Skip to main content

presbiter

Láthatóan evangélikus

Váljunk a másik hasznára!

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​​​​​​​​​​​​​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
A főváros pestújhelyi evangélikus gyülekezetének tagjai böjt második vasárnapján a délelőtti istentisztelet után – hagyományos módon – a gyülekezeti teremben egy kávéra gyűltek össze. Ez alkalommal azonban vendégük is volt: dr. Szabó B. András lelkész meghívására Kézdi Beáta, az Evangélikus Élet magazin és az Evangélikus Információs Szolgálat főszerkesztője érkezett közéjük, hogy az Evangélikus...
Publicisztika

Mi a keresztyén küldetés lényege ma?

Tisztújítás 2024
„Nem tudjuk eléggé csodálni, hogy Isten hatalmas, lélekmentő munkájában bennünket is megbíz feladatokkal. Annyira becsül minket, hogy beilleszt terveinek végrehajtásába” – fogalmaz Szabó András vanyarci lelkész.
Újra kapható az Élő víz sorozat presbiteri szolgálat kérdéseit körüljáró kötete.
Láthatóan evangélikus

A gyülekezet főállású önkéntese

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​​​​​​​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Presbiterképző tanfolyamot szervez a Magyarországi Evangélikus Egyház gyakorló és leendő presbitereknek – és minden érdeklődőnek – 2024 tavaszán Révfülöpön, az Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban.
Láthatóan evangélikus

Felelősséggel a gyülekezetben

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​​​​​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Riport

Imára kulcsolt kézzel, tettre készen

Egyházunkban a tisztújítás éve lesz 2024 – 2. rész
Fontos esztendő lesz egyházunkban 2024-ben. Ne féljünk a nagy szavaktól a tisztújítás kapcsán: egyházunk jövője a tét. Sok feladat, nem kevés adminisztráció, szervezés, együtt gondolkodás, imádkozásban érlelt felelősségvállalás, a szolgálat örömeinek és terhének hordozására való felkészülés kell, hogy megelőzze a választásokat. Egy korábbi cikkben már elkezdtük a feladatok, lehetséges konfliktu...
Láthatóan evangélikus

Szeretetközösségben

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​​​​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Riport

Választott tisztségben, a legjobb tudással és hűséggel

Egyházunkban a tisztújítás éve lesz 2024 – 1. rész
Fontos esztendő köszönt ránk 2024-ben: hat év után ismét általános tisztújítás lesz egyházunkban. Ne féljünk most a nagy szavaktól: egyházunk jövője a tét. Sok feladat, nem kevés adminisztráció, szervezés, együtt gondolkodás, imádkozásban érlelt felelősségvállalás, a szolgálat örömeinek és terhének hordozására való felkészülés kell, hogy megelőzze a választásokat. A törvény pontosan megsza...
Filáczné Páli Judit és Bácsi Sándorné vehette át az idei Év presbitere díjat a Veszprémi Evangélikus Egyházmegye Takácsiban tartott közgyűlésén.
Láthatóan evangélikus

Büszkén vallja, hogy evangélikus

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Közszolgálati média

Az év tanára

Az evangélikus Hepp Évánál jártunk
Az evangélikus Hepp Éva tanárnőt ismerheti meg a A Duna Televízió Lét-​​​Ige című protestáns magazinjának riportjában.
Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Láthatóan evangélikus

Elköteleződve és szolgálva

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Láthatóan evangélikus

Aki Istennek köszöni derűjét

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Riport

„Engem ideszerettek a gyülekezetbe”

Hepp Éva karvezetésről, tanításról, makramézásról
„Kell valami, ami visszahoz minket a valóságba.” Minden bizonnyal így van – riportalanyunk, Hepp Éva matematika–ének-zene szakos tanárnő pedig egészen biztosan talált ilyen tevékenységeket. Csupa olyan dologgal foglalkozik, amelybe a tudása, tapasztalata, ügyessége, kreativitása mellé szívét-lelkét is beleadja, akár tanítványait okítja, akár karvezetőként kórust vezényel, énekel, presbiterként ...
Itthon

Fejlesztendő munkatársképzés, megújuló parókiák

Ülésezett az országos presbitérium
Egyházunk és a gyülekezetek életére hosszú távon hatással lévő kérdésekkel foglalkozott március 30-án a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma. A testület a jövőre esedékes tisztújításra is gondolva tárgyalt a gyülekezeti munkatársak és a presbiterek képzésének további útjairól. A tanácskozásról Prőhle Gergely országos felügyelő adott tájékoztatást.
Láthatóan evangélikus

Adni jó!

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.