Skip to main content

Fókusz

Kik a bátrak: akik felállnak, vagy akik maradnak?

Pedagóguskilátások két nézőpontból
A kontraszt éles. Egyiküket nem tudjuk rosszkor hívni, mert ideje épp tengernyi. Álláskereső, munka nélküli pedagógus – legalábbis nappal. Mert éjjelente álmában most is tanít. Másikukat a tanórák után sikerül elérnünk, szabadkozik, hogy szűk az az idősáv, amikor ráér. Szülői értekezletre, sőt értekezletekre (is) készül. Nemcsak tanárként és osztályfőnökként, hanem édesanyaként is érintett a kö...

Számolás és számadás

Közelkép a népszámlálás vallásosságot mutató adatairól
Szeptember utolsó hetében ismertté váltak a 2022. évi népszámlálás adatai. A vallási hovatartozásra vonatkozó, önkéntesen megválaszolható kérdésre a lakosság hatvan százaléka felelt. Közülük 176 503-an vallották magukat evangélikusoknak. Ezt a számot hozza most közelebb hozzánk a településtípusok szerinti megoszlás és a más felekezetekhez tartozók létszámának változása tükrében Fábri György, az...

Megmérettettünk

Mária országa mára a múlt
Gyakorolhatunk önkritikát, vagy éppen megvonhatjuk a vállunkat, hogy még így is vagyunk elegen, esetleg megpróbálhatjuk sikerként kimagyarázni a veszteséget (látunk rá példát), rajtunk áll. Van, aki szerint ettől csak még rosszabb lesz, mások szerint elértük a medence alját, megvetjük a lábunkat, és innen csak felfelé van út. Elemzés.

„…legyetek készen mindenkor számot adni”

Egyházunk püspöki tanácsának körlevele a 2022-es népszámlálás adatairól
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa körlevelet adott ki a 2022. évi népszámlálás ma, szeptember 26-án nyilvánosságra hozott végleges adatai kapcsán.

Igen Isten mellett

Már a jövő évi Szélrózsára hangolt az evangélikus konfirmandusok országos találkozója
Reménység szerint a jövő evangélikus egyházát alkotó fiatalokkal telt meg szeptember 23-án, szombaton a Budapest XVII. kerületében található Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont. Először rendezték meg az evangélikus konfirmandusok országos találkozóját (EKOT). A mintegy ezer fiatalt megszólító alkalom mottója az idei tematikus év igéjéül is szolgáló mondat volt: „Mindenre van erőm Krisztusba...

Evangélikus közösségeink a teremtett világ védelméért

Tizenöt éves egyházunk teremtésvédelmi munkacsoportja
Idén tizenötödik alkalommal ünnepeljük Magyarországon a teremtés hetét szeptember 24. és október 1 között. Az egykor elvetett magoktól a szárba szökkenő vetésig, a kezdeti lépésektől – baráti együtt gondolkodás, testvéri támogatás – a kiterjedt, több száz közösséget összekapcsoló közös ökumenikus ünneplésig vezető útról és az aktuális feladatokról kérdeztük egyházunk Ararát munkacsoportjának al...

Krakkóra figyel a világ evangélikussága

A Lutheránus Világszövetség tizenharmadik nagygyűlése
„Egy test, egy lélek, egy reménység” mottóval rendezi tizenharmadik nagygyűlését a Lutheránus Világszövetség szeptember 13. és 19. között Krakkóban, a Lengyelországi Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház meghívására.

Többek lehetünk a próbatétel által

Bögre Zsuzsanna szociológus traumáról és lelki rugalmasságról
Az ember birtokában van annak a képességnek, amely lehetővé teszi, hogy az élet – normatív és váratlan – kríziseivel megküzdjön, növekedjen általuk, majd tovább tudjon lépni. Ma már több tudomány is foglalkozik a rezilienciának nevezett jelenséggel. Erről és a közelmúlt egyházi megküzdéstörténeteit feltáró kutatásairól kérdeztük a téma szakértőjét, Bögre Zsuzsanna szociológust, a Pázmány Péter ...
Jól ismert és sokszor idézett bibliai történet: Márta a konyhában sürög-forog, míg Mária Jézust hallgatja – a Mester szerint ő a „jobbik részt választotta”. De vajon Márta valóban csak sütött-főzött, vagy az asztal körüli szolgálata másra, többre vonatkozott? És mi a helyzet a mai Mártákkal? Hol van az ő helyük és szerepük úgy a társadalomban, mint az egyházban? Somogyi László tanulmánya a Cred...

Csillapítja-e a szomjúságot az iskola?

Nagyinterjú Setényi János oktatáskutatóval
Tanulási paradicsom kapujában állunk. Szinte végtelen lehetőségük lesz a diákoknak arra, hogy minőségi tananyagot érjenek el. Ezzel párhuzamosan az iskola és a pedagógusok szerepe is átalakul. Az egyházi intézményeknek azt kell kritikusan átgondolniuk, hogy a náluk végzett fiatalok a kortársaikhoz képest mutatnak-e bármilyen morális többletet. Dr. Setényi János oktatáskutató, a Mathias Corvinus...

A szobrok mögül előlép a költő

A Petőfi Irodalmi Múzeum állandó kiállítása
A Petőfiről nevezett múzeum állandó kiállítása, mióta világ a világ, Petőfi Sándorról, a legismertebb magyar költőről szól. Megközelítései természetesen az aktuálpolitikai, irodalom- és emlékezetpolitikai üzeneteket erősítették fel – egészen az első óta. Idén januárban nyílt meg Költő lenni vagy nem lenni címmel az a kiállítás, amelynek feltett szándéka és célja, hogy a zseniális költőt és a so...

Pünkösd az Ószövetségben

Varga Gyöngyi Isten felénk forduló szeretetének ünnepéről
A keresztény ünnepkörben húsvét után ötven nappal, pünkösdkor arra emlékezünk, hogy a Szentlélek – a Megváltó mennybemenetelekor megígért módon – megjelent a tizenkét tanítványnak. Ők nemcsak vigaszt, bátorítást és erőt kaptak ezáltal, de megkapták a nyelveken szólás ajándékát is. Péter apostol beszédére háromezren keresztelkedtek meg, és lettek Krisztus-követőkké, így pünkösd az egyház születé...

Égnek vagy kiégnek lelkészeink?

Kutatás készült pásztoraink jóllétéről
Lelkészeink ne kiégjenek, hanem égjenek – talán nem is lehetne ennél fontosabb és erősebb mondat, amellyel a lelkészek jóllétéről nyilatkozhatnánk, miután az általuk megválaszolt kérdőíves kutatás eredményeit ismertették egyházunk Lelkészakadémiájának egyik alkalmán. Az eredmény elszomorító – mind a lelki, mind a testi adatok tekintetében. Itt az idő, hogy lelkészeink komolyan vegyék fizikai és...

Anyák védtelenül és védőszárnyak alatt

Tapintattal, szeretettel végzik munkájukat az édesanyákat segítő szakemberek
Várandósság, szülés, gyermekgondozás, ­-nevelés – az anyává válás folyamata és maga az anyai szerep különösen érzékeny terület a nők életében, nem mindegy a róla való beszédmód, nem mindegy, hogyan élik meg az érintettek. A „védő nők” szerepe mindezek miatt kulcsfontosságú: emberi méltóságot, nőket, várandósokat, alapvető betegjogokat, anyákat, csecsemőket, kisgyermekeket, családokat védene...

Általános vallástalanodás?

Statisztikai visszajelzés, 2023
Minden eredmény kedvező, ha őszinte szembenézés és reménységgel teli cselekvés fakad belőle. Ez a belátás lehet a vigaszunk az Ipsos Global religion 2023 címmel minap megjelent, globális kitekintésű vallásosságkutatási eredményei kapcsán. A 2023 februárjában végzett online adatfelvétel módszertana felvet ugyan érvényességi kérdéseket, de ezek miatt akkor érdemes erős kétségeket megfogalmaznunk,...

Tágas tér – jókívánság a ballagóknak

„Az Úr meghallgatott, tágas térre vitt engem!” (Zsolt 118,5)
„Az az időszak, amelyben vagytok, egy hosszú hegyi túrához is hasonlítható. Fáradságos munkával, sok küzdelemmel lehet feljutni a csúcsra. Meg kell küzdeni az akadályokkal és sokszor önmagatokkal is, de a csúcson kitárul a horizont” – szól a ballagókhoz Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Őrizem a szem(ély)ed

Emberi méltóságukat tiszteletben tartva – demens betegekről is gondoskodnak diakóniai intézményeink
A demencia összetett jelenségéről, társadalmi elfogadottságáról és a demens betegek még értőbb-érzőbb gondozási lehetőségeiről három kiváló szakembert kérdeztünk. Mondandójuk egybevág, szemléletváltást sürget – egyházon belül és kívül egyaránt –, ugyanakkor megállásra, elgondolkodásra, egzisztenciális kérdésekben való elmélyülésre hívja nemcsak a szociális ellátásban dolgozókat és érintett csal...

Gondoskodás fizetésért – szeretetből

A nevelőszülő is megalapozhatja a kötődés képességét
„El kellett hagynom a saját családomat, és ti otthont adtatok” – akár ez az igei áthallású gondolat is megfogalmazódhat azokban a gyerekekben, akiket valamilyen okból, például elhanyagoltság, bántalmazás miatt nem nevelhetnek tovább a vér szerinti szüleik, rokonaik. Amikor a gyermekvédelemben dolgozó szakemberek kiemelnek valakit onnan, ahol a születése óta élt, igyekeznek a lehető legjobb átme...

Gondos gazdák az egyházi projektek mögött

Interjú Benyó Balázzsal, az Evangélikus Fejlesztési Iroda intézményvezetőjével
A Magyarországi Evangélikus Egyház egyik legfiatalabb szervezeti egysége munkájának eredményeivel sokan és naponta találkozhatunk, viszont működése a háttérben zajlik, a kívülállók számára kevéssé ismert. A 2016 óta létező Evangélikus Fejlesztési Irodát öt éve vezeti Benyó Balázs, néhai Kendeh-Kirchknopf György evangélikus lelkész unokája. Őt kértük arra, hogy ismertesse meg olvasóinkat az irod...

Sztehlo örülne!

Hetvenéves a diakóniai osztály – Gregersen-Labossa György bizottsági elnököt kérdeztük
Az elmúlt harminc-harminckét esztendőben nagyon látványosan, az evangélikus egyház történetében soha nem látott módon épült ki és fejlődött egyházunk diakóniai intézményhálózata – mondja Gregersen-Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. A múlt felidézésére, a mai helyzet számbavételére és a jövőbe tekintésre egyaránt kértük őt abból az alkalomból, hogy Sztehlo Gábor ügyvivő lelkés...