Skip to main content

2023. október 26. 8:00

Tanítva tanulni

Könyvbemutató beszélgetés Reuss András professzorral az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Beszélgetés keretében mutatták be az érdeklődőknek az Evangélikus Teológusotthon kápolnájában október 16-án dr. Reuss András professor emeritusnak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) első rektorának életét bemutató Teológus, tanár, tanú című interjúkötetet. A Luther Kiadó gondozásában nemrég megjelent kiadványról Reuss Andrással Kovács Viktor egyetemi lelkész beszélgetett. Az alkalom lehetőséget adott arra is, hogy a teológushallgatók személyesen találkozzanak az elmúlt évtizedek tudományos életének és lelkészképzésének egyik meghatározó személyiségével.

Könyvbemutató beszélgetés Reuss Andrással az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

A könyvbemutatót dr. Orosz Gábor Viktor egyetemi tanár, az EHE Rendszeres Teológia Tanszékének oktatója nyitotta meg. A beszélgetés első felében teológuséveiről, lelkészi szolgálatának kezdetéről vallott Reuss András. A professzor egykori tanárait felidézve többek között D. dr. Prőhle Károly professzor alakját idézte fel, aki éppen az ő teológusévei alatt került át a gyakorlati teológiai műhelyből az újszövetségi tanszékre, amelynek tárgyait kezdőként is olyan szakmai megalapozottsággal tanította, mintha évtizedes tapasztalatai lennének ezen a területen. Lelkészi szolgálatának kezdetére emlékezve arról is szólt még, hogy a szórványgyülekezetekben eltöltött, sokszor nehézségekkel terhelt években az egyszerű emberek segítőkészsége ölelte körül, amely mind a mai napig felejthetetlen marad számára.

Kovács Viktor rámutatott, hogy Reuss András a 20. századi magyar történelem szempontjából meghatározó két évben, 1956-ban és 1989-ben is valamilyen módon kapcsolatban állt a teológia intézményével. A professzor éppen 1956-ban kezdte meg tanulmányait, de a szeptemberben indult félévet a forradalom miatt már októberben berekesztették, ami nagy nehézséget jelentett a tanulmányokban. Az 1989-es rendszerváltás előzményéről, Nagy Imre újratemetéséről pedig ő maga Erlangenben értesült, ahol a teológiai tanári munkájára való felkészülés céljából három nyári hónapot töltött az egyetemen. Az új idők számos kérdéssel szembesítették az akkori egyházat, és ebben a feszült légkörben, felgyorsult folyamatok közepette kellett közös gondolkodással megvitatni egy leendő zsinat és a teológiai képzés jövőjének terveit – árulta el a beszélgetésben a professzor.

Kovács Viktor a frissen megjelent könyvön kívül Reuss András egy 1971 novemberében a Lelkipásztor folyóiratban megjelent tanulmányából is idézett, amely az ipari termelés és a kereszténység kapcsolatával foglalkozott. A ma is helytálló, korszerű gondolatokat a szerző az ebben az időszakban ösztöndíjjal eltöltött bossey-i tanulmányútján vetette papírra, amelyről úgy vall, hogy ekkor volt először lehetősége arra, hogy átfogó betekintést nyerjen a nyugati világ működésébe. A korra jellemző mozzanat volt azonban, hogy hazatérése után Pálfy Miklós teológiai tanár a konvergenciaelmélet elemeit, a keleti és nyugat világ ipari termelés révén történő megbékélésének gondolatát vélte felfedezni a dolgozatban, noha a szerző maga akkor még nem is hallott arról. A professzor megemlítette ugyanakkor, hogy a rendszerváltás idején nagy megdöbbenést okozott számára, hogy milyen sokan tájékozatlanok a kapitalizmus témáját illetően.

A beszélgetésben a Lutheránus Világszövetség 1984-ben Budapesten tartott nagygyűlése is szóba került, amelynek szervezésében Reuss András D. Káldy Zoltán püspök külügyi titkáraként vitt vezető szerepet. Mai napig felejthetetlen élményként emlékszik az akkor újonnan épült Budapest Sportcsarnokban tartott eseményre, már csak azért is, mert előtte soha nem volt még annyi evangélikus együtt Magyarországon, mint akkor. Politikai szempontból kiemelte továbbá, hogy a Szabad Európa rádiónak akkor járt először akkreditált tudósítója az országban. A nagygyűlés két hetének közbeeső vasárnapján a küldöttek gyülekezeteket látogattak és istentiszteleteken prédikáltak, amely a világ evangélikusságával való találkozás lehetőségét adta a hazai gyülekezetek közösségeinek. „Magával ragadott ez az esemény, hálás vagyok, hogy részese lehettem” – zárta a világgyűlésről szóló gondolatait Reuss András.

A beszélgetés utolsó részében a teológia és az egyház kapcsolatáról esett szó. Reuss András a világhírű magyar evangélikus teológus, Vajta Vilmos 1990-es években megfogalmazott gondolatait idézte, aki szerint az egyházi felsőoktatásnak nemcsak a lelkészképzés a feladata, hanem az érdeklődők tanítása is, hogy minél többen eljuthassanak a felnőtthitre. A professzor azonban arra is rámutatott, hogy létfontosságú, hogy legyenek olyan lelkészek, akik értik a teológiai összefüggéseket, és teológus módján tudnak prédikálni. Nem kell szembeállítani az igehirdetést és a teológiai munkát, mert a teológia a hitet is erősíti, hiszen a teológiával való foglalkozás is hívő attitűdöt igényel. A teológiai viták lényege a tanulásra való készségben, a mástól való tanulás alázatában ragadható meg. „Ma is csak tanítva lehet tanulni, Bibliát és a teológiai irodalmat olvasva” – zárta gondolatait Reuss András.

A könyvbemutató estét dr. Korányi Andrásnak, az EHE megbízott rektorának köszöntő szavai és testvéri beszélgetések zárták.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső