Skip to main content

2023. szeptember 12. 13:42

A határátlépésre hívó Isten szolgálatában

Ünnepélyes tanévnyitás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Tanévnyitó istentisztelettel és ünnepi üléssel vette kezdetét a tanév szeptember 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A Zuglói Evangélikus Egyházközség templomában tartott alkalmon Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke hirdette Isten igéjét, és beiktatta szolgálatába az intézmény új egyetemi lelkészét, Kovács Viktort. A Magyarországi Evangélikus Egyház felsőfokú teljes lelkészképzésének százharmincharmadik tanévét Korányi András megbízott rektor nyitotta meg.

Ünnepélyes tanévnyitás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

A tanévnyitó istentisztelet Szentlélek ajándékaiért könyörgő liturgiájában Pángyánszky Ágnes egyetemi docens, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) Gyakorlati Teológiai Tanszékének vezetője és az egyetem Fekete Anikó vezette énekkara szolgált.

Szemerei János mint az intézmény idei felügyelő püspöke Mk 7,31 alapján tartott igehirdetésében a határátlépésről beszélt. Hangsúlyozta, hogy Isten szeretetében kell látni mindent, mert a tanítvány is ebből a nézőpontból láthatja csak be, hogy ott kell hagyni a múltat, és át kell lépni a határt, mert ha Jézus megszólít, akkor nem lehet mindent úgy csinálni, ahogyan előtte. A püspök arra is rámutatott, hogy ez nem csak a Biblia világában van így: a hétköznapokban is le kell győznünk önmagunkat, át kell lépni teljesítőképességünk határait. Valójában azonban nem ez az igazán érdekes, hanem az, hogy Jézus Krisztus eljött a világba, és amikor bűneinket magára vette, akkor átlépett a halál és az élet határán, ezért ő segíthet át azokon a határokon, amelyeken magunktól nem tudunk átlépni, így ez lehet minden egyházi szolgálat alapja – hívta fel a figyelmet Szemerei János.

Kovács Viktor egyetemi lelkész

Az igehirdetést követően Szemerei János püspök és Korányi András rektor beiktatta szolgálatába az egyetem új lelkészét, Kovács Viktort. A tanévnyitó istentiszteleten került sor az egyetem végzős hatodéves lelkészjelöltjeinek megáldására is.

Ünnepélyes tanévnyitás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Korányi András rektor és Pángyánszky Ágnes egyetemi docens mint a hatodéves képzés koordinátorai személyes igei áldással bocsátották gyülekezeti szolgálatba a nyolc lelkészjelöltet és mentorlelkészeiket: Bányai Tamást és Arató Lórándot (Kiskőrös), Doma Mártont és Smidéliusz Gábort (Budapest-Deák tér), Fabiny Mártont és Vető Istvánt (Cinkota), Furda Szabinát és Lindákné János Zsuzsannát (Hévízgyörk), Győrffy Sándort és dr. Cserhátiné Szabó Izabellát (Fót), Riczingerné Garai Szilviát és Torma-Hasza Mónikát (Szombathely), Szikra Benedeket és Gáncs Tamást (Budapest-Kelenföld), Szikra-Jeszencsák Lillát és Hokker Zsoltot (Budafok). A tanévnyitó istentiszteletet a frissen beiktatott egyetemi lelkész imádsága és áldása zárta.

Korányi András megbízott rektor

Az istentisztelet utáni ünnepi ülésen Orosz Gábor Viktor rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket, majd Korányi András osztotta meg ünnepi gondolatait. A megbízott rektor a beszédében Ordass Lajos püspöknek a napra pontosan hetvenöt évvel ezelőtti letartóztatására utalva az egyházvezető két fontos örökségét idézte fel, erőforrásul és biztatásul a következő tanévben elvégzendő számos feladathoz. Korányi András egyfelől a püspök életének példáján keresztül az egyház közösségének befogadó-megtartó erejéről beszélt. „Számunkra száz esztendő után is tartást adhat, hogy az evangélikus egyház közössége, ezen belül pedig kiemelten a lelkészképzés elkötelezett tanárai és diákjai mekkora megtartóerővel lettek részesei a történelmi összeomlás és próbatételek legnyomorúságosabb idején is annak, hogy Wolf Lajos ne vesszen el a világnak és az egyháznak” – emelte ki a rektor, aki beszédének második felében arról beszélt, hogyan lett Wolf Lajosból Ordass Lajos, a hitvalló püspök, és mit adott egyházának tanulságul, biztatásul, örökségül. „Isten ma is a történelem és az emberi sorsok Ura, Jézus Krisztus a ma felett is Úr. Jézus Krisztusnak arra a kérdésére, hogy »mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall?« [Mt 16,26; Károli-fordítás], mi sem csupán vizsgákkal, dolgozatokkal és disputákkal tudjunk majd válaszolni, hanem a lelkünkkel és az életünkkel is” – zárta gondolatait Korányi András.

A Magyarországi Evangélikus Egyház felsőfokú teljes lelkészképzésének százharmincharmadik tanévét Korányi András megbízott rektor nyitotta meg.

A rektori beszédet követően Finta Gergely, az EHE Egyházzenei Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense szólaltatta meg a templom Kis Zoltán és Pour László orgonaépítő-mesterek (Apertum Tervező Iroda Kft.) által felújított orgonáját. Majd rektori kézfogással köszöntötték az egyetem új hallgatóit, akik a gyülekezettel szemben félkört alkotva mondták el Papp Ildikó vezetésével az elsőéves hallgatók fogadalmát. Az ünnepi ülésen Orosz Gábor Viktor egyetemi tanár rektorhelyettesi, Pángyánszky Ágnes docens az egyetem gyakorlati teológia tanszékének vezetői posztjára szóló, Szűcs Kinga adjunktus az egyetem vallás- és társadalomtudományi tanszékének vezetői posztjára szóló megbízást, Gáncs Tamás adjunktusi, Kovai Cecília adjunktusi, Nagy Krisztina adjunktusi, Balogné dr. Vincze Katalin pedig tudományos munkatársi kinevezést vett át. Az ünnepi ülés keretében hirdették ki az EHE ösztöndíjaiban részesülő hallgatóinak nevét is. Az intézmény szenátusának döntése alapján a nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat e sorok írója, a Bonnyai Sándor-ösztöndíjat pedig – a Dr. Sólyom Jenő Alapítvány kuratóriumának döntése alapján – Sebesi Julianna nyerte el.

Ünnepélyes tanévnyitás az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Az ösztöndíjak kiosztása után Fabiny Tamás elnök-püspök köszöntötte a jelenlévőket, majd Jn 3,8 alapján a jövőkép fontosságáról beszélt. Hangsúlyozta, hogy számon kell tartani a hallgatókat, mert fontosak az Isten, az egyetem és az egyház számára is. „A Szentlélek meglepetéseinek egyházában is közös felelősségünk van, tudnunk kell, hogy honnan jövünk, és hová tartunk” – fogalmazott.

Az ünnepi alkalmat a Himnusz közös éneklése zárta.

Nappali tagozat
Teológus-lelkész osztatlan mesterképzés:
Dragujlov Lili, Jávori Teofil, Juhász István, Korányi Luca, Rafaj Bálint, Valkó Júlia
Osztatlan kétszakos hittanár-nevelő tanár: Gerőfi Anna, Grósz Vilmos Benjámin, Vass Marcell

Esti/levelező tagozat
Katekéta lelkipásztori munkatárs alapszak:
Csendes Mária Dolóresz, Kalla Zsolt
Teológia részismereti képzés: Ileana Cristina Magdalena, Kérges Barnabás, Kovács Zoltán, Kurdi Bogdán Szabolcs
Teológia osztott mesterképzés – lelkészi specializáció: Bajor János, Barta Nóra Zsófia, Hankó Gabriella
Teológia osztott mesterképzés – biblikum specializáció: Séllei Ildikó
Hittanár-nevelő tanár mesterképzés: Andaházy Emese Éva, Borsosné Kun Mária, Haczk Ákos Elemérné, Hegedüs Attila István, Jámborné Szabados Regina, Jónás-Tamasóczki Dóra, Keveházi D. Sámuel, Kovács Andrea, Mórotz Réka Rebeka, Morvainé Hortobágyi Éva, Nagy-Horváthné Verner Zsuzsanna, Nagy-Papp Krisztina, Novotny Dániel, Pesti-Vincze Délia, Vesztróczi Luca
Mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzés: dr. Bácskai Károly, Farkas Istvánné, Füzesi Blanka, Goda Ilona, Habány Marianna Piroska, Heinrichs Eszter, Ispán Dorina, Johann Bálint Zsolt, Kiss Valéria, Krámer György, dr. Sebestyén Anita, Slezák Bence Tamás, Tölli Máté
Gyakorlatvezető mentorpedgógus szakirányú továbbképzés: Bakonyi Nikoletta, Bellus Szilvia, Bonnyai Zsuzsanna, dr. Kocsis Istvánné Bauer Tímea, dr. Pánczélné Hatvani Hajnalka, Füller Tímea, Nagy Róza

Doktori képzés: Bacsó Benjámin, Bognárné Horgosi Anikó, Csercsa Balázs, Hegedűs Attila, Seffer Valentina, Vesztróczi Luca

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Gyülekezetimunkatárs-képzés 2024
Szélrózsa 2024 regisztráció
Evélet banner 2024-13-14
Lelkipásztor banner 2023-11
Credo banner 2023/3.

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső