Egybevont évnyitót és évzárót tartott a Protestáns Teológiai Intézet Kolozsváron – Kibocsátották a végzős hallgatókat

Egybevont évnyitót és évzárót tartott a Protestáns Teológiai Intézet Kolozsváron – Kibocsátották a végzős hallgatókat

Share this content.

Forrás: erdely.ma, reformatus.ro, szöveg: Berekméri Gabriella
Kolozsvár – Megtartotta akadémiai tanévnyitóját a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet. Az alkalom egyben tanévzáró is volt, mivel nyáron az intézmény zárva volt a járvány miatt. A vasárnap, szeptember 20. délutáni ünnepségen 24 elsőéves hallgatót fogadott be az intézet.

A 2020–2021-es tanévre 21 református, két unitárius és egy evangélikus hallgató tett sikeres felvételi vizsgát. Az Erdélyi Református Egyházkerületből 15, a Királyhágómelléki Református Egyházkerületből hat, a Magyar Unitárius Egyházból két, a Romániai Magyar Evangélikus-Lutheránus Egyházból egy diák kezdi el tanulmányait az intézményben.

Az ünnepi istentiszteleten dr. Kolumbán Vilmos József rektor évnyitó beszédében elmondta: „Csupán a háborús években fordult elő az, hogy a tanévet sem megkezdeni, sem bezárni nem lehetett a hagyományos módon. De bízunk abban, hogy gondviselő Istenünk megóv minket a még nagyobb megpróbáltatásoktól.” A 2019–2020-as tanévben újraakkreditálták a magiszteri képzést, és megtörtént az intézményi tisztújítás is: február 25-én Kolumbán Vilmos Józsefet bízták meg a következő négy évre a rektori tisztség betöltésére, prorektori kinevezést dr. Kovács Sándor kapott, áprilisban pedig dr. Balogh Csabát választották meg dékánnak. Az intézetben további felújításokat végeztek az Erdélyi Református Egyházkerület támogatásával. A következő tanévben meg kell újítani az intézmény és az alapképzés elismertetését, új tantervet dolgoznak ki, valamint jövő őszre újraindítanák a doktori iskolát is.

A rektor beszédében a trianoni döntés századik évfordulójáról is megemlékezett, és a 90. zsoltárral indította el az új tanévet: „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy te, ó Isten!”

Az évnyitón díjazták az elmúlt évben legjobb tanulmányi eredményeket elért hallgatókat, az 50, 60 és 70 éve végzetteknek viszont az arany-, gyémánt- és rubindiplomákat ezúttal nem adhatták át személyesen a járványhelyzet miatt.

A tanévnyitón 24 elsőéves hallgató tett fogadalmat: Bálint Dániel, Bálint Mátyás, Bartus Angéla Dalma, Béni István Péter, Bokor-Imreh Huba, Dobai Zsolt, Gáll Kristóf Csaba, Héjja Gergely, Imre Erik, Imre Katalin, Kovács Hanna-Lilla, Kovács Tamás, Kun Attila Ákos, László Orsolya, Nagy Bence Dávid, Pap Miklós, Pop Titus, Rácz Dávid, Sánta Richard, Sikó Anita Andrea, Szilaj Márk Róbert, Ungvári Rebeka, Vass Áron Levente, Zsigmond Zsolt.

A teológiai intézetben hagyományos módon, fizikai jelenléttel indítják a tanévet, a járványügyi előírásokhoz igazodva. „A hitéleti képzéshez az elméleti oktatás mellett lényegileg is hozzátartozik a közösségi együttlét, a közösség gyakorlása. Ezért az aktuális járványhelyzet fokozott mértékben kihívást jelent a lelkészképző intézetek számára. Az épület egész területén kötelező az egészségügyi maszk viselése, diákoknak és alkalmazottaknak egyaránt. Az épület bejáratainál, a tantermek és hivatalok bejáratánál mindenütt elhelyezésre kerültek a kézfertőtlenítő szerek. Szintén kötelező a távolságtartás az épület területén belül és kívül” – közölték az intézmény honlapján. Mindezek mellett korlátozzák a nagyobb összejöveteleket, a napi áhítatok megtartását is az előírásokhoz igazítják, lemondanak a teremváltoztatásokról, illetve a könyvtárban is új szabályokat vezetnek be.

Kibocsátották a végzős hallgatókat

A tanévkezdés napján pótolta a nyáron végzett évfolyam kibocsátását a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet vasárnap, szeptember 20-án.

Délelőtt a Kétágú templomban fogadták be az ifjú lelkipásztorokat az egyházkerületek, délután pedig akadémiai tanévnyitón tettek fogadalmat az elsőévesek, és díjazták a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért hallgatókat.

A délelőtti istentiszteleten az igét Forró László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület főjegyzője hirdette a Mk 5,35–43 alapján. A vérfolyásos asszony története alapján rámutatott a párhuzamokra: sokan olyan bizonytalanok vagyunk, mint az a nő, és kérdés, mennyire tudunk bízni, közeledni Jézushoz. Vele szemben Jairus határozottan cselekszik, félreteszi a tartózkodását, hisz. A lelkipásztor az ima során megfogalmazta: közösségünk fogy, sokaknak megfogyatkozik a hite, rengeteg riasztó dolog van környezetünkben, ezért nagyon is szükségünk van a gyógyulásra, bátorságra, hogy közeledni merjünk Atyánkhoz.

A végzős diákokat Visky S. Béla évfolyamfelelős és Kolumbán Vilmos József rektor adta át egyházi szolgálatra az egyházkerületeknek, hogy elkezdjék segédlelkészi tevékenységüket. A végzős ifjakat református részről Gyenge János előadó-tanácsos, az evangélikus egyháztól Benkő-Zonda Tímea fogadta, valamint köszöntőbeszédet mondott Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök. A hallgatók nevében Lészai Róbert mondott búcsúbeszédet.

Összesen 23 hallgató zárta le tanulmányait, és tett magiszteri záróvizsgát. Az Erdélyi Református Egyházkerület 17 ifjú lelkipásztorral bővült: Bárócz-Szikszai Alexandra, Csalai Adorján Attila, Debreczeni István, Erdei Árpád Előd, Gábor Timea Mária, Ilyés Tímea, Ivanov Annamária, Józsa Tihamér, Kádár István, Kondor Ádám, Kovács Szabolcs, Kovács Zsuzsa, Lészai Róbert, Nagy Mátyás, Nagy Tibor, Tatár Ferenc, Topai Attila. A Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez öt lelkész csatlakozott: Gáll Ervin Gyula, Nagy Sándor Csongor, Oláh Ferenc Krisztián, Tökölyi Csaba Krisztián, Törő Attila Miklós. A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház Erzse András Zsoltot fogadta szolgálatra.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!