Skip to main content

Evangélikus Élet magazin

Nagy évfordulók szorításában

Január utolsó vasárnapja a lepra elleni harc világnapja
Még ma is átlagosan minden második percben megállapítják a földön valakiről a leprabetegséget, és közülük minden ötödik gyermek. Nagy harc áll tehát még előttünk.

Kéttemplomos gyülekezet a fővárosban

Bemutatkozik a Rákospalotai Evangélikus Egyházközség
A gyülekezet első templomának – a mai Kistemplomnak – az építése 1855 tavaszán kezdődhetett meg, és még ugyanabban az évben fel is avatták. A hívek számának folyamatos növekedésével azonban egyre szűkebbé vált a régi templom, mígnem a 20. század elején felvetődött egy nagyobb templom építésének ötlete.
Felkészülten várta a találkozást azzal, akiről mindig is bizonyságot tett. Arról a világosságról, aki ebbe a világba érkezett nemcsak a teremtés hajnalán, de az emberré lett Istenben, Jézus Krisztusban. Az Úr volt a január 9-én elhunyt Krähling Dániel pásztora, megváltója, életének alapja – fogalmaz nekrológjában Aradi András.

Hét Miatyánk és egy gombostű

Inuit is, lovári is – különleges bibliagyűjtemény az egri Főegyházmegyei Könyvtárban
A könyvek könyve közös lelki tápláléke minden keresztény felekezetnek. Az egri Főegyházmegyei Könyvtárnak híresen gazdag a bibliagyűjteménye: százöt nyelven – közöttük inuit, azaz eszkimó, illetve maja és lapp nyelven is – olvasható a Szentírás részleteiben vagy egészében. A ritka kincsekről Balogh Ferenc könyvtárigazgatóval beszélgettünk.

Írott és hangzó szóval

Megjelent az Evangélikus Élet legfrissebb száma
Kedves Testvérek! Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet, és vigyék a jó hírét!

Tudni kell odahajolni a peremen élőkhöz is

Udvaros Dóra az elköteleződéséről és a misszió szerepéről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Udvaros Dóra ötödéves hallgatóval elköteleződéséről és a cigánymisszió fontosságáról is beszélgettünk.

„Jézus nevében kezdem el”

Lírai vallomások az új év Istenéhez
A világ minden táján – vallástól, kultúrától függetlenül – örvendezve, jó reménységgel ünneplik meg az új esztendő beköszöntét. Ki Istenbe vetett hittel, mások egy talán ekkor megérzett felsőbb hatalmasságot sejtve vagy csak a társadalmi megszokást követve. Az idő kerekének fordulta hívő keresztényekként fontos, reményteljes számunkra: naptárunkba új évszámot enged írni az élet és halál Ura. Az...

Talpraesett, innovatív csapatban

Kelemen Anna Gyöngy az Isten áldotta szolgálatról
Portrésorozatunkban az egyházunk budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Ez alkalommal a 2023-ban a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetéssel is elismert Kelemen Anna Gyönggyel, a diakóniai osztály vezetőjével beszélgetünk.

Domb teteji igehirdetés

A kötcsei gyülekezet örömeiről
A világon egyedülálló szokással, az úgynevezett „kerbájttal” ünneplik minden évben a kötcsei evangélikusok a kétszázhuszonöt éves templomuk felszentelésének évfordulóját. A sváb gyökerű településen a Luther-követők mindig is meghatározók voltak: egykor még a gazdák „fokmérője” is az volt, sikerül-e befejezniük az évi mezőgazdasági munkákat a november 21-ei evangélikus templomszentelési ünnepig....

Nem csak a szószékről hangzik az ige

Angyal-Cseke Csaba a szolgálat sokszínű lehetőségeiről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Angyal-Cseke Csaba ötödéves hallgatóval elköteleződéséről, illetve a teológia művelésének és a lelkészi szolgálatnak az egymást megerősítő karakteréről is beszélgettünk.
Kedves Testvérek! Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet, és vigyék a jó hírét!
„A tiszta igehirdetésre mindig lesz igény, olyan egyházi hangra és közösségre, amelyik nem a népszerű szólamok hangoztatásával akar embereket megszólítani” – írja publicisztikájában Koháry Ferenc.
„Micsoda ajándék, ha megadatik egy jó alvás! Micsoda ajándék, ha szépeket álmodunk! Micsoda kiváltság, ha jókor, jó időben érkezik egy igevers!” – írja jegyzetében Gáncs Tamás.

Árkon-bokron két keréken

Kerékpárokkal segítjük a mozambiki evangélikus lelkészek szolgálatát
Az Evangélikus Külmissziói Egyesület (EKME) néhány éve nyomon követi a mozambiki evangélikus egyház robbanásszerű fejlődését. Az első gyülekezet 2006-ban alakult, ma százharminckilenc gyülekezet működik, és ezek összesen negyvennégyezer tagot számlálnak. A jelenlegi misszió egyik elsődleges célja a lelkészek folyamatos képzése.
Június táján láttam az egyik világhírű divatékszercég legutóbbi, 2023. tavaszi–nyári kollekcióját, pontosabban annak két darabját, de egy ideig érlelgettem magamban, ami erről eszembe jutott.
„A keresztyén ember más szemmel néz a naptár rubrikáira – legyenek piros vagy fekete betűsek. Minden új nap ajándék, a kihívásaival, feladataival, küzdelmeivel, sikereivel és sikertelenségeivel” – fogalmaz Horváth-Hegyi Áron.

Humorral, testbeszéddel, személyesen

Az íróasztalnál ülve: Jakab Béla
Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Jakab Bélával, az Óbudai Evangélikus Egyházközség lelkészével a lelkészi hivatalban beszélgettünk az istentiszteletre készülés műhelytitkairól.

Felfedett titkok

Süveges Gergő hittanról, humorról és Füller Tímea új kötetéről
A Luther Kiadó jóvoltából egy hitoktató titkos naplójába és a szöveg formálódásának műhelytitkaiba láthattak bele mindazok, akik az idei, 28. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon jelen voltak Füller Tímea frissen megjelent kötetének bemutatóján. A szerzővel Süveges Gergő, a közmédia ismert televíziós és rádiós személyisége, nem mellesleg az Apakulcs nevet viselő tréning megálmodója, illetve az...
A finn–magyar országos testvéregyházi szerződés aláírásának tiszteletére ünnepi fogadást rendeztek a helsinki magyar nagykövetségen. A festői környezetben álló épületet olyan emberek töltötték meg, akiknek fontos a két nép, valamint az egyházaink közötti jó kapcsolat.

A hit- és identitáserősítés szolgálatában

Kézdi Beáta főszerkesztő az Evangélikus Élet múltjáról, jelenéről és jövőjéről
Több mint kilencven éve, az indulásakor gyökeresen más világban vehették kezükbe az olvasók az EvÉletet, mint ma. Hogy ennyi évtized múltán, a közben történt tengernyi változás ellenére a lap készítői ma is rendszeresen a nyomdába küldhetik az éppen aktuális számot, az önmagában is hálaadásra indít. A kerek évfordulós esztendő lezárásához közeledve beszélgettünk az immár nyolc évfolyam óta szín...