Skip to main content

2024. február 5. 15:30

Ideje van az ünneplésnek

Diplomaosztó és doktoravatás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Ünnepi eseménynek adott otthont február 2-án Budapesten az Evangélikus Teológusotthon kápolnája. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem frissen végzett hallgatói ez alkalommal kapták kézhez diplomájukat, mellettük hárman vehettek át doktori oklevelet, és egy sikeresen zárult habilitációs eljárásról is beszámolhatott a doktori és habilitációs tanács elnöke.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas

„Az Úr ekkor […] azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt […]! Én küldelek téged!” – kezdte a Bírák könyve 6,14 alapján tartott áhítatát Kovács Viktor egyetemi lelkész. Mint mondta, ezen az alkalmon az egybegyűltek együtt ünnepelik a most diplomázók, a doktori fokozatot szerzettek és a habilitálók erőit – azt a rengeteg időt, energiát, munkát, szorongást, hullámhegyet és -völgyet, amely ezekben a szép okmányokban materializálódott.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas 17

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem megbízott rektora, Korányi András a különböző időpontokban szolgálatba, munkába hívott szőlőmunkások példázata alapján ünnepi köszöntőjében arról beszélt, hogy vannak olyan dolgok, amelyeket nem lehet „kilenc órakor elvégezni” – ilyen az is, amikor valaki már felnőttkorban indul el, és szerez újabb diplomát, hogy a hívásnak engedve próbálja megtalálni helyét a szolgálatban. Helye van annak is, hogy megünnepeljük a kései továbblépésnek a lehetőségét, azt, amikor valami megérik, amikor valaminek csak később jön el az ideje. Az Úristen ezt érti és látja az egyházban, a közösségeinkben, az életünkben, szolgálati helyeinken – fejtette ki a megbízott rektor.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas 4

Korányi András köszöntője után szólították az egyetem diplomát szerzett hallgatóit, akik ezután felállva fogadták dr. Pángyánszky Ágnes lelkésznek, egyetemi docensnek, az egyetem gyakorlati teológia tanszéke vezetőjének kibocsátó áldását. Kövesdy-Ratkay Vilmos Miklós kántor alapszakon, Asszonyi Flóra és Kendeh-Kirchknopf Anita hittanár-nevelőtanár mesterképzésen, Nagy Zoltán pedig teológia mesterképzésen, lelkész specializáción szerzett oklevelet.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas 5

Doktori eljárások eredményét ismertette ezután az egyetem doktori és habilitációs tanácsának elnöke, dr. Csepregi Zoltán professzor.

Molnár Lilla, a Mendei Evangélikus Egyházközség helyettes lelkésze, az egyetem ószövetségi teológia tanszékének tanársegédje Exegetikai vizsgálat az emberi élet értékéről a pentateukhoszi hagyományok „gyilkosságtörténeteiben” és jogi szövegeiben címmel adta be doktori értekezését. Dr. László Virgil adjunktus, az egyetem újszövetségi teológia tanszékének vezetője a laudációjában elmondta: a szerző régóta meglévő kettős érdeklődése egyfelől az Ószövetség, másfelől a halál és az emberölés témája iránt egy olyan közös csomópontot eredményezett, amely végül a megszületett disszertációban öltött testet. A teológiai reflexió szükségessége abból fakad, hogy a héber biblia szemléletmódja alapján az emberélet Istentől származik, ezért az elvétele tabu a másik ember számára. Mindezek tükrében érthető meg – és a mai, háborúkról sújtott világunkban különösen is megszívlelendő – Molnár Lilla dolgozatának konklúziója: minden bizonnyal konstruálható olyan érvelés, amely az Isten nevében való emberölést a gyilkosság egyetlen legitim fajtájának tartja, az emberi élet elvétele azonban sosem lehet etikai és teológiai ok.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas 9

Ősz-Farkas Ernő adventista lelkész A vallásos szervezeti kultúraváltás motivációi és vezetői kihívásai a keresztyén adventi közösséghez tartozó tagok hetednapi adventista egyházhoz való csatlakozásának fényében címmel nyújtotta be doktori értekezését. Laudációjában dr. Szabó B. András, a gyakorlati teológia tanszék adjunktusa elmondta: a dolgozat az adventista egyház 1975-ös szakadása után a visszatérés 2015-ös folyamatát dolgozza fel a vezetéselméleti kérdésekre koncentrálva. A kutatás tárgya egy felekezet belső szakadásának és gyógyulásának a története, amelyet más felekezetek számára tanulsággal, párhuzamos jelenségek vizsgálatával ismertet a szerző.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas 7

A teológia kettősségei komplementaritásrealista szemléletben – Bohr komplementaritási elvének érvényesülése a teológia némely területén (Az óegyházi dogmák és a lutheri teológia komplementaritásrealista olvasata) címmel adta be doktori értekezését Szakács Tamás, a Galgagutai Evangélikus Egyházközség helyettes lelkésze. Amint laudációjában dr. Bácskai Károly, az újszövetségi teológia tanszék docense ismertette, a szerző az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán fizikus szakon végezte egyetemi tanulmányait, ezzel párhuzamosan pedig beiratkozott az Evangélikus Teológiai Akadémiára. Felsőfokú tanulmányainak végeztével gyülekezeti szolgálatai mellett többek között fizikatanárként is dolgozott, lelkészi munkája során pedig tovább foglalkozott a teológia és a természettudományok kapcsolatával és ennek ismeretterjesztő népszerűsítésével. „Szakács Tamás célja annak megválaszolása, hogy a modern fizikai világkép, illetve a komplementaritás miként segíthet a teológia kettősségeinek racionális szemléltetésében, és ez miként hat a teológia és a természettudomány viszonyának értékelésére” – fogalmazott a doktori értekezést ismertetve Bácskai Károly.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas 11

Miután elhangzottak a laudációk, illetve a doktori fogadalomtétel, Korányi András rektor a teológia doktorává avatta Molnár Lillát, Ősz-Farkas Ernőt és Szakács Tamást, majd Csepregi Zoltán ismertette dr. Csepregi András habilitációs eljárását. Elmondta: Csepregi András evangélikus lelkész, rendszeres teológus, a Wesley János Lelkészképző Főiskola egyetemi docense 2022 decemberében jelentkezett habilitációs eljárásra az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A szerző – a Luther Kiadó gondozásában könyvként is megjelent – habilitációs értekezésének címe „Boldogok a békét teremtők” – A keresztény erőszakmentességtől a nyugati demokráciáig – Bibó István politikai teológiai megközelítésben.

20240205 EHE diplomaoszto foto Balczo Matyas 16

Az egyetem ünnepi ülését az új doktoroknak, illetve a frissen habilitált Csepregi Andrásnak a köszöntő szavai zárták.

Az eseményen a zenei szolgálatot dr. Fekete Anikó adjunktus és Pap Kinga Marjatta doktorandusz végezte.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-15-16
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső