Skip to main content

2023. november 8. 11:07

Csendből ébredő tenor

Reformációi bélyegkiállítás a Sztehlo-gimnáziumban

Különleges kiállítással egybekötött reformációi ünnepet tartottak a budapesti Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban október 26-án. Félezer diák, számos tanár, valamint Fekete Károly református és Kondor Péter evangélikus püspökök részvételével nyitották meg a reformációt bélyegeken bemutató kiállítást.

Csendből ébredő tenor

„A reformáció csenddel kezdődött.” Nem is tudjuk pontosan, hol és mikor, mert mindez titok. A szív mélyén zajló találkozás az élő Istennel, aki előtt nem lehet mellébeszélni, csak alázattal elcsendesedni. Ez a csend a legfontosabb dolgok átgondolásának józanító helyzete, a reformálódás terepe, amikor Isten belép az életünkbe. Isten felismerésének, megismerésének, hatalma elismerésének a csendje, amelyből hiteles megújulás születhet. Ezért szól a 46. zsoltár közepén a felszólítás: „Csendesedjetek el…”

Dr. Fekete Károlynak, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspökének igehirdetésében nem kellett csendre intenie a több mint ötszáz ünneplő sztehlós gimnazistát. A csendben viszont erőteljesen szólalt meg bátorító szava is. Az Erős vár zsoltár így kezdődik: „Ének magas hangra.” Ez már önmagában biztatás arra, hogy bátran felvállaljuk a „tenort”, a reformáció üzenetét hordozó vezérszólamot. Ahogy a zsoltáros konkrét hittapasztalatokról tesz bizonyságot, úgy mi is átélhetjük Isten jelenlétét és kegyelmét. Ma talán ezt írhatnánk bizonyságtételünk fölé: „Hadd szóljon!”

Dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnáziumban

A Vaterától püspöki találkozóig

Hogy a debreceni református püspök az otthoni patinás kollégium helyett a 18. kerületi evangélikus gimnáziumban hirdette Isten igéjét a reformációi alkalmon, nem tévedés eredménye. Az egész valahol a Vaterán kezdődött, ahol Kondor Klára, a Sztehlo-gimnázium hittanára reformációi témájú bélyegeket keresgélt egy iskolai installáció elkészítéséhez. Itt hozta össze a „véletlen” dr. Kocsis Attila református lelkipásztorral, aki hazánkban kivételes gyűjteménnyel rendelkezik vallási témájú bélyegekből. A néhány érdekes bélyeg megvásárlásának ötletéből végül az egyedülálló gyűjtemény kiállításának megszervezése lett, melyen Kondor Péter evangélikus püspök meghívására dr. Fekete Károly is részt vett, és az iskola reformációi ünnepi istentiszteletét megelőzően megnyitották a reformációi bélyegkiállítást.

Reformáció bélyegeken

Mazsolás kalács a reformáció üzenetével

Egy kiállításmegnyitó keretében, néhány percben lehetetlen minden érdekességet elmondani erről a gyűjteményről. „Mazsolás kalácsot hoztam önök közé, ebből most a mazsolára van idő…” – mondta nyitószavaiban dr. Kocsis Attila, aki mintegy huszonöt éve foglalkozik komolyabban bélyeggyűjtéssel. Ez idő alatt négy tematikus gyűjteményt alakított ki, melyek mindegyike valamiképpen kapcsolódik a Bibliához és a kereszténységhez. A reformáció tematikáját feldolgozó anyaga Közép-Európában egyedülálló gyűjtemény, mely a Sztehlo-gimnáziumba is közvetlenül egy többhetes lengyelországi kiállítás után érkezett. Közel száz ország bélyegei és elsőnapi [forgalomba bocsátásuk napján bélyegzővel ellátott, utólagosan fel nem használható, többnyire alkalmi – a szerk.] borítékjai kaptak helyet ebben a kollekcióban, köztük sok olyan is, amely esetében talán már maga az meghökkentő, hogy egyáltalán a reformáció vagy a reformátorok arcképei témaként megjelennek rajtuk. Türkmenisztántól Angoláig, Indiától Koszovón át Dzsibutiig vezet az apró műalkotások eredete. Egyes példányok esetében a kivitelezés minősége is önmagáért beszél, mint például egy aranyfüsttel futtatott, dombornyomott amerikai bélyegé, máshol a kalandos háttértörténetek jelentenek pluszízfaktort a „mazsolázásban”.

A reformáció előfutárai, a reformátorok és a reformációi helyszínek mellett jelentős részt képviselnek az ötszáz éves évfordulóra kiadott emlékbélyegek. S hogy a reformáció és az üzenete nem csak az evangélikusok és a reformátusok számára fontos, sőt életbevágó, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy 2017-ben még a Vatikán is kiadott egy emlékező sorozatot, melynek darabjai szintén megtekinthetők a kiállításon.

Közel lépni

A Sztehlo-gimnázium aulájában nem szokatlan, hogy az egyházi év adott időszakának megfelelő installációkat állítanak ki. Ahogy templomainkba belépve az oltárterítő színe is üzenetet közvetít, úgy éljük meg, hogy ezek mellett a kis emlékeztetők mellett elhaladva hétköznapjaink forgatagában újra és újra szembesülhetünk életünk tágabb kontextusával. Az őszi szünet előtt megnyílt kiállítást a szünet után is megtekinthetik a diákok. Az iskola kapui egyébként több alkalommal is megnyíltak a szünetben, hogy a vasárnapi és a reformáció napi istentiszteletek után a gyülekezeti tagok is láthassák a gyűjteményt.

A reformációt bélyegeken bemutató kiállítás nyílt a Sztehlo-gimnáziumban

A bélyegekkel való bíbelődés időt, csendet, odaszánást igényel. Megcsodálásukhoz közel kell lépni a paravánokhoz, az izgalmas, különleges, lényeges részletek felfedezéséhez pedig sokszor nagyítóra is szükség van. Így van ez Isten igéjével is: felületesen rátekintve nem sokat fog megmutatni magából, közel lépve, elmélyedve viszont valódi csodák és titkok tárulhatnak fel előttünk.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-19-20
Lelkipásztor banner 2023-11

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső