Skip to main content

lelkészi szolgálat

A hittanórák után már nagyon fáradt vagyok. Többnyire csak a csend hiányzik. De amikor nagyon fel vagyok dobva, mégiscsak bekapcsolom a rádiót. Épp csak fél füllel – bele-belekapcsolódva – hallgatom az egyházi félórát hazafelé jövet. Néha nem is marad meg belőle több egy-két mondatnál. Ezek a csöppnyi gondolatfoszlányok – szívós magokként – mégis utat törnek maguknak olykor kimerültségem burkán...
Interjú

Sárik Eszter kriminológusként lett lelkipásztor

Hozzáadott érték az Úr közelsége
Előbb vizsgálta a bűnelkövetés és a vallásosság összefüggéseit dr. Sárik Eszter kriminológus, mint hogy aktív gyülekezeti tag vált volna belőle. A hit kérdései ugyanakkor mindig foglalkoztatták, ezért is élte meg egyfajta „hazaérkezésként”, amikor elkezdte az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás, teológus-lelkész szakos képzését. Vízkereszt ünnepi ordinációja után beszélgettünk v...
Rövid hírek

A sokféle szerep

A Beol podcast vendége Zsíros András
A Beol.hu hírportál podcastműsorának vendége Zsíros András evangélikus lelkész, rádiós hírszerkesztő és békéscsabai humorista volt, akivel lelkészi hivatásáról  és rádiós munkájáról beszélgettek, és az is szóbe került, miért vágott bele a stand-up comedy világába.
Interjú

„Családtag lettem a gyülekezetben, nem próféta”

Interjú az Ordass Lajos-díjas Krähling Dániel nyugalmazott esperessel
Gyermekkori emlékeket is fel tud idézni Ordass Lajosról Krähling Dániel, akit 2023-ban a püspökről elnevezett díjjal tüntetett ki egyházunk vezetése. A nyugalmazott esperes szinte végig abban a gyülekezetben töltötte lelkészi szolgálatát, ahol maga is felnőtt: Bonyhádon édesapját követte a szószéken.
A lelkészekért és a lelkészutánpótlásért való imára kéri a híveket a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa.
Interjú

„Az Úristen nekem erős váram”

Villáminterjú Kovács Etelka Ordass Lajos-díjjal kitüntetett lelkésszel
Szerénységére és alázatára jellemző módon csak szolgálatáról és Isten megtartó erejéről beszélt kollégánknak Kovács Etelka, amikor az Ordass Lajos-díj átvétele előtt rövid interjúra kértük őt. A Magyarországi Evangélikus Egyház legmagasabb, lelkészeknek adható kitüntetését idén az éppen ötven évvel ezelőtt, 1972. november 19-én felszentelt lelkipásztor vehette át. Ő volt az első, akit egyházunk...
Igehirdetés

Igazságot szólni

Vasárnapi ige
2022-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük a Szeretetforrás – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!
Hogy ki hogyan készül az igehirdetésre, az mindenkinél máshogyan néz ki. Én olvasni, jegyzetelni, zenét hallgatni s közben sokat imádkozni szeretek. Ez nem alkotói magány, az igehirdetésre készülve az igehirdető is alakul. Az viszont vitathatatlan, hogy közben emberileg nézve egyedül vagyok. Az is ritka (bár hála Istennek, mostanság egyre gyakoribb), hogy a templomkapuban megállva a kézfogásnál...
Evangélikus Élet magazin

A keresztség szentségétől a meszelésig

Egy Tolna megyei lelkészi szolgálat pillanatképei
A Tolna megyei dombok legmagasabb lankáin húzódik meg az ezer főt számláló bájos település, Váralja. A faluba betérők az evangélikus templomot el sem téveszthetik: méltóságteljesen, mégis hívogatóan magasodik az 1845-ben épült istenháza a település főutcájának számító Kossuth Lajos utcán. A Nagymányok–Váraljai Evangélikus Egyházközség lelkésznőjével, a huszonkét éve itt szolgáló Schaller Bernad...
Dunaújváros – Stermeczki András evangélikus lelkész még 2018-ban a TV2 egyik nagy sikerű műsorában, a Ninja Warriorban mérette meg magát az igen nehéz akadálypályán. 2021. január 9-én a Tények Plusz adásában szerették volna a lelkész egy napját nyomon követni. Bemutatták, hogy az „Isten sokoldalú követe” milyen örökmozgó: felmászik a templom falára épített mászófalon, a hittanórák után focizik ...