Skip to main content

teológia

Teológia

Lábmosás vacsora közben

Egy különös vendéglátás részletei
Népszerű teológia rovatunk írása az utolsó vacsora helyszínére visz képzeletben. Többek között arra is rávilágít, hogyan kapcsolódik össze a páskavacsora ószövetségi hagyománya Jézus új szövetségével.
Publicisztika

Az arc teológiája

4Móz 6,24–26
Arcot adni valaminek felelősség, és túlmutat az adott pillanaton. Keresztényekként a saját arcunkkal továbbadjuk a fényt, a ragyogást, a krisztusi világosságot? – teszi fel a kérdést írásában Gáncs Tamás.
Haba Gábor, az újpesti gyülekezet felügyelője felnőtt fejjel iratkozott be a teológiára, emellett évtizdek óta kick-boxozik. A Duna Televízió Lét-Ige című protestáns magazinjának riportja.
Publicisztika

Görögnek göröggé

A pogányok apostolának nevezett Pál fogalmazta meg azt a fontos elvet, hogy a krisztusi üzenet továbbadásához rá kell hangolódni annak az embernek a hullámhosszára, akinek a jó hírt át akarjuk adni. Ez a bibliai elv azonban nemcsak a misszióban fontos, hanem az ökumenében is.
Teológia

Útravaló negyven napra

Illés és a belső utazás
Milyen utazáson vett részt a pusztában negyven napig gyalogló Illés próféta? Mit tett az utazása végén? Hogyan lehet számunkra minta az ő alakja a böjti időszakban? Népszerű teológia rovatunk mostani cikke ezekre a kérdésekre is válaszokat kínál.
Népszerű teológia rovatunk mostani cikke az Ószövetség korába kalauzol. A nők kiszolgáltatott helyzetét mutatja be egy jellemzően patriarchális társadalomban, ahol sok esetben még az is természetes volt, hogy a családok nőtagjait drámai módon kiszolgáltatták az erőszakra éhes férfitömegnek.
Ajánló

Isten gyermekeinek fohásza

Új kötet a Miatyánkról
„Sokan tudják, de kevesen értik.” Frappáns indítás Joób Olivér Dávid A tanítványok imádsága – A Miatyánk mint útmutatás hitben és életben című kötetének első mondata. Találó ez a megállapítása is: „Ahogy imádkozunk, úgy hiszünk. Ahogy hiszünk, úgy imádkozunk.” Az olvasó megszólítva érzi magát, járjon bárhol hitéletének útján. E vékony, ám tartalmas könyv tanítás, biztatás, hiterősítés, gyakorla...
Kötőszó

Van vagy nincs kegyelem?

Erős Vár Podcast – 107. rész
Kegyelem, elnöki kegyelem, kegyelmi ügy – hetek óta ezek a fogalmak és az aktuális botrány kapcsán kialakuló vélemények, értelmezések uralják a magyar közéletet. Az Erős Vár Podcast legújabb, 107. adásában a közjogi értelemben vett kegyelem és az Úristen irántunk tanúsított kegyelme közötti különbségekre világít rá Nagy Zoltán, Lázárné Skorka Katalin és Zsíros András.
Teológia

A politikai hatalom Luther teológiájában

Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a politikai hatalomhoz?
Hogyan viszonyuljon a keresztény ember a politikai hatalomhoz? Felfedezheti-e a világi felsőségnek az Isten adta feladatait és Isten adta határait? Mikor engedelmeskedjen neki, és mikor álljon ellen? Ezekkel a nehéz kérdésekkel reformátorunk is foglalkozott. Válaszai ma is figyelemre méltók, és számolva az ötszáz esztendő során bekövetkezett társadalmi változásokkal, mai kereséseink során is se...
Beszámoló

Teológiai hermeneutika

Jubileumi konferenciát tartott a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont
A telet búcsúztató, tavaszt köszöntő egyetemi időszak nyitányaként Fabiny Tibor teológus, irodalomtörténész-professzor és munkatársai, Horváth Orsolya és Pintér Tibor jóvoltából egy régi-új téma került a hazai biblikus teológiai gondolkodás, szűkebben a Szentírás értelmezésének homlokterébe. Ez év február 1-jén tartották meg a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont jubil...
Publicisztika

Vigasztaló „cetli” a tanterembe lépéshez

Tanárnői gondolatok a Luther-konferenciáról hazaúton
A szokás szerint színvonalas, tartalmas, észre és szívre egyformán ható, azokat egyszerre formáló Luther-konferenciára mint mezei evangélikus ültem be. Mint gyülekezeti tag, aki szeretne tanulni, töltekezni, de persze szeretne kikapcsolódni is. És úgy is lett, péntek estétől vasárnap délig egyik szellemi izgalomból léptünk a másikba, ahonnan azonban nem hiányzott az evangélium, az imádság, a zs...
Interjú

A teológiai ismeretek meggazdagítják az életünket

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem küldetéséről kérdeztük Korányi András megbízott rektort
„Mi a biztatást, a tudást és a hátteret tudjuk megadni ahhoz, hogy egy teológus a diploma megszerzését követően eljusson ahhoz a személyes döntéshez, hogy kéri az ordinációját” – fogalmaz Korányi András annak kapcsán, mi az Evangélikus Hittudományi Egyetem mozgástere a lelkészutánpótlás biztosításában. Az intézmény megbízott rektorával a felvételi jelentkezési időszak hajrájához közeledve beszé...
Ajánló

A Leuenbergi konkordiától a farizeus és a vámszedő példázatáig

Megjelent a Lelkipásztor teológiai szakfolyóirat legújabb száma
A 99. évfolyamába lépő Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóirat megújult külsővel, formában és tartalmi elemekkel jelenik meg a 2024-es évtől. E változás egyik szükségszerű oka az volt, hogy a benne szereplő írások elérhetőkké válhassanak az MTA open access (ingyenes online) folyóirat-adatbázisában. Az alábbi sorokkal a szakfolyóirat legújabb, 2024/1. számot ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Idén is lesz Luther-konferencia Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban. Február 2. és 4. között tudományos színvonalon, mégis népszerűen megfogalmazott teológiai előadásokkal várják az érdeklődő – nem csak teológus – résztvevőket.
„Az Ige testté lett” – olvassuk János evangéliumában. De hogyan tekintett az emberi testre, a „húsra” az Ószövetség? És egyáltalán: hogyan lett a teremtés során az ember élőlény? Miként formálódott az Ótestamentumban kibontakozó emberkép az ókori görög filozófia szemléletmódja nyomán? Ennek járt utána Varga Gyöngyi evangélikus lelkész, teológus, tanszékvezető egyetemi docens. Tanulmánya a Credo...
Ajánló

„Szabadon” prédikálni

Megjelent a Lelkipásztor teológiai szakfolyóirat legújabb száma
Megjelent a Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóirat 2023/12. száma. Az alábbi sorokkal ezt ajánljuk olvasóink figyelmébe.
Beszámoló

Szabadságból és elköteleződésből születő teológia

Tudományos konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A konfirmáció és az elköteleződés tematikus évéhez kapcsolódva tartottak teológiai konferenciát november 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A magyar tudomány ünnepe alkalmából rendezett tanácskozás tematikája az egyetem oktatóinak augusztusban megjelent Teológia és hűség című tanulmánykötete köré szerveződött. A plenáris előadások biblikus, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai szemp...
Ajánló

Gondolatébresztés nem csak teológusoknak

Egyetemi oktatók tanulmánykötete
Teológia és hűség címmel jelent meg az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Luther Kiadó jóvoltából az egyetem oktatóinak huszonkét tanulmányát tartalmazó könyv. A kötet megmutatja, hogy milyen tág perspektívájú a teológia művelése. Emellett arra is lehetőséget ad, hogy átgondoljuk a konfirmációról és az elköteleződésről kialakított nézeteinket.
Beszámoló

Tanítva tanulni

Könyvbemutató beszélgetés Reuss András professzorral az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
Beszélgetés keretében mutatták be az érdeklődőknek az Evangélikus Teológusotthon kápolnájában október 16-án dr. Reuss András professor emeritusnak, az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) első rektorának életét bemutató Teológus, tanár, tanú című interjúkötetet. A Luther Kiadó gondozásában nemrég megjelent kiadványról Reuss Andrással Kovács Viktor egyetemi lelkész beszélgetett. Az alkalom leh...
Teológia

Hangnemváltás másképpen

Ézs 48,12–22
„Isten pontosan tudja, mennyire sokszor tévedünk, vétkezünk, mennyiszer bukunk el, ő mégis ad egy újabb szabadulást. Lehet, hogy éppen neked” – fogalmaz írásában Gáncs Tamás.