Skip to main content

2023. július 14. 12:02

Missziói felelősségünk erősítése a „minket látó” Isten jelenlétében

„Te vagy a látás Istene” – az év igéje (1Móz 16,13) adta az alapját az Evangélikus Missziói Központ missziói és munkatársképző konferenciájának, amelyet július 2–5. között rendeztek meg Piliscsabán, a Béthel Evangélikus Missziói Otthonban.

Missziói felelősségünk erősítése a „minket látó” Isten jelenlétében

A konferenciára idén a 2019 tavaszától D. Szebik Imre nyugalmazott püspöktől átvett, missziói irányultságot kapott gyülekezetimunkatárs-képzések résztvevőit is várták. A résztvevőket ezúttal is a hazatérésük után felelevenítésre és életre váltásra érdemes üzenetekkel gazdagította Isten.

Szebik Imréné Ferenczi Mária és D. Szebik Imre előadása

Szemerei János misszióért felelős püspök nyitóáhítata után Bence Imre lelkész két énekes-, illetve zenésztársával helyezte a szívekre az elmúlt évek útmutatói mottóigéit, az ezekről írt énekeivel. Luptákné Hanvay Mária, Lupták György, Deák Bálint lelkészek igeszolgálatai, illetve a szervező, Szeverényi János országos missziói lelkész záró igehirdetése az év igéje, valamint a napi igeszakaszok alapján hívtak hitre és biztattak mindenkit a saját elhívatásában. Gömbös Tamás lelkész az evangelizációs előadásában lutheri alapokon sürgetett a nagybetűs Ige, Krisztus hirdetésére.

Sok évtizedre visszatekintően osztott meg történeteket hitéről, házasságáról és az egyházról az egyik bibliakör vezetését is vállaló D. Szebik Imre és Szebik Imréné Ferenczi Mária. A sokszínű előadások sorában Ujlaki-Győri Anna mentálhigiénés szakember az utóbbi évtizedekben teret nyerő, a biblikus szexualitást megkérdőjelező trendekről szólt. Szabó Ferenc evangélikus tábori lelkész a különféle területeken szolgáló magyar katonák helyzetére, kihívásaira, lelki támogatásuk lehetőségeire irányította a figyelmet. Weisz Péter, a gyöngyösi Bugát Pál Kórház főigazgatója, a helyi hitközség elnöke a zsidósággal közös alapokra mutatott rá, szeretetteli humorral megosztva a jelenlévőkkel kalandos élettörténetét.

A testvéri közösség melegségét erősítették a hosszú múltra visszatekintő kapcsolatok és a frissen kialakított ismeretségek. Isten kötögette a résztvevők között a testvéri szeretet szálait, akár csak egy-egy kedves szóval, gesztussal is.

Az Evangélikus Missziói Központ missziói és munkatársképző konferenciája Piliscsabán

Több határon túl élő résztvevője is volt a konferenciának. Az említett Deák Bálint evangélikus lelkész a partiumi Simonyifalváról érkezett családjával. Mátyás Attila nagyváradi lelkész a feleségével együtt vett részt a konferencián, hogy gyülekezeti és óvodai munkájukhoz kapjanak töltekezést. A Felvidékről Molnár Viktor lelkipásztor jött el, aki személyes módon tett tanúbizonyságot Isten megsegítő szeretetéről. Ismerősként köszönhették a résztvevők a vele érkezett Lóczy Tibort, immár egyházunk felvidéki missziós lelkészeként. Az újbóli találkozás örömével, egyben megrendülten hallgatta a közösség a kárpátaljai Kisgejőcről érkezett Györkéné Csákány Marianna énekes bizonyságtételét és a helyzetükre utaló beszámolóját. Az előadó családjáért, Kárpátaljáért és a békéért egy-egy felvidéki és erdélyi lelkész testvérünk imádkozott, a jelenlévők gyülekezetével együtt.

A konferencia a bőrünkön tapasztalható realitással számot vetve, egyben a nem látható valóságra és az élő Igazságra tekintve bátorította és vezette elhívatásukban az egybegyűlteket. Szeverényi János Bizonyosság a bizonytalanságban című előadása is ezzel a lelkülettel tárta fel korunk nyugtalanságot keltő folyamatait, keresztyén szemszögből.

„Te a látás Istene vagy, Te látod mindazt, ami jő” – mutatott rá Bence Imre a bizonytalanság közepette is megbízható Úrra a kezdő estén énekében. Szintén ez a reménység kapott megerősítést a záróalkalmon kapott személyes áldásokban. Így végül mindenki Isten által átölelve, megújult elhívással térhetett haza otthonába, gyülekezetébe.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső