Skip to main content

Fókusz

Tűzben próbált arany

A reformáció ünnepére
A hitvalló kereszténység a kezdetek óta rendre nem az egyértelműsége, hanem az ellentmondásai miatt tűnt fel az emberiség látóhatárán. Jézus tanítása, az apostolok és az egyházatyák igehirdetése, a hitújítók számos tétele, egy-egy figyelemre méltó mai szentbeszéd inkább paradox, mint ortodox hatású. Utóbbi a régi szokásokhoz csökönyösen ragaszkodót, előbbi az önmagának látszólag ellentmondót, a...

Luther bibliafordítása a Gutenberg-galaxisban

Ötszáz éves a Septembertestament
Luther Márton német Újszövetség-fordításának 1522-ben megjelent első kiadása széles körben Septembertestament néven lett ismert. Nem csak a kiadás viszonylag magas példányszámával – mintegy háromezer példány került ki a nyomdából – vagy a fordításnak a német irodalmi nyelv fejlődésére gyakorolt különleges hatásával magyarázható a kutatók évszázados kiemelt figyelme a mű iránt. Ezeken kívül a ki...

Takarékos üzemmódban

Egyházunk intézményei is felkészülnek a tél új kihívásaira
A magas infláció és az elszabaduló energiaárak komoly próbatétel elé állítják a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteit és intézményeit is. Négy vezető tisztségviselő beszámolóját olvashatják arról, hogyan készülnek a télre, milyen eddig meghozott intézkedések és milyen tervezett lépések segíthetik őket abban, hogy minél zökkentőmentesebben végezhessék a szolgálatukat.
Az infláció mértéke és a növekvő energiaárak próbatétel elé állítják a Magyarországi Evangélikus Egyházat is. A többletterhek kompenzálására meghirdetett pályázati támogatások mellett ötlettár közreadásával is szeretnék segíteni a közösségeket.

Evangélikusok vagyunk, és te?

Indul a 2022. évi népszámlálás
Október 1-jével elindult a koronavírus-járvány miatt egy évvel elhalasztott népszámlálás. Ennek során – egyebek között – vallásunkról is nyilatkozhatunk, vagyis a mai naptól az összeírás lezárásáig minden magyar honfitársunknak felteszik azt a kérdést is, hogy mely egyházhoz tartozónak vallja magát: először az önállóan kitölthető online kérdőívben, majd a számlálóbiztosok által.

Fül, száj, kéz vagy láb?

Az EPOT is megmutatta: mindannyian egy test tagjai vagyunk
Valóságosan és gondolati szinten is megmozgató foglalkozást tartott az evangélikus presbiterek országos találkozója (EPOT) Működjünk együtt, mint egy test tagjai! című szekciójában Heinczinger Orsolya budavári gyülekezeti felügyelő, az Északi Evangélikus Egyházkerület Püspöki Hivatalának vezetője és Mesterházy Balázs lelkész, a kőszegi evangélikus középiskola intézményvezetője. A beszélgetés ki...

Gondosan, felelősen, korrupciómentesen

Az egyházfinanszírozás témáját is érintette az EPOT
Felelős gazdálkodásról, egyházfinanszírozási kérdésekről hallhattak az evangélikus presbiterek országos találkozója (EPOT) Éljük meg a hitünket! című szekciójának résztvevői. A beszélgetést Fábri György, az Északi Evangélikus Egyházkerület felügyelője és ifj. Zászkaliczky Pál, egyházunk gazdasági bizottságának tagja, az Evangélikus Kántorképző Intézet gazdasági vezetője, a rákoskeresztúri gyüle...

Tanulással az elköteleződésért

EPOT-szekció arról, hogyan kövessük Krisztust
A tanítványi létet, az élethosszig tartó tanulást állította középpontba az evangélikus presbiterek országos találkozójának Tanuljuk a Krisztust! című szekciója. A program során Pángyánszky Ágnes, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének vezetője, egyetemi adjunktus és Koczor Tamás, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium iskolalelkésze, a budapest-ferencvárosi gyülekezet lelkésze ka...

Evangélikusnak lenni kaland

A szórványlét missziói esélyeivel is foglalkozott az EPOT
Körökbe rendezte a székeket és a jelen lévőket az evangélikus presbiterek országos találkozója (EPOT) Látni, látszani, láttatni… − szórványlétünk missziói esélyei, gyülekezeteink jövőképe című szekciójának két előadója, Pongráczné Győri Boglárka győrsági és Szabó B. András pestújhelyi lelkész. Az interakciónak is teret adó, közösen válaszokat kereső előadás nagyjából kétszázhetven az egyházáért...

A Szentírásra és egymásra hangolódva

Spirituális útkeresés az EPOT-on
A Szentíráshoz való viszonyunk ugyanúgy kérdéssé vált az evangélikus presbiterek országos találkozója (EPOT) első szekcióbeszélgetésén, mint az, hogy miként éljük meg a spiritualitást. Szabóné Mátrai Marianna nyugalmazott lelkész, a Déli Evangélikus Egyházkerület korábbi püspökhelyettese, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Gyakorlati Intézetének korábbi vezetője és Sefcsik Zoltán, a Szekszárd ...

Tanítványok lehetünk!

Több mint másfél ezren voltak az evangélikus presbiterek országos találkozóján
Gyülekezetek és intézmények vezetői, illetve munkatársai számára rendezett konferenciát szeptember 24-én Budapesten, a Hungexpo C pavilonjában a Magyarországi Evangélikus Egyház. Az evangélikus presbiterek országos találkozóján összesen ezerhatszázan merítettek erőt további szolgálatukhoz abból, hogy Jézus elfogadta és elhívta őket, és az ő tanítványai lehetnek.

„Halld meg a teremtmények hangját!”

Hol van a bölcs és gondolkodó ember?
A teremtés hete segíteni akar, hogy újra felfedezzük kettős állampolgárságunk ajándékát, lehetőségét és felelősségét.

Egyházak a megbékélésért és az egységért

Értékelő gondolatok az Egyházak Világtanácsa 11. nagygyűléséről
A németországi Karlsruhéban ülésezett augusztus 31. és szeptember 8. között az Egyházak Világtanácsának tizenegyedik nagygyűlése. A világ minden pontjáról összegyűlt mintegy négyezer résztvevő a „Krisztus szeretete a megbékélés és az egység felé viszi a világot” mottó jegyében a plenáris üléseken olyan aktuális témákról tárgyalt, mint a klímaválság, az orosz–ukrán konfliktus és a genderkérdés. ...
Mit várunk az iskoláktól, oktatóinktól? Evangélikusként talán, hogy segítsék fellelni a Szentlélek mindenkiben munkáló erejét, s bármit is tanítsanak, életükkel mutassanak mindig Krisztusra. Ezt a felelősséget azonban a teljes hívő közösségnek viselnie kell. Ordass Lajos püspök szavaival a „kisiskolások meg a nagydiákok az egyház vetőmagja és forrása”. Az iskolafenntartó protestáns tradíci...
Jogos-e az önvédelem, létezik-e igazságos háború, vállalhat-e katonai szolgálatot keresztény ember? Törekedhet-e az egyház arra, hogy hatalommal igyekezzen átformálni a világot? Mitől keresztény egy nemzet?
Para-pánik-probléma, avagy hogyan ne veszítsük el a fejünket? címmel hallhattak fórumbeszélgetést a fesztiválozók a tizenharmadik Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón. A telt házat vonzó eszmecsere résztvevői dr. Varga Gyöngyi docens, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Teológia Tanszékének vezetője és Csáky-Pallavicini Zsófia klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, az egy...

Szent István választása

Az államalapítás ünnepére emlékezve
Szent István király tudatos döntést hozott, amikor államát és egyházát nyugati mintára szervezte meg – de történelmünket csak vázlatosan is ismerve tudjuk, hogy a keleti hatás sohasem múlt el. Kertész Botond történész írása.

Örökélet-képesek lehetünk

Jézus itt is, ott is – gazdag lelki táplálékot kínáltak a szélrózsás napok
Még meg sem érkeztek a résztvevők július 13-án, szerdán az ország minden pontjáról a 13. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozóra Gyulára, már azt helyezte a szívükre az evangélikus bibliaolvasó Útmutató aznapi igéje (Mk 16,15): menjenek el szerte az egész világba, és hirdessék az evangéliumot minden teremtménynek. A fesztivál lelki alkalmai pedig azt tették világossá, hogyan kereshetjük Jézu...

Bennünk, köztünk, általunk

Pál Feri atya Isten országának megvalósulásáról
Közelmúltbeli szemműtétje miatt napszemüvegben „vette fel a szemkontaktust” a jelenlévőkkel Pál Feri atya a Szélrózsa aznapi főelőadójaként július 15-én Gyulán. A népszerű mentálhigiénés szakember – hangsúlyosan nem római katolikus papi minőségében – immár negyedik alkalommal állt az evangélikus ifjúsági találkozó közönsége elé. Ezúttal azzal a céllal érkezett, hogy lélektani szempontból világí...

Az egyházi oktatás kutatói szemmel

Szakmai konferencia az evangélikus egyház szervezésében
Lépj közelebb! – Bővülő egyházi oktatás kutatói szemmel címmel tartottak konferenciát június 10-én a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti Üllői úti székházában. Az eseményt az Educatio folyóirat szerkesztőségével és szerzőivel közösen rendezte meg az evangélikus egyház országos irodájának nevelési és oktatási osztálya és az Evangélikus Pedagógiai Szakmai-szolgáltató és Továbbképző Intézet.