Skip to main content

2024. február 7. 18:15

Mária Dorottya példamutatása máig hat

A budavári nádori kriptában emlékeztek az evangélikus hercegnőre

„A legmagyarabb nádornéra”, az evangélikus intézményeket és gyülekezeteket felkaroló Mária Dorottyára emlékeztek február 6-án, Dorottya-napon a Budavári Palotában található nádori kriptában.

20240206 Maria Dorottya megemlekezes foto Balla Maria 6

Az eseményt szervező Evangélikus Országos Gyűjtemény nevében Lackner Pál, az intézmény igazgatója köszöntötte a megjelenteket, köztük a budavári magyar és német evangélikus gyülekezet lelkészeit, a társszervező Habsburg Történeti Intézet, a Habsburg Ottó Alapítvány, a Nemzeti Múzeum és a Magyar Mezőgazdasági Múzeum képviselőit.

„1825-ben Mária Dorottya példát adott azzal, hogy elsőként magyarul üdvözölte az országgyűlés követeit, amit előtte még senki sem tett meg. Nádornéként legfontosabb feladata maga a példaadás volt. Nem kereste, hanem megtalálta őt ez a feladat” – kezdte az életrajz áttekintését Kertész Botond történész. Az Evangélikus Országos Gyűjtemény tudományos főmunkatársa elmondta: Mária Dorottya, az evangélikus vallású württembergi hercegnő (1797–1855) 1819-ben, huszonkét évesen azután lett József nádor harmadik felesége, hogy „a legmagyarabb Habsburgként” emlegetett főherceg elvesztette két korábbi hitvesét, Alekszandra Pavlovna nagyhercegnőt, illetve Hermina hercegnőt. Mint a történész fogalmazott, Mária Dorottya úgy ment férjhez, hogy házasságában két csecsemő várta: Hermina és István, a későbbi nádor, majd még öt gyermekük született József nádorral.

20240206 Maria Dorottya megemlekezes foto Balla Maria 11

Kiemelkedő szociális érzékenysége révén Mária Dorottya a társadalmi helyzetéből adódó kötelezettségein túl jóval komolyabban vette a szociális gondoskodás felelősségét, mint amennyire ez elvárható lett volna tőle. Ennek adott keretet a Pesti és Budai Jótékony Nőegylet, amelynek szolgáltatásait az akkor már fővárossá alakuló település lakosainak mintegy harminc százaléka vette igénybe.

Kertész Botond rávilágított, hogy a nádorné műveltsége is példás volt: a francia és az angol mellett megtanult görögül és héberül is, hogy eredetiben olvashassa a Szentírást. Ezenfelül elsajátította a magyar nyelvet is, de nemcsak nyelvében, hanem érzéseiben is magyarrá vált, ami megmutatkozott abban is, hogy 1849 után sokan köszönhették neki szabadságukat vagy egyenesen az életüket. Közbenjárt mindenkiért, akit a forradalom és szabadságharc leverése után üldöztek.

Mint kiderült, az evangélikus gyűjtemények Mária Dorottyának köszönhetik létezésüket: ő segítette meg az egyház levéltárát egy nagyszabású iratvásárlással, az Evangélikus Országos Könyvtár pedig több száz olyan kötetet őriz, amelyek tőle származnak.

„Támogatta az egyházi iskolákat, többek közt a mai Deák téri evangélikus intézmény is az ő adományának köszönhetően alakulhatott gimnáziummá, és a nevéhez fűződik az első, a mai Dísz téren állt budai evangélikus templom megépítése, a budavári evangélikus gyülekezet megalapítása is. A pesti iskolát kétezer, a budavári gyülekezetet pedig húszezer forinttal támogatta meg” – mondta el Kertész Botond. Mária Dorottya egyházi kötődésű tevékenységét összegezve úgy fogalmazott, hogy bár az általa képviselt bensőséges, személyesebb kereszténység nem talált fogadókészségre a kor magyar, német és szlovák evangélikusai között, amit ő akkor a sajátos, újpietista kegyességével elvetett, az évtizedek múltán beérett.

20240206 Maria Dorottya evangelikus templom var

Példa lehet számunkra Mária Dorottya kreativitása. Házassága révén olyan élethelyzetbe került, amelyet kötelességek és szabályok határoztak meg. Ezeket, amennyire lehetett és kellett, betartotta, de a kereteken belül mindig elment a falig. Úgy viselkedett, ahogy elvárták tőle, hogy közben megalkuvás nélkül képviselhesse mindazt, ami az értékrendje szerint számára fontos volt – összegzett a történész.

Az emlékbeszéd után az emlékezők koszorúkat helyeztek el Mária Dorottya sírján: az Evangélikus Országos Gyűjtemény nevében Harmati Béla László, az Evangélikus Országos Múzeum vezetője, illetve Balogh Kriszta, az Evangélikus Országos Könyvtár vezetője; a Habsburg Történeti Intézet nevében Horváth Csaba Péter és Nagy Beatrix; a budavári magyar és német ajkú evangélikus gyülekezet nevében Péter Zoltán és Barbara Lötzsch lelkészek, a Habsburg Ottó Alapítvány részéről pedig Fejérdy Gergely, illetve és Prőhle Gergely igazgató, egyházunk országos felügyelője koszorúzott.

20240206 Maria Dorottya megemlekezes foto Balla Maria 3

Az ünnepi eseményen Németh Sándor vezetésével Mária Dorottya két kedves korálját adta elő az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet énekegyüttese. A megemlékezés fogadással zárult az Evangélikus Országos Múzeumban.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Külügyi referensi állás az MEE-nál
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső