Skip to main content

2024. február 13. 12:00

Teológiai hermeneutika

Jubileumi konferenciát tartott a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont

A telet búcsúztató, tavaszt köszöntő egyetemi időszak nyitányaként Fabiny Tibor teológus, irodalomtörténész-professzor és munkatársai, Horváth Orsolya és Pintér Tibor jóvoltából egy régi-új téma került a hazai biblikus teológiai gondolkodás, szűkebben a Szentírás értelmezésének homlokterébe. Ez év február 1-jén tartották meg a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont jubileumi konferenciáját Szentírás és hermeneutika címmel Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán.

20240213 Hermeneutikai Kutatokozpont konferencia foto Izsak Norbert

Nem mindenki tudhatja, hogy a kutatóközpont az elmúlt három évtized alatt több mint negyven kiadvánnyal gazdagította a Biblia értelmezése és magyarázata iránt érdeklődőket. A megjelent anyagok sokasága azonban azt mutatja, hogy a szentírástudománynak ez a különleges területe folyamatos mozgásban van: korábbi elméletek megelevenednek, tegnap még kortársnak számító magyarázati módszerek pedig egyszerre elavulnak.

Amit a szöveg üzen

Mára egyre inkább előtérbe kerül a teológiai hermeneutika irányzata, mely nem a mindenkori történelmi környezet véleményét és válaszát keresi a Biblia által feltett kérdésekre, hanem engedi, hogy az ő mindenkori kérdéseire a Szentírás válaszoljon a maga összetéveszthetetlenül sajátos hangján és stílusában. Egy olyan folyamatnak lehetünk ma tanúi és részesei, amelyben az elmúlt évszázadok, akár csak évtizedek írásmagyarázati mintái, sémái, kényszerű kísérletei átadják helyüket az időtálló, megbízható bibliaértelmezésnek. Ebben az átmenetben az ember helyzete és öntudata kisebb súllyal esik a latba; az lesz alapvetően fontos, hogy a Szentírásnak az idő viharait és a történelem változásait egyaránt változatlanul kiállt szövege mit mond, mit üzen, mit sugall a ma nemzedékének. Ez a régi-új áramlat a nemzetközileg angol nevén ismert Theological Interpretation of Scriptures, betűszóval TIS, vagyis a Szentírás teológiai magyarázata.

A betűszó ugyanakkor néhány betűben vagy szóban teljességgel összefoglalhatatlan, évezredes tartalmat takar: korszakos tudósok, irodalmárok és teológusok, bölcsészek és lelkészek vitái és véleménye csapódik le benne úgy, hogy a teológiai hermeneutika megítélése nyilvánvalóan ma sem egységes. Némelyek szerint a feltűnően szöveghű, a történetkritika módszertanához fenntartásokat fűző írásmagyarázat túloz, és értelmetlenül kilúgozza a teológiát. Mások viszont fellélegeznek, mert úgy vélik, itt az idő, hogy a biblikus teológia végre megszabaduljon nemcsak – mint korábban – a dogmatika és az egyház, de a mostanra immár módfelett ránőtt humán tudományok gyámkodásától is.

 20240213 Hermeneutikai Kutatokozpont konferencia 4

Történetivé vált a módszer is

Fabiny Tibor és társai minden bizonnyal jól érzékelték a – ki tudja, talán korszakalkotó – változás folyamatát és annak ellentmondásait. Az elmúlt évben mintegy azonnali helyzetfelmérésként és hatástanulmányként látott napvilágot Fabiny professzor szerkesztésében, a L’Harmattan kiadó gondozásában a Túl a literalizmuson – Gondolkodó párbeszéd a teológiai hermeneutikáról című gyűjtemény. A nyomtatott összefoglaló szerint a könyv témája a Biblia magyarázatának új iránya: a Szentírás teológiai értelmezése, mellyel a szerző gondolkodó párbeszédre hívott számos hazai keresztény teológust és lelkészt. Kérésére harminchárom hozzászólás érkezett, számos irányzat és hét felekezet képviselőitől.

A kötet nemcsak a hozzászólásokat és a szerző válaszait, hanem sok esetben a viszontválaszokat is tartalmazza, de olvashatunk a teológiai hermeneutika legfontosabb témáiról és fogalmairól is. A könyv célja a különböző irányzatok közötti hermeneutikai hídépítés volt, annak tudatában, hogy a hidat nem ez a könyv teremti meg, hanem a híd mintegy kétezer éve készen áll.

A tudós szerkesztő jóvoltából magam a kötetbe írt rövid hozzászólásomban annak adtam hangot, hogy véleményem szerint korunkra a Szentírás értelmezése válaszút elé érkezett. A 20–21. század fordulóján még a történetkritikai módszer határozta meg a Bibliával kapcsolatos tudományos gondolkodást. Mára ez a módszer maga is történetivé vált: nem képes lépést tartani az idővel. Kifáradt, és utóvédharcra kényszerül. Voltaképpen nem is a módszerek gyengék, hanem a módszereket alkalmazó ember tehetetlen.

Ma is friss a Biblia tortája

Hogyan tovább? A bibliai írásmagyarázat és az írásértelmezés, amint eddig, úgy a következőkben is csak a bizonyoson alapulhat, és csak azzal számolhat. A történetkritikai módszer ezért a jövőben szerény és dísztelen eszközként segítheti a hermeneutikai építkezést. Használatban marad, akár egy jól bevált, bekopott szerszám. Nem úr lesz, hanem kellék a szellemi műhelyben.

A biztosat, a megmunkálandót, a magyarázandót, az értelmezésre várót az írott szöveg és annak változatai kínálják. Az írásmagyarázatnak nem az a feladata, hogy adatokra bontsa a Bibliát. A hermeneutikai cél nem a szövegösszetevők egymástól való elkülönítése, hanem a teljes szöveg egyidejű értékelése. Akár a dobostorta, mely részenként piskótalap, csokoládékrém és cukormáztető, egyben azonban torta. A részek szerinti fogyasztást a torta összetettsége lehetővé teszi, de azt tételesen nem kínálja fel. Elemeiben a torta torzó maradna, és nem érvényesülne a készítő szándéka. Ha utánaolvasunk, megtudhatjuk, hogy a dobostorta alkotója, Dobos C. József pesti cukrászmester 1884-ben a kor elégtelen hűtési technikái mellett is hosszú ideig fogyasztható és élvezhető süteményt szeretett volna készíteni.

A Szentírás „tortája” friss a 21. században is. „Fogyasztásra”, magyarázatra, értelmezésre alkalmas. A kérdés az, hogy megvan-e hozzá a kellő és egészséges szellemi étvágyunk.

*
A szerző evangélikus lelkész, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Újszövetségi Teológia Tanszékének docense

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső