Skip to main content

2024. április 17. 9:44

Élhető liturgia?

Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Ökumenikus és határon átívelő körben szólította meg a terület művelőit az a liturgikai konferencia, amelyet április 12-én rendeztek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a Gyakorlati Tanszék szervezésében.

Élhető liturgia? Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Az előadók sorában a magyar oktatási nyelvű hittudományi egyetemek természetes együttműködése jegyében a házigazda egyetem mellett a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE), a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola (SSZHF), valamint a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (KPTI) vezető oktatói szerepeltek.

„A gyülekezetszerűség nem a gyülekezet igényét vagy jogát elégíti ki, hanem a gyülekezet lelki szükségére válaszol, ami az evangélium” – oszlatták el a könnyen adódó félreértést a Gyülekezetszerű liturgia címet viselő találkozón. Füzes Ádám katolikus mentálhigiénés szakember a bevezetőjében szólt a liturgia kettős természetéről, melyben az emberi erőlködés és Isten mindezt megszentelő ereje találkozik. A liturgia arra hív bennünket, hogy tanuljunk bele minket is megtartó rendjébe.

A Luther-litánia közösen imádkozott dallamváltozatát Fekete Anikó, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) Egyházzenei Tanszékének adjunktusa dolgozta ki. A kántori szolgálatot Finta Gergely tanszékvezető, az előéneklést e sorok írója végezte.

Élhető liturgia? Konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Hafenscher Károly evangélikus lelkész, az EHE egyetemi tanára „az imádság szabálya a hitnek szabálya” elvből kiinduló előadásában kifejtette: az isteni liturgiában az égő csipkebokor előtt állunk. A szenthez méltó módon kell foglalkoznunk vele, így csak azt formáljuk a tradíción, ami az egyház hitéből fakad.

Pap Ferenc református lelkész, a KRE Pedagógiai Kar dékánja az egyházi évről szólt, mely a református egyház számára is megélt Krisztus-hitvallás. Az istentiszteleti gyakorlat nagyfokú beszűkülése a fenti alapelv nyomán figyelmeztető jel: a sokszínű kegyességi élet megszűnése a hit csökkenésével járhat együtt.

Benkő Timea evangélikus lelkész, a KPTI Rendszeres Teológiai Tanszékének tanársegéde az erdélyi magyar evangélikus liturgia kialakulására ható megújulási mozgalmakról szólt. Az egyéni és közösségi terhek őszinte bűnvalláson alapuló, imádságos elhordozásából kiinduló testvéri közösségekből kinőtt Csernátfalusi Szövetség lelkisége és egyházépítő munkája ma is példaértékű.

Fehérváry Jákó bencés szerzetes, a SSZHF rektora az élhető liturgiáról szóló előadásában a katolikus liturgikus mozgalomnak az elmúlt két évszázadban bejárt útját elemezte. Az utolsó vacsora és az első keresztények háznál végzett kenyértörése nyomán utalt a családban szerzett liturgikus élmények fontosságára. A liturgikus aktus történésjellege meghatározó: a kenyér és a bor, a kimondott szó rezgése vagy a tér olyan elemi tapasztalat, amely liturgiaképessé teszi az embert és megtapasztalhatóvá a liturgia valódi tartalmát.

Somfalvi Edit református lelkész, a KPTI Gyakorlati Teológia Tanszékének adjunktusa a liturgia tanításának lehetőségeire buzdított. Mint mondta, a liturgia olyan istentiszteleti szolgálat, amely jóval meghaladja a papi, kultikus értelemben vett cselekmény körzetét, és kiterjed az egész élet istentiszteletére. Az istentisztelet az Isten-ember kapcsolat párbeszédes, ismétlődő formája, így a református liturgiában az istentisztelet elemei „beszélgetnek” egymással.

Angyal-Cseke Csaba ötödéves teológushallgató, az EHE Gyakorlati Tanszékének demonstrátora az állandó tételekről tartott magvas előadást. Teológiai értelemben hogyan valósul meg a gyülekezet aktivitása? – tette fel a kérdést. Mint Luther a Formula missae iratban kiemeli (mely a Luther válogatott művei sorozat friss, harmadik kötetében már magyarul is olvasható), az ordinárium a szereztetés szóeseményének bővítménye. Az ordinárium minden éneke válasz Isten cselekedetére – ha ezt az énekverses rendek olykor eltérő tartalmú verses énekeiből nem is pontosan érzékeljük.

A szakmai program kerekasztallal zárult Bozsoki-Sólyom Pál negyedéves református teológushallgató és az EHE oktatói, Finta Gergely, Szabó B. András és Varga Gyöngyi részvételével.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső