Skip to main content

MEE Püspöki Tanács

Videótár

„Ne féljetek!”

Az evangélikus püspökök karácsonyi videóüzenete
Lukács evangéliumában háromszor is megjelenik az angyal az üzenettel: „Ne félj(etek)!” Előbb Zakariásnak, majd Máriának, végül a pásztoroknak tolmácsolja az örömhírt, és mondanivalóját minden esetben ezzel a felütéssel kezdi. A három vonatkozó szentírási szakasz kapcsán fogalmazzák meg karácsonyi gondolataikat a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei, Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei J...
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának kérése, hogy az október 15-i istentiszteleteken imádságban emlékezzenek meg az Izraelben elkövetett terrorcselekmények áldozatairól. Ehhez az alább olvasható imaszöveget javasolják.
Közlemény

„…legyetek készen mindenkor számot adni”

Egyházunk püspöki tanácsának körlevele a 2022-es népszámlálás adatairól
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa körlevelet adott ki a 2022. évi népszámlálás ma, szeptember 26-án nyilvánosságra hozott végleges adatai kapcsán.
Pünkösd ünnepére készülve pásztorlevelet adott ki a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa. Egyúttal az úrvacsoraosztás rendjére is javaslatot tesznek.
A lelkészekért és a lelkészutánpótlásért való imára kéri a híveket a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa.
Interjú

Értékközvetítés nem középiskolás fokon

Lackner Pál az Evangélikus Országos Gyűjteményig vezető útról
Sorozatunkban a Magyarországi Evangélikus Egyház budapesti Üllői úti országos székházában szolgálatot végzőket szólaltatjuk meg indíttatásukról, munkájukról, céljaikról. Dr. Lackner Pál volt tábori püspökkel, a püspöki tanács titkárával, az Evangélikus Országos Gyűjtemény közelmúltban megválasztott igazgatójával életútjáról és a gyűjtemény közösségünket erősítő lehetőségeiről is beszélgettünk.
Itthon

„Sebei árán” gyógyulhatunk

Húsvéti püspöki pásztorlevél
A közelben dúló háború kiváltotta emberi szenvedések láttán nem könnyű a húsvéti ünnepre irányítani tekintetünket. A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa pásztorlevélben ad segítséget ehhez.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsának kérésére február 27-én minden evangélikus istentisztelet végén az általános könyörgő imádság során az Ukrajnában zajló háború miatt is szól a fohász.
Közlemény

Az evangélikus egyház püspöki tanácsa körlevelet adott ki a jelenlegi járványhelyzetben

Maszkviselésre és az oltás felvételére kérik a testvéreket
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a püspöki tanács 2021. október 26-án kelt legújabb pásztorlevelét.
A Görögkatolikus Metropólia Hierarchák Tanácsát látta vendégül a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa szeptember 29-én Budapesten, az Üllői úti székházban.
A koronavírus-járvány kedvező alakulása okán a kötelező maszkviselés eltörléséről adott ki körlevelet a Magyarországi Evangélikus Egyház püspöki tanácsa.
Egyházunk püspöki tanácsa, majd zsinata éveken át előkészített döntésével lehetővé tette, hogy megfelelő körülmények közt a még nem konfirmált, de megkeresztelt gyermekek, fiatalok vagy felnőttek is élhessenek az úrvacsora szentségével. Minderről a püspöki tanács szakmai levélben tájékoztatta a lelkészeket.
Tapintható módon jelen van a vágy egyházunkban, hogy újra átélhessük a személyes találkozást az istentiszteleti közösségben. A Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa mai körlevelében úgy fogalmaz: a templomok megnyitását május elejétől tartja reálisnak. Az egyházkerületek vezetőinek közös üzenetét alább olvashatják.
Budapest – Győr – Virágvasárnap igéjével köszöntjük az olvasót: „Az Emberfiának is fel kell emeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen őbenne.” (Jn 3,14b–15)
Budapest – Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a püspöki tanács 2021. március 5-én kelt legújabb pásztorlevelét.