Skip to main content

Szakbizottságok

A szakbizottságok (országos munkaági bizottságok) figyelemmel kísérik és értékelik a Magyarországi Evangélikus Egyház munkaágaiban folyó tevékenységeket, és az értékelés alapján javaslatokat készítenek. A bizottságok a zsinat és az országos presbitériuma kérésére, azok munkáját segítve értékelő, döntés-előkészítő, illetve esetenként döntéshozó feladatokat látnak el. A bizottságok szakmai szempontból irányítják és felügyelik a területükhöz tartozó intézményeket, munkájukat a bizottsági elnökök irányítják.

A Magyarországi Evangélikus Egyház szakbizottságai

Diakóniai Bizottság
Elnök: Gregersen-Labossa György

Egyházzenei Bizottság
Elnök: Kendeh Gusztáv

Evangelizációs és Missziói Bizottság
Elnök: Gáncs Péter

Építési és Ingatlanügyi Bizottság
Elnök: Benczúr László

Gazdasági Bizottság
Elnök: Abaffy Zoltán

Gyermek- és Ifjúsági Bizottság
Elnök: Grendorf-Balogh Melinda

Gyűjteményi Tanács
Elnök: Dr. Krisch András

Nevelési és Oktatási Bizottság
Elnök: Gadóné Kézdy Edit

Sajtóbizottság
Elnök: Lovass Tibor