Skip to main content

2022. október 12. 14:48

Takarékos üzemmódban

Egyházunk intézményei is felkészülnek a tél új kihívásaira

A magas infláció és az elszabaduló energiaárak komoly próbatétel elé állítják a Magyarországi Evangélikus Egyház gyülekezeteit és intézményeit is. Négy vezető tisztségviselő beszámolóját olvashatják arról, hogyan készülnek a télre, milyen eddig meghozott intézkedések és milyen tervezett lépések segíthetik őket abban, hogy minél zökkentőmentesebben végezhessék a szolgálatukat.

arthur lambillotte YG19gb9jW0I unsplash

Szarka István, a Fejér-Komáromi Egyházmegye esperese, a Bakonycsernyei Evangélikus Egyházközség lelkésze:

Központilag nem javasoltunk semmilyen intézkedési tervet, viszont a lelkész testvérekkel, a felügyelőkkel a nyár végén elkezdtünk egy intenzív beszélgetést, amelynek során kiutakat kerestünk a háború és egyéb okok generálta infláció, valamint a rezsiár-emelkedés ellensúlyozásával szemben. Gyűjtöttük a jó gyakorlatokat.

Közösségeink a változtatási szándékaikat az augusztusi és a szeptemberi presbiteri üléseken vitatták meg. Ezeknek a válságmegbeszéléseknek jellemzően két irányuk volt. Egyrészt: a gyülekezetek miként tudják optimalizálni a téli működésüket és így a rezsiszámlákat csökkenteni; másrészt: hogyan lehetne felhívni a közösség figyelmét a nagyobb áldozatvállalásra.

Szarka Istvan foto Magyari Marton

Az első lehetőség iránya így jellemezhető: lecsavarják a gyülekezeti terem fűtését, télen a fagyhatár fölött temperálnak. Ha van rá lehetőség, kisebb terembe költöznek, vagy az alkalmakat kiszervezik magánházakhoz. A másik irányt talán nevezhetjük egyfajta előremenekülésnek is: a takarékosság mellett levélben szólítják meg a gyülekezet tagjait, hogy vállaljanak szolidaritást, segítsenek a gyülekezet megnövekedett költségeinek átvállalásában. Ezt azért is kérhetik, mivel a mindenkit érintő bajban segíteni szeretnének a rászorulókon: van, ahol lelkigondozásra alkalmas termet rendeztek be, sőt lelkisegély-szolgálatot is működtetnek. Ahol van anyagi tartalék, ott energetikai fejlesztéseket terveznek.

Napelemparkkal vagy H tarifás [hőszivattyúkhoz és a megújuló energiaforrásokhoz kiépített rendszerekhez október 15. és április 15. között használható kedvezményes díjszabás – a szerk.] fűtéssel segítenek rá, esetleg teljesen kiváltják a gázfűtést, másutt visszatérnek a fatüzelésre.

Ugyanakkor ha elég bátrak lennénk, megpróbálhatnánk egy harmadik irányt is: a gyülekezetek átértékelhetnék a szolgálati és működési gyakorlatukat. Így észrevehetnénk, hogy létszámunkhoz képest milyen sok az olyan épületünk, amelyekkel nem mindig gazdálkodunk jól. Fenntartásukra, működtetésükre temérdek munkaórát s anyagiakat fordítunk. Jellemzően a lelkészek végzik, koordinálják e munkákat, holott az evangélium munkája, a lélekmentés szolgálata a legtöbb esetben embertől emberig terjed, s nem feltétlenül igényli ezeket a területeket.

bill mead wmaP3Tl80ww unsplash

Mesterházy Balázs, a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója:

Intézményvezetőként sok öröm érhet bennünket. A diákok mosolyától az új kollégák motiváltságán át az infrastruktúra fejlődéséig sok mindent sorolhatunk. 2022 őszén is ezekre fókuszálva indítottuk az új tanévet, és nem szeretnénk engedni, hogy a gazdasági válság beárnyékolja a tervezésünket. A pontos pénzügyi tervezés és a költségvetés egyensúlyban tartása azonban olyan szelete az igazgatói munkának, amely megteremti a szükséges feltételeket ahhoz, amit az oktatás-nevelés folyamatában megélünk.

Hálás vagyok azért, hogy gazdasági vezetőnkkel szorosan együttműködve idén is tudunk felelősen tervezni, de sajnos az év közepén szükségszerűen átdolgozott költségvetésünk az áprilisi elfogadáshoz képest huszonnyolcmillió forinttal több kiadással számol, amelynek hetvenöt százaléka csak az év utolsó hónapjaiban a gázra költendő pluszköltség.

Mesterhazy Balazs foto Magyari Marton

Örülünk annak, hogy van két olyan bevételi forrása intézményünknek, amellyel egy kicsit jobban biztosítható az önállóságunk, bár az említett teljes összeget sajnos a tangazdaságunkban és a Harangtorony Szállónkban sem tudjuk előteremteni, bármennyire is pozitív mérleggel működtetjük ezeket.

Az elmúlt években megújult épületrészeink energiatakarékos fényforrásokkal vannak már felszerelve, és most készülünk – egyházi támogatással – egy újabb épületrész energetikai felújítására (nyílászárócsere, hőszivattyú s a többi). Az iskolaépületünk tetején lévő napelemek segítik a villamosenergia-termelést, valamint kollégáinkat és diákjainkat is kérjük a takarékos használatra, tudatos spórolásra. Emelnünk kellett terembérleti és étkezési díjainkat is, hogy kompenzáljuk a magasabb energiaköltségeket. A Harangtorony Szállóban most kerül sor napkollektor felszerelésére.

Egyelőre úgynevezett „szénszünetre” nem készülünk, hanem a saját takarékos működésünkön – és extra bevételeink maximalizálásán – túl bízunk a működési célú normatív támogatás emelkedésében, hiszen azt gondoljuk, hogy az államnak – fenntartótól függetlenül – ki kell segítenie a közfeladatot ellátó intézményeket.

erik mclean aCshJn3y93s unsplash

Gregersen-Labossa György, a Magyarországi Evangélikus Egyház Diakóniai Bizottságának elnöke:

Egyházunk szociális és gyermekvédelmi területen szolgálatot végző diakóniai intézményei alapvetően közfeladatot látnak el, éppen ezért normatív állami támogatást kapnak, ennek megfelelően hasonló elbírálásban részesülnek, mint az állami intézmények.

Az evangélikus egyház az utóbbi években a méretéhez képest nagyon sok intézményt vett át az államtól, s ezeknek jelentős része kifejezetten korszerűtlen műszaki állapotban, leromlott hőszigeteléssel, elavult fűtési rendszerrel került hozzánk.

Gregersen Labossa Gyorgy foto Kiss Tamas

Az előttünk álló hideg időszakban ránk váró nehéz helyzetben a diakóniai szolgálatot végző egyházak vezetői tárgyalásokat kezdtek az illetékes minisztériumokkal, államtitkárságokkal arról, hogy közösen gondolkodva a lehető legjobb intézkedéseket lehessen meghozni annak érdekében, hogy az ágazatban működő egyházi intézmények el tudják látni feladataikat. Ezek a tárgyalások még nem zárultak le, de annyi azért már körvonalazódik, hogy bízhatunk abban, hogy az elszabaduló gázárak miatt az egyházi intézményeket ugyanolyan mértékben fogja majd kompenzálni az állam, mint a sajátjait. Erre mindenképpen szükség is lesz, különben bizonyos intézményeinknél komoly problémák adódhatnak a költségvetéssel.

Pozitívumként szeretném kiemelni annak a jelentőségét, hogy 2014-től kezdve folyamatosan megragadtunk minden olyan pályázati lehetőséget, amellyel elvégezhettük a kezelésünkben lévő ingatlanok energetikai fejlesztését. Ennek a hőszigetelés, a nyílászárócsere, a korszerű kazánok beépítése mellett része volt az olyan zöld és takarékos megoldások rendszerbe állítása is, mint a napelemek, a napkollektorok és a hőszivattyúk.

A modernizálást szolgáló döntések igazolják, hogy az önrész befizetése mellett is érdemes volt belefogni ezekbe a beruházásokba a Környezet és energia operatív program, illetve a Környezeti és energiahatékonysági operatív program lehetőségeinek a kiaknázásával. Hiszen ahol megvalósultak a fejlesztések, ott már eddig is jelentős megtakarítást könyvelhettünk el. A mostani helyzetben pedig még nagyobb jelentőségük lesz ezeknek a fejlesztéseknek. Mindez egyúttal arra is rávilágít, hogy az energiahatékonysági modernizálást lehetőség szerint folyamatosan ki kell terjeszteni minden olyan intézményünkre, ahol ezek a beruházások még nem kezdődhettek el.

Heat Pump Installation wikimedia

Antal Bálint, a Luther Kiadó igazgatója:

Egyházunk könyvkiadásáért és sajtómunkájáért felelős szervezetét is érzékenyen érinti a romló gazdasági környezet és a fokozódó infláció. 2021 nyarától a háború kezdetéig már hatvanszázalékos nyomdai drágulás volt tapasztalható a papírár-emelkedés miatt. A helyzet azóta tovább romlott, mostanra az egy évvel ezelőttihez képest nagyjából megduplázódtak a nyomdaköltségek, többek között a forint euróval szembeni leértékelődésének és a papírhiánynak a következményeként. Csak egy tételt ha nevesítünk, látható, hogy 2022 első fél évében tizennyolcmillió forinttal magasabb volt a Luther Kiadó nyomdaköltsége 2021 első fél évéhez képest. A magas infláció a csomagolási és a postázási költségek esetében is tapasztalható.

A cégekre, vállalatokra, nem magánszemélyekre vonatkozó üzemanyagköltségek szintén előre nem tervezett módon, nagymértékben emelkedtek, tovább növelve az utazási, szállítási kiadásokat. Ezek mellett problémát jelentett a kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló törvény, azaz a katatörvény nyár folyamán bejelentett módosítása is. A lap- és könyvkiadóknál a külsős, nem állandó munkatársak esetében jellemző volt a kata adózási mód választása az egyéni vállalkozók körében. E változás is érzékenyen érinti a szerzőket és áttételesen a munkatársakat is.

Antal Balint foto Magyari Marton

A Luther Kiadó irodái, raktára az egyház Üllői úti székházában találhatók, így igazodunk az országos irodai előírásokhoz és lehetőségekhez. De a folyamatban lévő fűtéscsökkentési kéréseken felül is mérsékelni igyekszünk az irodában tartózkodást – a pandémia alatt már kipróbált távmunka és a benti munkavégzés közötti köztes megoldást választva –, részben otthoni, részben irodai jelenléttel. Összességében négy irodai helyiséget fogunk a fűtésszezonban „bezárni”. A többi szobában az előirányzott tizennyolc-húsz fokos hőmérsékletig tervezünk fűteni. Minden kiadást igyekszünk racionalizálni és minél kevesebb pluszköltséget áthárítani az olvasókra, vásárlókra. Ennek szellemében elindítottuk a Lutherkiado.hu/tamogatas aloldalt, ahol különösen is az online tartalmat fogyasztó, de nyomtatott lapokra már nem előfizető olvasókat bátorítjuk arra, hogy támogassák a közösség-, hit- és léleképítő egyházi sajtómunkát.

Fontos küldetésünk van mindannyiunknak ezekben az időkben is. Reményt és megbékélést, igazságot és józanságot, lelki kapaszkodókat és gondolkodásra serkentő szavakat kell közvetítenünk egyházunk és a társadalom felé is.

Az országos presbitérium elfogadta azt az eljárásrendet, amellyel egyházunk – a körülményekhez képest – fel tud készülni az előttünk álló időszakra, illetve támogatni tudja a gyülekezeteket. Emellett az országos iroda egy ötlettár közreadásával segíti a gyülekezeteket abban, milyen lépéseket érdemes bevezetni az energiahatékonyság érdekében.

* * *

A cikk eredetileg az Evangélikus Élet magazin 2022. szeptember 25. – október 2–i 87. évfolyam 37–38. számában jelent meg.
Az Evangélikus Élet magazin kapható a Luther Kiadó könyvesboltjában (Budapest VIII., Üllői út 24.), az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen, vagy digitális formában megvásárolható, illetve előfizethető a kiadó honlapján.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső