Skip to main content

Egyházi jogszolgáltatás

A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzését – amennyiben az pásztori békéltetés formájában nem volna elérhető – az egyházi ügyészek, az országos fegyelmi tanács és az MEE Bírósága útján biztosítja.

Az egyházi jogszolgáltatási szervek hatáskörébe tartozik az egyházi jogszabályokon alapuló jogviszonyokból eredő jogviták elbírálása; a hatáskörükbe tartozó ügyekben az egyház törvényes rendjének és békéjének megőrzéséről szóló 2005. évi IX. törvény szerint járnak el. Az egyházi jogszolgáltatási szerv tagjai e tisztségükben eljárva kizárólag a Szentírás szerinti jó erkölcs előírásainak és a jogszabályoknak vannak alárendelve.

Ügyészek

Az MEE törvényes rendjének segítői és őrei az egyházi ügyészek: az országos ügyész és az egyházkerületi ügyészek.

Az országos ügyész hatáskörébe és illetékességi körébe tartozik az országos egyház önkormányzati testületeinek, bizottságainak és tisztségviselőinek törvényességi felügyelete. Az egyházkerületi ügyész hatáskörébe és illetékességi körébe tartozik az egyházkerülethez tartozó egyházközségek, egyházmegyék, valamint az egyházkerület önkormányzati testületeinek, bizottságainak és tisztségviselőinek törvényességi felügyelete.

Az országos ügyész elérhetőségei itt találhatók.

Bíróság

Az MEE független egyházi bírósága nyolc lelkész és nyolc – jogi szakvizsgával rendelkező, egyházközségi tagok közül választott – nem lelkész bíró tagból áll, akiknek munkáját négy nem lelkész jegyző segíti.

A bíróság hatáskörébe tartoznak az egyházi jogszabályon alapuló jogviszonyból eredő azon jogviták, amelyek nem tartoznak más egyházi jogszolgáltatási szerv hatáskörébe; a törvényességi felügyeleti és fegyelmi eljárás során hozott határozatok törvényességi felülvizsgálata; valamint a választási panaszok.

A bíróság elérhetőségei itt találhatók.

Országos fegyelmi tanács

Az MEE országos fegyelmi tanácsa hét tagból áll: az országos ügyész mellett az egyházkerületek püspökhelyetteseiből és az egyházkerületi ügyészekből. Az országos fegyelmi tanács elnöke az országos ügyész.