Skip to main content

Egyházközségek

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházközségei a saját vagy más területről bejegyzett egyháztagoknak az ige hirdetésére, a szentségekkel való élésre és a vallásuk gyakorlására szervezett, meghatározott területen működő gyülekezeti közösségei.

Az egyházközségnek, azaz gyülekezetnek saját lelkésze van, továbbá önálló döntéshozó és képviseleti testülettel (közgyűlés, képviselő-testület, presbitérium), valamint önálló gazdálkodással és istentiszteleti hellyel rendelkezik. Az egyházközségek végrehajtó és képviseleti testülete az egyházközségi elnökség, amelynek feladata az egyházközség életének irányítása. Tagja a lelkész és az egyházközségi felügyelő, akik együttes joggal és felelősséggel vezetik és képviselik az egyházközséget, és egyetértésben intézik annak összes ügyeit.

A Magyarországi Evangélikus Egyház egyházközségei

A térképjelölő ikonokra való kattintással egy felnyíló ablakban megjelenik a település evangélikus egyházközségének neve. A névre kattintva megjelenik az egyházközség adatlapja.
A bal oldalon lévő + jellel a térkép nagyítható, a – jellel kicsinyíthető, az egér bal gombjának nyomva tartásával a térkép tetszőlegesen húzható.

A Magyarországi Evangélikus Egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló 2005. évi IV. törvény itt érhető el.