Skip to main content

Beszámoló

Öt történelmi egyház képviselője is ellátta kézjegyével a nemzeti turizmusfejlesztési stratégia megújulásáról szóló nyilatkozatot. A hazai idegenforgalom hosszú távú fejlődését meghatározó elképzelés egyik kiemelt területe a vallásturizmus erősítése.
Zárszámadás és költségvetés-módosítás, gyülekezeti és óvodafejlesztések, hitoktatói életpályamodell, egyházközségek mint önálló jogi személyiségek – e főbb napirendi pontok köré szerveződött a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinata május 28-i tanácskozásának napirendje. A testület az előző, februári ülésszakhoz hasonlóan ezúttal is online ülésezett.

Biztonság, félelem, kényelmesség

Lelkészek a templomok újranyitásáról
Megnyíltak az evangélikus templomok, de vajon a hívek is visszatértek-e? Evangélikus lelkészek számolnak be, milyen érzés újra emberek előtt prédikálni, és hogy egyszerű-e egyik napról a másikra elengedni a kényelmes online közvetítések világát a személyes, templomi istentiszteletek kedvéért.
A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) esperesi tanácsa Pápán, a városháza dísztermében ülésezett kedden.

Püspökké szentelték Balog Zoltánt

Evangélikus egyházvezetők is köszöntötték a református egyház zsinatának lelkészi elnökét
Püspökké szentelték Balog Zoltánt, a Duna­melléki Refor­mátus Egyházkerület tavaly novemberben megválasztott püspökét, a Magyar­országi Református Egyház (MRE) zsinatának lelkészi elnökét május 24-én, pünkösdhétfőn Nagykő­rö­sön. Az egyházvezetőt a Magyar­országi Evangélikus Egy­ház (MEE) nevében Fabiny Tamás elnök-püspök, az Északi Evan­gélikus Egyházkerület lel...
A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Irodájának Gyülekezeti és Missziói Osztálya által meghirdetett 29. országos evangélikus (online) hittanverseny negyedik, egyben utolsó fordulójára több száz kreatív munka érkezett péntek estig.

A szellemi munka méltó keretét nyújtja majd a Luther Otthon új épülete

Újbudán tették le a szakkollégium új épületének alapkövét
Elhelyezték az új, 120 férőhelyes Luther Otthon – Evangélikus Diákotthon alapkövét május 21-én Budapesten, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) székházának telkén, a Magyar tudósok körútján. A Luther Otthon a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) legrégibb felsőoktatási kollégiuma, amely szakkollégiumként is működik. A több mint 1,8 milliárd forint értékű beruházást Magyarország ...
Újra a gyülekezet közösségében ünnepelhették a dunaújvárosi evangélikusok templomuk felszentelésének 25 éves jubileumát. Negyed­szá­zada áll ugyanis Nagy Tamás csodálatos téglaalkotása, mely kettős feladatot is betölt: Isten hajléka és a város kulturális életének egyik központja.
Pünkösdvasárnap – egyházi és világi méltóságok jelenlétében – tették le a piliscsabai új evangélikus templom alapkövét.
Hosszú hónapok munkájának gyümölcsét láthatják azok, akik rákattintanak az Evan­gé­likus.hu megújult felületére. Miért tartottuk szükségesnek a „kabát újragombolását”, és milyen területeket érintett a fejlesztés? Alább ezekre a kérdésekre adunk választ.
Haj befonva, nyakrakendő újrakötve, hímzett kötény lesimítva – kezdődhet a fényképezés! Idén már másodszer keltek életre rendhagyó módon a csömöri evangélikus gyülekezet régmúlt ünnepi pillanatai. A főváros tőszomszédságában található település szlovák nemzetiségi önkormányzata hagyományőrző csoportjának tagjai a vezetőjükkel, Szabó Erzsébettel az élen ugyanis archív fotókat elevenítenek meg. A...
Pünkösd a Szentlélek eljövetelének ünnepe, az egyház születésnapja. Az Úr Jézus Krisztus feltámadását követő 50. napon beteljesült az ígéret: az Atyának és Fiúnak Lelke kiáradt a világba, hogy megújítsa a Földet. Ezt a megújulást hirdeti a maglódi evangélikusok tavaszköszöntő egyházi szokása: a templomi zöldágazás.

„A komfortzónánkon kívül is szükség van ránk”

Élő közvetítésben kérdezték a három püspököt
Noha a járvány még nem ért véget, a legfőbb tanulságát már le lehet vonni: nemcsak nehézségeket hozott, de sok áldása is volt. Így foglalhatók össze a Kérdezd meg a püspököd! című élő online kerekasztal-beszélgetésen elhangzottak. A Magyar­országi Evangélikus Egyház elmúlt egy évét értékelő alkalom egyúttal arra is rámutatott, hogy a közeljövő szintén fontos feladatokat állít elénk.
Hatodik alkalommal rendezte meg Párbeszéd szívtől szívig című országos szakmai konferenciáját a Csillaggyertyafény Alapítvány a Rákosszentmihály-Sashalmi Evangélikus Egyházközség templomában. A Pécsi Rita neveléskutató, főiskolai docens fővédnöksége alatt megvalósult május 13-i rendezvény fókuszában ezúttal egy szeretetnyelvekre épülő pedagógiai program állt.
A múltból kaptak és a jövő nemzedékeknek küldtek üzenetet a sámsonházi evangélikusok. Múlt vasárnap helyezték el templomuk oltár mögötti falának üregében azt a csomagot, amelyet a majdani híveknek szánnak.
„Nézzétek meg!" – ezzel a mottóval rendezték meg online formában Németországban a 3. ökumenikus egyházi napokat május 13. és 16. között. A Deák téri evangélikus templomban a zárónapon tartott istentisztelettel Magyar­ország is képviseltette magát a virtuális alkalmon.
Meghitten emlékeztek május 16-án a pásztói evangélikusok arra, hogy húsz éve szentelték fel templomukat. Fabiny Tamás elnök-püspök arra biztatta a híveket: ne lankadjanak az azóta is tartó lelki építkezésben.
Május végétől újra személyes jelenléttel tarthatók a közgyűlések – döntött legutóbbi ülésén az Országos Presbitérium. A testület tagjai tájékozódtak az állami megállapodás jegyében megvalósuló óvodai projektekről és gyülekezeti beruházásokról, valamint a templomfelújítási program egyházunkat érintő keretösszegéről. A püspökök hamarosan gyakorlati útmutatót adnak ki a konfirmáció előtti úrvacsor...
Átadták a magyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épült első romániai evangélikus óvodát vasárnap délután Nagyváradon. Az újonnan épült intézmény négy csoportban 120 gyereknek biztosít magas színvonalú óvodai napközis foglalkozást; a beruházás összege 120 millió forint volt.
2020-ban 25 pályázatot támogatott az Andorka Eszter Program kuratóriuma. Ezek közül 12 program már sikeresen le is zárult. A fiatalon elhunyt Andorka Eszter evangélikus lelkésznő életét az elesett, hátrányos helyzetű emberekért való elkötelezettség határozta meg. Annak érdekében, hogy emlékét megőrizzük és az általa végzett munkát – elsősorban a fiatalabb korosztályok számára – széles körben...