Skip to main content

2023. december 21. 14:49

Sztehlo- és Schedius-ösztöndíjak átadó gálája

Az ünnepi alkalomra a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Irodájának, valamint Nevelési és Oktatási Osztályának munkatársai a korábbi éveknél is nagyobb odafigyeléssel és izgalommal készültek. A rekordszámú, összesen 102 fő meghívott – támogatott diák és mentor, gyülekezeti és intézményi lelkészek, valamint szülők – körében tartott átadón 2023. december 7-én kora délután megtelt az Üllői úti székház temploma.

Sztehlo- és Schedius-ösztöndíjak átadó gálája

Az ország minden evangélikus középiskolájából és számos gyülekezetéből pályázó és támogatást elnyert ösztöndíjasokat Bencze András, az ösztöndíjbizottság elnöke köszöntötte. Zakariásnak a Jeruzsálem eljövendő nagyságáról szóló látomását idézve (Zak 2,5–17) beszélt a nehéz és mégis szép feladatról, amikor a jelenben kell a majdaniak mértékét meghatározni.

A díjátadó ünnepélyességét hagyományosan az Evangélikus Középiskolai Kollégium zenei tanulmányokat folytató diákjainak előadása emeli – így volt ez idén is, az első zenei darabot Csata Sebestyén adta elő orgonán.

Rostáné Piri Magdolna, az ösztöndíjbizottság tagja mellett a nyitóáhítaton Bogdán Dániel, a bobai gyülekezet tagja, sikeres pályázó közreműködött a szolgálatban, majd Sosztakovics 2. walzerét Villányi László hegedűjátéka szólaltatta meg.

Sztehlo- és Schedius-ösztöndíjak átadó gálája

Prőhle Gergely országos felügyelő az ösztöndíjak céljának ismertetésével kezdte beszédét. A kiválóságok és ambíciók támogatása a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) bizakodásáról is szól: a most támogatott diákok később remélhetőleg majd felismerik az értékét annak, hogy evangélikus intézménybe jártak, és hogy evangélikusok. Az ösztöndíjak névadóit említve felidézte, hogy Schedius Lajos és Sztehlo Gábor – bár különböző korban és eltérő társadalmi környezetben, mégis – mindketten elfogadottságot, érdekes és értékes újítást adva léptek a világ elé, és szolgálatukkal az egyházi közösséget is meg tudták erősíteni.

Az egyházi közösség építésében ma is ott van Jézus Krisztus odaforduló segítsége, és ma is feladatunk ezt a jelenlétet tükrözni – akár a támogató ösztöndíjrendszer működtetésével is.

A 2023-as év rengeteg bizonytalansága nem új tapasztalat számunkra, de fontos szem előtt tartanunk, hogy a közösséghez tartozás most is megtartóerő tud lenni. Ez a következő évtizedekre is biztos bázist tud adni, ahogy a mostani támogatások is a jövő társadalmi, tudományos, kulturális eredményeinek alapja lehetnek – fejtette ki az ösztöndíjbizottság munkájában aktívan részt vállaló egyházi vezető. Végezetül köszönetet mondott a pályázati folyamatban részt vevő valamennyi munkatársnak, a bírálóbizottságok tagjainak, a felkészítő tanároknak és mentoroknak és maguknak a pályázóknak.

Prőhle Gergely a Sztehlo- és Schedius-ösztöndíjak átadó gáláján

Libor Erika, az ösztöndíjrendszer működtetésének felelőse, egyúttal a gála egyik főszervezője felvezetésével először a Schedius-ösztöndíjak átadására került sor.

Erre a támogatási formára azok pályázhatnak, akik valamely evangélikus középiskola 9–13. évfolyamára járnak, evangélikus felekezetűek, aktívak az evangélikus közösségért végzett munkában, és kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a tudományok, a művészetek vagy a sport területén is. Az egyéni és két-három fős kiscsoportos jelentkezők projektcéljaik megjelölésével nyújthatták be igényüket könyvek, digitális eszközök vagy hangszerek vásárlására, illetve nyelvtanulás vagy tanulmányút támogatására. Az ösztöndíjak digitálisan benyújtott pályázati dokumentációjának tartalmi-formai bírálata után a nevezők prezentációját online beszélgetés során részletesebben is megismerhette a bizottság. A maximális, négyszázezer forintos támogatásban idén tizenkilenc diák részesült.

Sztehlo- és Schedius-ösztöndíjak átadó gálája

A Schedius-ösztöndíjak okleveleinek kiosztása után Mózes Bence zongorán és Szőts Ármin basszusgitáron adta elő Jerome Kern All the Things You Are című közismert dalát. Hajduch-Szmola Patrik kiskőrösi evangélikus lelkész szuggesztív kérdésekkel indította felszólalását, és saját gyermekei rajzait bemutatva érzékeltette a jelenlevőkkel, milyen nehéz is valakinek az alkotói teljesítményében meglátni a lehetséges jövőt. És mivel az ösztöndíjbizottságnak támogatásról kell dönteniük, a választás felelősségéről is szólt. A bírálók és a pályázók ugyanakkor nem egymással szemben, hanem egymás mellett állnak, és közös a felelősségük – hívta fel a figyelmet a lelkész.

Ezt követően a Sztehlo tanulmányi és szociális támogatásban részesülők kapták meg az okleveleket. Az ösztöndíjasokat név szerint szólította Libor Erika és Trifán Krisztina, az országos iroda igazgatósági asszisztense. A Sztehlo-ösztöndíjjal az MEE szociálisan rászoruló diákokat támogat, a névadó lelkész munkásságát ma is követendő mintának tartva. Egyrészt az evangélikus középiskolák kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, bármely felekezethez tartozó diákja pályázhat a maximálisan kétszázezer forintos támogatásra, amelyet könyvek, digitális eszközök, hangszerek vásárlására vagy nyelvi tanulmányokra, szaktáborok, sport- és művészeti tevékenységek, előkészítők költségeire fordíthat. Másrészt azoknak az evangélikus diákoknak szánja, akik nem evangélikus középiskolába járnak, és tanulmányaik folytatásához, befejezéséhez pénzügyi segítségre van szükségük. A sikeres pályázatot benyújtók erre a tanévre maximum százhetvenötezer forintos támogatást nyernek, amelynek felhasználásáról írásos beszámolót nyújtanak be. A Sztehlo-ösztöndíj az anyagi juttatás mellett mentori támogatást is jelent, ezt a feladatot az evangélikus iskolák pedagógusai vagy a gyülekezeti lelkészek vállalják, akik a teljes pályázati időszakban – a jelentkezéstől a beszámolóig – folyamatosan segítik és figyelemmel követik a diákokat. Sztehlo-ösztöndíjban ebben a tanévben összesen nyolcvanhárom diák részesült.

Az ösztöndíjak átadása az Erős vár a mi Istenünk evangélikus himnusz közös éneklésével zárult. A díjátadó gálára érkezett ösztöndíjasokat, a mentoraikat és a szüleiket az ünnepélyes átadó befejeztével az aulában látták vendégül a szervezők.

További fényképek az Evangélikus Nevelés Facebook-oldalán érhetők el.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső