Skip to main content

Pápicsné Jakab Johanna Júlia

Evangélikus Élet magazin

Humorral, testbeszéddel, személyesen

Az íróasztalnál ülve: Jakab Béla
Az igehirdető műhelyében című sorozatunkban lelkészekkel találkozhatnak olvasóink „háttérmunka” közben: elsősorban arról kérdezzük őket, miként készülnek a prédikációra, s eközben milyen tárgyak veszik őket körül. Jakab Bélával, az Óbudai Evangélikus Egyházközség lelkészével a lelkészi hivatalban beszélgettünk az istentiszteletre készülés műhelytitkairól.
Riport

Imára kulcsolt kézzel, tettre készen

Egyházunkban a tisztújítás éve lesz 2024 – 2. rész
Fontos esztendő lesz egyházunkban 2024-ben. Ne féljünk a nagy szavaktól a tisztújítás kapcsán: egyházunk jövője a tét. Sok feladat, nem kevés adminisztráció, szervezés, együtt gondolkodás, imádkozásban érlelt felelősségvállalás, a szolgálat örömeinek és terhének hordozására való felkészülés kell, hogy megelőzze a választásokat. Egy korábbi cikkben már elkezdtük a feladatok, lehetséges konfliktu...
Riport

Választott tisztségben, a legjobb tudással és hűséggel

Egyházunkban a tisztújítás éve lesz 2024 – 1. rész
Fontos esztendő köszönt ránk 2024-ben: hat év után ismét általános tisztújítás lesz egyházunkban. Ne féljünk most a nagy szavaktól: egyházunk jövője a tét. Sok feladat, nem kevés adminisztráció, szervezés, együtt gondolkodás, imádkozásban érlelt felelősségvállalás, a szolgálat örömeinek és terhének hordozására való felkészülés kell, hogy megelőzze a választásokat. A törvény pontosan megsza...
Parókusi alkalmassági vizsgálatot tartottak október 9-én, hétfőn a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület győri székházában. Három lelkész tett tanúságot felkészültségéről az egyházkerület püspökéből, az illetékes esperesekből, a felügyelő lelkészekből és a gyülekezeti felügyelőkből álló bizottságok előtt.
Beszámoló

Boldogok, akik házadban laknak

Pápicsné Jakab Johanna Júlia ordinációja
Lelkészszentelés helyszíne volt 2021. augusztus 28-án az óbudai evangélikus templom: Pápicsné Jakab Johanna Júliát indították szolgálatba. Az istentiszteleten Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének püspöke hirdetett igét, a liturgiában az Evangélikus Hittudományi Egyetem részéről dr. Varga Gyöngyi egyetemi docens, valamint Jakab Béla, Johanna édesapja, az Óbud...
Itthon

Isten dinamikusan változó lelkészi feladatkörre hív

Hatodéves képzés a pandémia idején
A keretek és a kihívások korántsem voltak szokványosak, de a lelkipásztori szolgálat lényegét így is „megízlelhették” az Evangélikus Hittudományi Egyetem hatodéves teológus-lelkész szakos hallgatói – összesen nyolcan – a most lezárult tanévben. Az úgynevezett gyakorlati év jelentőségét cikkünkben a képzés koordinátorai összegzik, továbbá két-két mentorlelkész, illetve teológus tekint vissza az ...