Skip to main content

Beszámoló

Elejét venni az abúzusnak

Személyiségvédelem az evangélikus diakóniában
Hogyan lehet elkerülni a bántalmazást és a hatalommal való visszaélést egy szigorú szabályok mentén, hierarchikus rendben működő intézményben? Miként őrizhetjük meg mások emberi méltóságát – különösen akkor, ha kiszolgáltatott helyzetben vannak? Milyen eszközök állnak rendelkezésre ehhez? Az evangélikus diakónia személyiségvédelmi prevenciós programjának hátteréről, céljairól és eddig elért ere...

Viszontagságos múlt, örömteli jelen

Százötven éves az újpesti evangélikus templom
November 12-én ünnepi istentiszteleten és közgyűlésen emlékeztek meg az újpesti evangélikus templom százötvenedik „születésnapjáról”. Az ünnepre összegyűlt sokaságnak ez alkalomból Cselovszky Ferenc esperes az 52. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét: „Én pedig mint zöldellő olajfa Isten házában, bízom Isten kegyelmében, mindörökkön örökké.” (Zsolt 52,10; Károli-ford.) A liturgiában Solymár Pé...
A lelkészek illetményének jelentős növelését szorgalmazza a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma. A kezdeményezésről a testület november 9-i ülésén egyeztettek. Tárgyaltak a presbiterek a pedagógusoknak biztosítható szolgálati lakások kérdéséről, illetve az ifjúságot és az elköteleződést a fókuszba állító 2024-es tematikus év hangsúlyairól is.
A soroksári evangélikus gyülekezet 2021 őszén felszentelt temploma adott otthont a Déli Evangélikus Egyházkerület Közgyűlése november 10-i ülésének.

Szabadságból és elköteleződésből születő teológia

Tudományos konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A konfirmáció és az elköteleződés tematikus évéhez kapcsolódva tartottak teológiai konferenciát november 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A magyar tudomány ünnepe alkalmából rendezett tanácskozás tematikája az egyetem oktatóinak augusztusban megjelent Teológia és hűség című tanulmánykötete köré szerveződött. A plenáris előadások biblikus, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai szemp...

„Hazaérkezett”

Lelkészi tisztébe iktatták Szilák-Túri Krisztinát Dunaharasztin
Ünnepi istentisztelet keretében iktatta hivatalába november 12-én Dunaharasztin Szilák-Túri Krisztinát Győri Péter Benjámin, a Dél-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye esperese. Eddig a hír. Információ, amely jelent és jelenthet valamit azoknak, akik kötődnek Dunaharasztihoz, akik a szigetszentmiklósi filiához tartoznak, vagy a környékbeli szórványban élnek evangélikusként; tartalmat hordoz azok...

Az egyik szemük sír, a másik nevet

Lelkészeket búcsúztatott és imaházat szentelt a kiskőrösi gyülekezet
Egy szívvel és egy lélekkel mozdult meg a kiskőrösi evangélikus gyülekezet annak érdekében, hogy a november 11-ei ünnepi istentiszteletre minden készen álljon a Luther téren álló templomban és a gyülekezeti központban. Az elmúlt hónapokban nyugdíjba vonult lelkészeik – Luptákné Hanvay Mária és Kecskeméti Pál – több évtizedes szolgálatáért, valamint megújult imaházukért adtak ugyanis hálát Petőf...

Nyolcvanéves a rákoskeresztúri evangélikusok lelki otthona

Ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg az évfordulóról
November 12-én ünnepi istentisztelettel, az alkalomra készült képeskönyv bemutatójával és orgonazenés koncerttel emlékeztek meg a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség rákoskeresztúri temploma szentelésének 80. évfordulójáról. Az alkalmon Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdette az igét.

Odafigyelni a ránk bízottakra

Közgyűlést tartottak a nyugati egyházkerületben
A testvéregyházkerületi kapcsolat fenntartása, a jövő évi általános tisztújításra való felkészülés és a kerületi programok megtervezése került fókuszba a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület november 10-én, pénteken délután Győrben tartott közgyűlésén. A tanácskozást megelőzte a délelőtt során az egyházmegyék elnökségeivel tartott egyeztetés.

Szent idő és szent tér

Felújításokért adtak hálát az ősagárdi gyülekezetben
Nagy ünnepre gyűltek össze november 12-én, vasárnap az ősagárdi evangélikus templomban a helyiek, a legéndiek és a környékbeliek. Az elkészült felújítások után a templom, a parókia és a gyülekezeti terek szentelését tartották.

„Ha elindulunk, akkor lehetséges lesz a találkozás”

Országos cigányimanap Pestszentlőrincen
Az egész országból összegyűltek november 11-én, szombaton az országos cigányimanapon Bakay Péter cigánymissziói referens szervezésében, ahol több mint ötvenen hallgatták együtt Krisztus igéjét, közösen imádkoztak, énekeltek, és erősödtek hitükben. Az alkalomnak kilenc áhítat és két bizonyságtétel adta a gerincét, mellette éneklés, bibliakörök és szerény ebéd volt, melyeknek a pestszentlőrinci e...

Megszámláltattunk – megmérettetünk

A felügyelők országos konferenciáját tartották Révfülöpön
A népszámlálás tanulságai – világi és egyházi választások küszöbén címmel hirdették meg idén a felügyelők országos konferenciáját. A különböző egyházkormányzati szinteken vezető tisztséget betöltő testvérek november 3–5. között ezúttal is Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban találkoztak.
A Rákóczi Szövetség egyházi felekezetközi sporthétvégéje zajlott október 6–8. között Sátoraljaújhelyen. A megmérettetésen veretlenül szerezte meg az aranyérmet a bonyhádi evangélikus gimnazistákból álló lányröplabdacsapat.

Új fejezet kezdődik

Beiktatták a soproni gyülekezet új német lelkészét
A soproni evangélikus közösség német ajkú lelkészeként Jessica Rebekka Pöhlmann vette át a tíz éven át – ez év nyaráig – itt szolgáló Holger Manke helyét. Az új pásztor ünnepélyes szolgálatba állítására november 5-én került sor Raphael Quandt bajorországi egyháztanácsosnak és Ihász Beatrixnek, a Soproni Egyházmegye esperesének a szolgálatával.
November 5-én, vasárnap hálaadó ünnepi istentiszteleten emlékeztek meg a csengődi evangélikus templom felszenteléséről, mely 1963. október 27-én történt. A jubileumi ünnepi istentiszteleten Kondor Péter, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke hirdetett igét, a résztvevő gyülekezet pedig a Földi István és Hegyi Zsuzsanna helytörténeti gyűjteményéből nyílt „A 60 éves evangélikus templom történe...

Csendből ébredő tenor

Reformációi bélyegkiállítás a Sztehlo-gimnáziumban
Különleges kiállítással egybekötött reformációi ünnepet tartottak a budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban október 26-án. Félezer diák, számos tanár, valamint Fekete Károly református és Kondor Péter evangélikus püspökök részvételével nyitották meg a reformációt bélyegeken bemutató kiállítást.

„Milyen jó felemelni a gyermekeket”

Letették a kelenföldi evangélikus óvoda alapkövét
A kelenföldi gyülekezet tagjai, újbudai politikusok, lelkészek és egyházi dolgozók közössége ünnepelt együtt Budapest XI. kerületében az Albert utca 26. alatti telken, amikor november 6-án letették a Fügefa Kelenföldi Evangélikus Óvoda alapkövét. A régóta várt intézmény építési munkálatai októberben kezdődtek, és várhatóan 2024 őszén nyithatja meg kapuit az intézmény.

Emlékezés Maléter Pálra, 1956 evangélikus mártírjára

A honvédelmi minisztert 1958-ban végeztette ki a kommunista hatalom
Az 1956-os forradalom és szabadságharc mártír honvédelmi miniszterére, az evangélikus Maléter Pálra emlékeztek a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának munkatársai az Üllői úti épület falán elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával.

A boldog Isten boldog gyülekezete

Felszentelték a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát
A reformáció ünnepén, október 31-én úrvacsorai istentisztelet keretében szentelték fel a Piliscsabai Evangélikus Egyházközség új templomát, amely a Béthel Evangélikus Missziói Otthon területén épült fel. A háromszázharminc négyzetméter alapterületű templom nem csupán szakrális, hitéleti alkalmak színteréül szolgál, hanem kulturális és közösségi események befogadására is alkalmas.
Száz éve adták ki az első békéscsabai Tranosciust, ennek apropóján nyílt kiállítás október 30-án a békéscsabai szlovák tájházban.