A gyülekezet Krisztus valóságos teste

A gyülekezet Krisztus valóságos teste

Share this content.

Szöveg: Benczúr László
A Budakeszi Evangélikus Egyházközség rövidesen templomépítésbe kezd. Az alábbiakban a templom építészének, az Ybl-díjas és Prima Primissima Díjjal is kitüntetett Benczúr László írását, tervezői gondolatait közöljük.

Ahogy idősödöm, egyre nagyobb a bizonyosság bennem, hogy a keresztény gyülekezet valóságosan Krisztus teste, hiszen azt Krisztus élteti és Krisztusban él. Így van ez a Budakeszin élő evangélikus testvéreink közösségével is. Ígérete szerint Ö ott van közöttünk, még ha ketten, vagy hárman jövünk is össze az Ő nevében. A gyülekezet, amely befogadott, minden bizonnyal életem utolsó állomáshelye, ahol megnyugvást, szeretetet találhattam, és ahol testközelből élhetem meg egy apró magból felépülő gyülekezet élő köveiből épülő templomának növekedését. Ez a növekedés vezetett el oda, hogy a gyülekezeti termünket kinőve, egyre többet gondolunk a templomépítés szükségességére. A gondolataink két és fél éve erősödtek meg, és kaptak reális esélyt a Kormányunk által kapott anyagi támogatás révén. Az Önkormányzat által felajánlott és végül megvásárolt telek a város fejlődésnek indult peremén található a temető mellett, ahol a szomszédságban két új családi házas lakótelep, iskola és uszoda is épül. 

A terveket pontosan két évvel ezelőtt mutattam be a gyülekezet tagjainak a Balatonszárszón tartott gyülekezeti csendesnapunk alkalmából. Sajnálatunkra a terület jogi és szabályozási rendezése miatt az idő nagyon elhúzódott, ezért csak ez év elején tudtunk kivitelezőket felkérni ajánlatadásra. A két és fél év alatt az építőipari árak olyan mértékben emelkedtek, hogy a rendelkezésünkre álló pénzkeret lassan a felét sem fedezi a kivitelezők árainak, ezért a terveinket az ésszerűség határán belül csökkentettük, és az időközben megalapított Templomépítő Alapítványunk gyűjtést indított. Örömömre szolgál, hogy idáig majdnem tízmillió forint gyűlt össze. Megható, hogy nem evangélikus testvérek is adakoztak, a metodista testvérek egy böjti zenés áhítat adományait ajánlották fel és Fassang László világhírű orgonaművészünk a Deák téri evangélikus templomban ajánlott fel egy jótékonysági hangversenyt a templomunk javára (részletek hamarosan – a szerk.).

Milyennek is álmodjuk a templomunkat?

Mint ahogy említettem a gyülekezetet Krisztus valóságos testének tartom. Emberi közösség a maga gyengeségeivel és sebezhetőségével, ami védelemre szorul. Ez a védelem csakis felülről jön a Szentlélek által. Ha a gyülekezetemre gondolok mindig egy kép jelenik meg szemem előtt. Ez a kép a gyülekezetet jelképező forma, ami az úrvacsorai istentiszteleteken tapasztalható, amikor az egész gyülekezet kört alkot, és így részesülünk az úrvacsorai ajándékokban.

Természetesen a helyünk igen szűk, ezért a kör nem is kör, hanem ellipszis. És ezt a formát akkor is megtartjuk, amikor nagyobb helyen – mint például Balatonszárszón – van lehetőségünk az úrvacsora szentségének megélésére. Ezért ez az ellipszis forma jelenti számomra a budakeszi gyülekezetet. Nem véletlen, hogy a tervezett templom ellipszis alaprajzi formára épül. Esendőségünk kifejezésére a templom falait faburkolattal terveztük, azonban a költségek csökkentése miatt erről a szándékunkról letettünk. Tudhatjuk, hogy mindannyian – így a kis közösségünk is – Isten óvó szeretetére és kegyelmére szorulunk, ezért a templom fölé karakteresen túlnyúló tetőt terveztünk, hogy védje a templomot a külső környezeti hatásoktól, kifejezve az isteni gondviselést. Ez a gondviselés a Szentlélek munkálkodásának köszönhető, amit a tervben a tető hasítékában végigfutó felülvilágító jelképez, hogy az onnan bejövő fény ránk vetüljön. Felülvilágító kupola nyitja meg a tetőt a keresztelőmedence és a szószék felett is. A templomot lefedő tető négyszög formát alkot, sarkait pillérek tartják. A bejárati oldalra pillérsort terveztünk, melynek tengelyében a torony áll. Oldalát két égbe nyúló vasbeton fal alkotja, két égbe mutató, feltartott kézként jelzi, hogy onnan jő a segítségünk. A tető peremét tartó hat darab pillér az öt világrészt és a Kárpát-medencét jelképezi, a pilléreken az egyes földrészeken a XX. és XXI. században mártírhalált halt keresztényeinek neveiből kívánunk feltüntetni. Ezzel a gesztussal kívánunk a jelenidők keresztény vértanúinak emléket állítani, legyenek ők bármely felekezethez tartozók is.

A templomhoz gyülekezeti épület csatlakozik. Gyülekezeti terem, ifjúsági szoba, lelkészi iroda és kiszolgáló helyiségeket terveztünk. Sajnálatunkra – látva a nem elégséges anyagi helyzetünket – csak a legszükségesebb helyiségek megépítésére lesz az első időkben lehetőségünk.

Az egész épületegyüttes legfontosabb része természetesen a templombelső. A bejáraton belépve egyértelműen érzékelhető a csarnoktemplom ovális tere. A tér tengelyében az oltárhoz vezető utat padsorok szegélyezik, a bejárat és a felülvilágító sáv azonban az igehirdetés, a szószék felé irányítja a tekintetünket. A felülvilágító sáv a szószék felett nagyobb kör alakú üvegkupolában végződik. A kupolától félkörívben elhelyezett faoszlopocskák futnak le az emelt szintű szószék padozatáig, és vonzzák a figyelmünket az igehirdetés felé. A szószék az oltárasztallal egybeépül. Nem szószékoltár, hanem annak egy újragondolt, egymás mellé rendelt megoldása. Az oltárasztal egy hajóformájára utal, ahogy Jézus hajóba szállva beszélt az őt követőkhöz a Genezáret taván. Az oltárasztalnál kijelölt helye van a felolvasó tanítványnak, presbiternek. Minden ünnep liturgiai központja ilyen formán egy egységet alkot. A keresztelőmedence az oltártér másik pontjába kerül. Ezzel a térszervezésben fontos egyensúlyt megvalósító hatásával kívántuk kifejezni az ige és az úrvacsora mellett, a keresztelés szentségének fontosságát. 

Karzat nélküli csarnoktemplomot terveztünk, így az orgona elhelyezését is meg kellett oldanunk. A kántori szolgálat a lelkészi szolgálat mellett meghatározó az istentiszteleteinken. A kántor is a gyülekezet tagja, így közöttünk a helye. Ezért az orgonát a padsorok mellett az oldalfal közepén helyeztük el. Orgonánk az egyedüli létező valóság, hiszen 2018-ban a németországi speyeri dóm oldalkápolnájának orgonáját sikerült megvásárolnunk, lebontanunk és hazaszállítatnunk.

Hiszem, hogy könyörgésünk meghallgatásra talál és ha nem is katedrális méretű, de a speyeri dóm oldalkápolnájával azonos száz-százhúsz fő befogadóképességű templom körül szövögetett álmunk megvalósul. Adja Isten, hogy ezt megélhessem.

A szerző a gyülekezet felügyelője, Lovagkereszttel kitüntetett Ybl- és Prima Primissima díjas építész.

Ezúton is kérünk minden testvérünket, hogy lehetősége szerint támogassa a templom felépítését, amire az alábbi módokon van lehetősége:
*Imádsággal
*A Budakeszi Evangélikus Templomért Alapítvány számlájára történő átutalással (OTP 11742348-21454033)
*Téglajegy vásárlásával
*Csekken történő befizetéssel
*Emlékérmék megvásárlásával (Részletekért kattintson ide.)
További részletekért látogasson el honlapunkra és Facebook-oldalunkra!

Csatolt állományok: FÖLDSZINTI ALAPRAJZ.pdf -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!