Skip to main content

MEE Diakóniai Bizottság

Beszámoló

A Pásztor ünnepe

Diakóniai konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A rendszerszemléletű diakónia adta az Evangélikus Hittudományi Egyetem április 24-én megtartott, hagyományos akadémiai napjának (Dies Academicus) idei témáját. Az intézmény Diakóniai Képzési Központja által szervezett eseményen az egyházi szeretetszolgálat történeti és társadalmi kérdéseiről hallhattak a résztvevők, akik közül sokan egyházunk különféle intézményeinek munkatársaiként szolgálnak.
Itthon

Egy teljesebb gyerekkor reményében

Adománygyűjtés a családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek javára
Január 7-ig még lehet csatlakozni ahhoz az adománygyűjtéshez, amellyel az átmeneti otthonokban élő gyermekek gyerekkorának teljesebbé tételéhez szeretne hozzájárulni a Magyarországi Evangélikus Egyház. A „…reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok” (Jer 29,11) bibliai mottóval meghirdetett akcióban felajánlott összeggel a gödöllői Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett gyerm...
Itthon

Projektzáró rendezvényt tartottak az ÉLIM-ben

Érdek nélküli gondoskodás a nyíregyházi evangélikus szeretetotthonban
Az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon az elmúlt kilenc hónapban három új támogatott lakhatást biztosító, illetve egy fogyatékkal élők nappali ellátására kialakított ingatlannal bővült mintegy 756 millió forintból. A nagyszabású fejlesztés érintette a szeretetotthon már meglévő szolgáltatásait és épületeit is.
Beszámoló

Elejét venni az abúzusnak

Személyiségvédelem az evangélikus diakóniában
Hogyan lehet elkerülni a bántalmazást és a hatalommal való visszaélést egy szigorú szabályok mentén, hierarchikus rendben működő intézményben? Miként őrizhetjük meg mások emberi méltóságát – különösen akkor, ha kiszolgáltatott helyzetben vannak? Milyen eszközök állnak rendelkezésre ehhez? Az evangélikus diakónia személyiségvédelmi prevenciós programjának hátteréről, céljairól és eddig elért ere...
Itthon

A szeretet pazarlásának ünnepe

Kitüntetések és emlékezés a diakónia napján
Ahogy minden évben, úgy idén is az evangélikus szeretetszolgálat intézményi kereteinek lefektetésében úttörő szerepet vállaló Sztehlo Gábor lelkész születésnapján ünnepelte a diakónia napját a Magyarországi Evangélikus Egyház. Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban szeptember 25-én előbb hálaadó istentiszteletet tartottak, majd kitüntetéseket adtak át, végül megkoszorúzták a néhai lelké...
Aktuális

A köszönet jele

Vitamincsomagok diakóniai intézményeink dolgozóinak
2021. április 1-jén, nagycsütörtökön és április 2-án, nagypénteken vitamincsomag-szállítmányokat vittek ki a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) vezetői a diakóniai intézményeinkben dolgozóknak. A Béres Gyógyszergyártól kedvezményesen beszerzett készítmények csupán apró, de fontos gesztusként fejezik ki a hálát az intézményekben folyó áldozatos munkáért.