Skip to main content

2024. június 6. 10:30

Közös asztalnál, egymás hite által

Beiktatták az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye elnökségét

Június 2-án, vasárnap délután ünnepre gyűltek össze az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye lelkészei és gyülekezetei az ikladi evangélikus templomban. Az egyházmegye újonnan megválasztott elnökségét – Babka László esperest és Móritz Péter felügyelőt – Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke iktatta be.

Beiktatták az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye elnökségét

Fabiny Tamás igehirdetése a meghívóra választott zsoltárvers alapján hangzott: „Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján…” (Zsolt 23,6) A püspök prédikációjában kiemelte, hogy több közös pont van az új esperes és felügyelő eddigi szolgálatában, amelyek most találkozhatnak. Krisztus, a főpásztor követésére innen indulhatnak együtt az egyházmegye élén.

Az istentisztelet liturgiájában Cserhátiné Szabó Izabella püspökhelyettes, fóti lelkésznő és Rosenberger Tamás acsai lelkész, valamint az Ikladi Evangélikus Egyházközség énekkara végzett szolgálatot.

Babka László esperes székfoglaló beszédében az egyházmegyét jelképesen egy közös asztalhoz hasonlította, amely körül együtt ülnek a lelkészek, gyülekezetek, az oktatási és diakóniai intézmények, és ott „őszintén, egymásra figyelve, a másikat tisztelve és szeretve beszélgetünk, közös ügyeinket tárgyaljuk”. Elmondta, hogy egy évet már megbízott elnökségként jelen voltak az egyházmegye életében, és az előttük álló hat évben is az a célja, hogy a közös asztalnál egymás hite által épülhessenek a gyülekezetek.

Beiktatták az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye elnökségét

Móritz Péter egyházmegyei felügyelő beszédében az egyházmegye egységét emelte ki, és hangsúlyozta, hogy mindannyian az erős várhoz tartozunk, amely felett közösen kell őrködnünk. „Feladatomnak egyfajta katalizátorszerepet látok. Segíteni szeretném a már kialakult jó gyülekezeti gyakorlatokat sokszorozni, azok alkalmazását gyorsítani, továbbá új impulzusokkal új kezdeményezéseket elindítani” – fogalmazott.

Az ünnepi közgyűlés keretében köszöntőt mondott Fábri György egyházkerületi felügyelő, Mekis Ádám, az egyházmegye korábbi esperese és Győri János Sámuel nyugalmazott lelkész.

Az ünnep szeretetvendégséggel folytatódott, amely örömteli találkozásoknak adott lehetőséget.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső