat kaptak szolgálatukhoz. A rendezvény áldással zárult.

Küldetésünk az ifjúságért szakmai konferencia

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső