Skip to main content

Fókusz

Gondos gazdák az egyházi projektek mögött

Interjú Benyó Balázzsal, az Evangélikus Fejlesztési Iroda intézményvezetőjével
A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legfiatalabb szervezeti egysége munkájának eredményeivel sokan és naponta találkozhatunk, viszont működése a háttérben zajlik, a kívülállók számára kevéssé ismert. A 2016 óta létező Evangélikus Fejlesztési Irodát öt éve vezeti Benyó Balázs, néhai Kendeh-Kirchknopf György evangélikus lelkész unokája. Őt kértük arra, hogy ismertesse meg olvasóinkat az irod...

Sztehlo örülne!

Hetvenéves a diakóniai osztály – Gregersen-Labossa György bizottsági elnököt kérdeztük
Az elmúlt harminc-harminckét esztendőben nagyon látványosan, az evangélikus egyház történetében soha nem látott módon épült ki és fejlődött egyházunk diakóniai intézményhálózata – mondja Gregersen-Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. A múlt felidézésére, a mai helyzet számbavételére és a jövőbe tekintésre egyaránt kértük őt abból az alkalomból, hogy Sztehlo Gábor ügyvivő lelkés...

A határtalan, halhatatlan Petőfi

Ma is lehet még újat mondani „a mi Sándorunkról”
Lelki épülésünkre szolgál, és a tudásunk is gyarapodik, ha egyaránt olvasunk idén Petőfitől és Petőfiről. Ismert, szeretett költőnkről csak az elmúlt húsz évben is számos figyelemre méltó kötet látott napvilágot. A kortárs irodalomtörténészek készek olyan formai megoldásokkal szolgálni, hogy letehetetlen olvasmánnyá formálják a nem kis tudásanyagot. Egész évre szóló szellemi kalandot kínáló műv...

Megteríteni az ünnepnek

Az étel teológiája, avagy a fast foodtól az úrvacsoráig
Az étkezés etikája, kultúrája és pszichológiája népszerű téma – gasztroblogos tartalmak, étel- és életreceptek ingerlik napjaink emberét, különösen az ünnepek közeledtekor. De vajon mit mondhat az egyik legalapvetőbb szükségletünk mibenlétéről és a hozzá fűződő, sokszor problematikus viszonyunk lehetséges rendezéséről a teológia? Erről kérdeztük az evangélikus gasztroteológiai diskurzus úttörői...

Tudást átadva, irányt és példát mutatva

Megerősödést kínál a konfirmáció és az elköteleződés éve
A konfirmáció és az elköteleződés évét a január 9-ei újévi istentiszteleten egyházunk budapesti Üllői úti székházában indították hivatalosan is útjára. A tematikus év tartalmának kidolgozóit, Pángyánszky Ágnest, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusát, a Gyakorlati Intézet vezetőjét és Keczkó Szilviát, a Budahegyvidéki Evangélikus Egyházközség lelkészét, az Evangélikus Hittudományi Egye...

Generációkon át romboló titkok

Dr. Joób Máté lelkészt habilitációs értekezéséről kérdeztük
„Miután kiderült emberekről, hogy együttműködtek a kommunista államhatalom különböző titkos szerveivel, egyházként, hívő közösségként nem találtunk olyan megoldást, ami igazán segítette volna ennek a sokrétű és kényes helyzetnek a rendezését” – mondta el lapunknak dr. Joób Máté evangélikus lelkész, lelkigondozó. A Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének egyetemi docense az egyház és a komm...

Úton az európai protestáns egyházak egysége felé

Ötvenéves a Leuenbergi konkordia
Ma már természetes, hogy református istentiszteleten is vehetünk úrvacsorát, és hogy evangélikus lelkész igét hirdethet a nagyobb protestáns testvérfelekezet templomában, de nem volt ez mindig ilyen magától értetődő. A szószék- és oltárközösség egy egyezségnek köszönhető: a Leuenbergi konkordiának, amely éppen idén fél évszázados. Az Európai Protestáns Egyházak Közössége programsorozatot szerve...

Sokan vágyakoznak ma a reménység igéjére

Fóti előkészületek az LVSZ krakkói nagygyűlésére
„A világot látta vendégül” egyházunk február 19. és 24. között, hazánkban ülésezett ugyanis a Lutheránus Világszövetség szeptemberi krakkói nagygyűlésének istentiszteleti bizottsága. A testület vezetőjét, Pap Kinga Marjatta angol–észt szakos bölcsészt, ének-zene tanárt, az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktoranduszát, a budapest-kelenföldi gyülekezet másodfelügyelőjét kérdeztük.

Nem tündérmese – Isten kegyelme

Balicza Klára és Jenei Róbert egymásra találásának története
„…és boldogan éltek, míg el nem váltak.” Sem a mesék, sem a romantikus filmek nem így érnek véget. A való életben azonban mind több házasság bomlik fel, még keresztények között is. Elváltnak lenni sok esetben még ma is stigma. A házasság hete alkalmából éppen ezért most rendhagyó módon egy olyan evangélikus, erős gyülekezeti kötődésekkel bíró házaspárral beszélgetünk, akik komoly érzelmi trauma...
A Magyarországi Evangélikus Egyház 2023-ra meghirdette a konfirmáció és elköteleződés évét. Népszerű teológia rovatunkban ezúttal Pángyánszky Ágnesnek, a tematikus esztendő programfelelősének – személyes élményekkel egybeszövött – gondolatait adjuk közre.

Őrállókként, meggyőződésből

Legyünk a szeretetre épülő evangélikus jelzőrendszer részei
A konfirmáció és elköteleződés éve megtaníthat bennünket arra is, hogy ne csak önmagunk lelki megerősödését keressük, hanem fedezzük fel a másokért élés szolgálatát. A krisztusi út ugyanis azt is mutatja számunkra, hogy az odafordulás a közelünkben lévőkhöz, a segítés nemcsak annak hasznos, aki a segítséget kapja, hanem a közösséget építő erő, és önmagunk elköteleződésének mélyítéséhez is vezet.

Önkeresés és önazonosság egyházi keretek között

Pszichológia és teológia találkozása
Gyorsulásra és kiégésre hajlamos kultúránkban az egyház és dolgozói sem maradhatnak pszichológiai eszköztár nélkül – sem a maguk, sem a rájuk bízottak szempontjából. A korszerű pszichológiai ismeretek megszerzésében egyházunk élen jár, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézete mentálhigiénés lelkigondozói képzését – a lelkészi kar létszámához mérten – evangélikus lelkészek végezték el a legtö...

Minden sivatag egy kutat rejt valahol

Varga Gyöngyi az év igéjéről – az Ószövetség tükrében
„Te vagy a látás Istene” – vallotta az Ábrahám gyermekét a szíve alatt hordó, mégis menekülésre kényszerülő Hágár a pusztában a Lahajrói-kútnál. Az idei év igéjéül választott mondat ószövetségi hátteréről, a nők társadalmi helyzetéről és a pusztai kutakról dr. Varga Gyöngyivel, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Ószövetségi Teológia Tanszék tanszékvezető docensével beszélgettünk.

Megtanulni segítséget kérni és adni

Szemléletformáló, támogató személyiségvédelmi csoport alakult
Négy különböző területen dolgozó szakember – egy ügyért. Egyházunk zsinata a 2021. november 26-i ülésszakán döntött arról, hogy személyiségvédelmi munkacsoportot állít fel. Tagjait a csoport megalakításának motivációiról, feladataikról, céljaikról és személyes indíttatásukról is kérdeztük.

Önként és dalolva a Mevisz Bárkában

Hajóra szállás mozgáskorlátozottan – tengerérzés korlátok nélkül
A személyes találkozásokat megnehezítő járványos évek után végre újra élőben szervezhette meg népszerű eseményét az idén harmincnégy éves Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség. Bárkarácsony helyett január 7-én, vízkereszt ünnepe után a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának akadálymentes székházában a „Mevisz-kereszt” köré gyűltek mozgáskorlátozottak és segítőik. A közös – kerekess...
A közélet helyzete, napi fordulatai és az iskolákat besoroló ranglisták folytán kérdések sora merül fel a hitéleti oktatással kapcsolatban is. Miért jó az egyházi iskola? Segítik társadalmunk működését az egyházi oktatási-nevelési intézmények? Szükséges a keresztény pedagógiához az egyházi iskola? Vagy a garancia a hitben való otthoni nevelés? Elöregedő egyházunkban felismerjük-e felelősségünke...
A konfirmációt és az elköteleződést állítja középpontba a Magyarországi Evangélikus Egyház 2023-ban. A tematikus év igéje Pál apostol Filippiekhez írt leveléből szól hozzánk: „Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” (Fil 4,13)

Lelkesedéssel az elköteleződésért

A 2023. évi költségvetést is tárgyalta a zsinat
Az egyházi év végén ülésezett a Magyarországi Evangélikus Egyház XI. Zsinata Budapesten, az Üllői úti székház kápolnájában. A november 25–26-ai ülésszak legtöbb hozzászólást kiváltó napirendi pontja a 2023. évi költségvetésről folytatott vita volt. A zsinat tagjai az országos tisztségviselők jelentésein túl beszámolót hallhattak a konfirmáció és elköteleződés tematikus évének előkészületeiről, ...

Élő közösség és kreatív műhely

Századik tanévében az egyetemi szintű evangélikus lelkészképzés
A magyarországi egyetemi szintű evangélikus teológiai képzés századik tanéve kezdődött meg ez év szeptemberében. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem hazánk egyetlen – alap-, mester- és doktori képzést is nyújtó – evangélikus felsőoktatási intézménye. Mikor történt meg, hogy csak egyetlen hallgató végzett, miért mondhatjuk, hogy jövőorientált tudomány a teológia, és miért választja a lelkészi hi...

Mennyei és földi kincsek hirdetői

Átadták az Ordass Lajos- és a Prónay Sándor-díjat
Egyháztörténeti jelentőségű eseményhez méltó módon, ünnepi hangulatban adták át a Magyarországi Evangélikus Egyház legmagasabb kitüntetéseit, az Ordass Lajos- és Prónay Sándor-díjat november 12-én Budapesten, a Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon épületében. Kovács Etelka, a Magyarországi Evangélikus Egyház első, nőként felavatott lelkipásztora az Ordass-, az Evangélikus Országos Gyűjtemény ...