Skip to main content

Országos számvevőszék

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) országos számvevőszékének hatáskörébe tartozik – a 2006. évi VI. egyházháztartási törvény alapján – az országos egyház, az egyházmegyék, valamint az országos egyház által fenntartott intézmények és intézményi szervezeti egységek gazdálkodásának ellenőrzése.

Az országos számvevőszék javaslatot tehet az illetékességi körébe tartozó egyházi gazdálkodó szervezeteknél intézkedés meghozatalára, melyhez határidőt tűz ki. Ha nem került sor a javasolt intézkedés meghozatalára, akkor az országos számvevőszék kezdeményezheti a támogatás folyósítójánál az egyházmegyék, valamint az országos egyház által fenntartott intézmények és intézményi szervezeti egységek egyházi támogatásainak azonnali felfüggesztését, számvevőszéki bírságot szabhat ki (melynek maximális mértékét az adott év költségvetési törvénye határozza meg, és amely az országos egyház bevétele), továbbá indítványozhatja gazdálkodási biztos kirendelését, az egyházmegye jogi személyiségének megszüntetését, illetve az országos egyház által alapított, avagy a fenntartásában lévő intézmény megszüntetését, az intézmény teljes vagy részleges átadását, más intézményhez csatolását.

Az országos számvevőszék tagjait az MEE Zsinata választja, a hattagú testület élén az országos számvevőszéki elnök áll.

Az országos számvevőszék tagjainak elérhetőségei itt találhatók.