Skip to main content

2024. június 5. 10:58

170 év után iktattak új esperest és egyházmegyei felügyelőt Tállyán

Tisztségviselők iktatása a Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegyében

Június 1-jén közel másfél százan gyűltek össze Tállyán az ősi templom falai között a Borsod-Hevesi Egyházmegye új elnökségének – Gerlai Pál esperesnek és Szepesi Ibolya Éva egyházmegyei felügyelőnek – az iktatására, amelyen a liturgiai szolgálatot Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke végezte.

170 év után iktattak új esperest és egyházmegyei felügyelőt Tállyán

Tállyáról, Tokaj környékéről, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye evangélikus gyülekezeteiből és a miskolci Kossuth Lajos evangélikus iskolából is érkeztek gyülekezeti tagok, lelkészek, tanárok, diákok, és együtt ünnepeltek – nem csupán a beiktatottakat, hanem azt is, hogy van még evangélikus ezen a vidéken.

Fabiny Tamás 2Tim 2,24 – „De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes…” – textus alapján hirdette Isten igéjét. Prédikációjában az igeszakasz szavainak külön-külön hangsúlyt adott, hiszen nagy szükség van a béketeremtésre, a tanításra és a türelemre. Szepesi Ibolya Éva és Gerlai Pál székfoglalójában szintén ezt hangsúlyozta.

Az ünnepségen az egyházmegye lelkészei, Blázy Árpád, az új esperes egykori kelenföldi mentor lelkésze, valamint a református és római katolikus lelkipásztorok közösen énekelték a Confirmát. Az ünnepség utáni szeretetvendégséget Tállya és Monok település önkormányzatai támogatták, az egyházmegye gyülekezetei pedig a süteményt biztosították, ahogy azt évről évre a tállyai csendesnapokon is teszik.

170 év után iktattak új esperest és egyházmegyei felügyelőt Tállyán

A Borsod-Hevesi Evangélikus Egyházmegye egyik elődje a hegyaljai egyházmegye volt. A történelem viharai úgy alakították, hogy hol három, hol tizenöt gyülekezet tartozott hozzá. Százhetven éve, 1854-ben Psenyeczki Nagy Mihályt választották Tállyán az egyházmegye esperesévé, akit Kossuth Lajos régi jóbarátjaként emleget leveleiben. A hegyaljai egyházmegye utolsó esperese Túrmezei Sándor tokaji lelkész volt, ő 1952-ig viselte ezt a tisztséget.

Ma a környékbeli községek mindegyikében tíz fő alatt van az evangélikusok száma, ennél mégis többen járnak az istentiszteletekre mind a hét istentiszteleti helyszínen, amely ma Tokaj környékéhez tartozik. Nyolcadikként a hármas határ szlovák oldalán fekvő Nagytárkány csatlakozik hozzájuk, ahol átjáró szolgálat keretében prédikál a gyülekezet lelkipásztora, immár esperese.

A tállyai templom évente többször is megtelik: hol az évtizedek óta itt tartott tállyai csendesnapon, amikor a régió evangélikusai zarándokolnak szokás szerint a településre, hol egy-egy koncert vagy ünnepség alkalmával. Egész Zemplénben a legoptimistább becslések szerint is mindössze kétszáz evangélikus él, az elmúlt évtizedek szívós lelkészi munkájának hála, a tállyaiak és a Tokaj környékiek számára mégsem ismeretlen az evangélikusság. Idén százharminc éves a sátoraljaújhelyi templom, ahol a szintén esperes, későbbi püspök Domján Elek szolgált a második világháború előtti évtizedekben. És a monoki, hernádbűdi, abaújszántói és sárospataki maroknyi evangélikusság is aktív résztvevője a gyülekezeti életnek.

Ha érdeklik a Magyarországi Evangélikus Egyházzal kapcsolatos hírek, események, szívesen olvassa interjúinkat, riportjainkat, iratkozzon fel hírlevél-szolgáltatásunkra.
Evélet banner 2024-23-24

Lelkigondozás

Névtár kereső

Térképes kereső