Skip to main content

Evangélikus Élet magazin

Mélyszántástól Jézus asztaláig

Az íróasztalnál: Szabó András esperes
Sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Szabó Andrást, a Vanyarci Evangélikus Egyházközség lelkészét, a Nógrádi Egyházmegye esperesét az íróasztalánál kérdeztük istentiszteletre készülésének műhelytitkairól.

Aktívan bevonni a prédikációba a gyülekezetet

A templompadban: Lukács Máté András
Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Lukács Máté Andrást, a Galgagutai Evangélikus Egyházközség lelkészét a templomban kérdeztük istentiszteletre készülésének műhelytitkairól.
„Hányszor szólt hozzánk a reménység szava, hogy van örök élet, és van mennyország? Mégis küzdünk a földi életünkkel. Próbáljuk megérteni a szenvedés, a betegség értelmét, célját.” Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna jegyzete
Nyugdíjba vonult munkatársamat és barátomat, Győri András Timótheust köszöntöm ezzel az írással. A Zákeus Médiacentrum, majd a Luther Kiadó operatőreként évtizedeken át dolgozott közöttünk állhatatosan és szelíd lelkűen.
Mi közünk nekünk, evangélikusoknak a böjthöz? Sokan sokféleképpen feltették nekem mostanában ezt a kérdést. Abszurdnak tűnhet, de kétségtelen: sokak szemében él az a kép rólunk, hogy mi, evangélikusok pontosan mindent ugyanúgy csinálunk a böjti időszakban, a böjti életvitelünkben, mint az év többi napján.

A házastársi szeretet olyan, mint az égő tűz

Hogyan vélekedett Luther a házaséletről?
Népszerű teológia rovatunkban ez alkalommal Luthernek a házasságról vallott-írt gondolatait járjuk körbe. Megtudhatjuk egyebek mellett azt, hogy a reformátor milyen elveket vallott a házasság hármas meghatározásával – a házasságban kötött szövetséggel, a házastársi hűséggel és a gyermekvállalással – kapcsolatban.

Színpadon megelevenedő csodák

Az aranyecset című verses-zenés családi mesejáték ősbemutatója
Idén országszerte centenáriumi programsorozattal emlékeznek Nemes Nagy Ágnes Kossuth-díjas költőre, műfordítóra, esszéíróra és pedagógusra születésének századik évfordulójának alkalmából. Az 1922. január 3-án többgenerációs református lelkészcsaládba született irodalmi személyiség egyik legismertebb művét, Az aranyecset című verses mesét a Zichy Szín-Műhely vitte színpadra verses-zenés családi ...
Kedves Testvérek! Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet és vigyék a jó hírét!

Polgári egyház polgári államban?

Törvényjavaslat a kiművelt emberfőkért 1848-ban
2022-ben természetes, hogy a választásokon minden nagykorú, cselekvőképes állampolgár élhet szavazati jogával. Minden bizonnyal sokan tudják, hogy ez az állapot egy hosszú történelmi folyamat eredménye. Mint oly sok minden, ez a történet is 1848-ban kezdődött Magyarországon.

Egy püspöki hagyaték kincsei

Túróczy Zoltán iratai Győrben
Tavaly év végén emlékeztünk meg Túróczy Zoltán halálának ötvenedik évfordulójáról. Egyházpolitikai szerepének megítélése talán a mai napig kissé ellentmondásosnak hat, ugyanakkor kétségtelenül a 20. század kiemelkedő formátumú evangélikus lelkészei közé tartozik, akit a gyülekezetek háromszor választottak meg püspöknek, s akit a politikai erő háromszor mozdított el hivatalából. Ötven év távlatá...
Kedves Testvérek! Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet és vigyék a jó hírét!

Anyanyelv és apanyelv

Teológia és nyelvhasználat a 16. századi Magyarországon
Népszerű teológia rovatunk mostani írásának témája Luther Márton korába repít minket vissza. Az egyháztörténész szerző többek között arra az izgalmas kérdésre keresi a választ, hogy a többnyelvű Magyarországon hogyan befolyásolta a nyelv a felekezethez tartozást.

Személyes múlt, közös emlékezet

Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja
A kommunizmus áldozatainak emléknapja, február 25. alkalmából Ordass Lajos püspök naplójából közlünk részletet, Isó Gergely történész bevezetőjével.

A mai magvetésből nőhet a jövő egyháza

Bányai Tamás a gyermek- és ifjúsági munkáról
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal Bányai Tamással, a gyülekezeti és missziói osztály gyermek- és ifjúsági referensével, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzatának szeniorával beszélgettünk.
Kedves Testvérek! Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet és vigyék a jó hírét!