Skip to main content

konferencia

Beszámoló

A Pásztor ünnepe

Diakóniai konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A rendszerszemléletű diakónia adta az Evangélikus Hittudományi Egyetem április 24-én megtartott, hagyományos akadémiai napjának (Dies Academicus) idei témáját. Az intézmény Diakóniai Képzési Központja által szervezett eseményen az egyházi szeretetszolgálat történeti és társadalmi kérdéseiről hallhattak a résztvevők, akik közül sokan egyházunk különféle intézményeinek munkatársaiként szolgálnak.
Riport

Belső iránytűvel a fiatalok között

Többcélú konferencia az ifjúsággal foglalkozóknak
Háromszázötven résztvevővel zajlott március 22–24-én a hetedik ifjúságivezető-képző konferencia Budapesten, a Ráday Házban. Felekezetközi összefogásban, az Ifjúságépítők Alapítvány főszervezésében várták a fiatalokkal foglalkozó hivatásos vagy önkéntes szolgálattevőket, és egyszerre kínáltak nekik lehetőséget a lelki megújulásra, az ismeret- és kompetenciabővítésre, valamint a találkozásra, ism...
Nagyvilág

Embernek maradni az embertelenségben

Konferencia a Sztehlo-emlékévben
Egyházunk még tavaly májusban hirdetett emlékévet az idén ötven éve elhunyt embermentő evangélikus lelkész, Sztehlo Gábor szolgálatát középpontba állítva. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, illetve a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület szintén fontosnak tartotta, hogy az évforduló okán különféle módokon megemlékezzen róla. A két szándék összekapcsolódása nyomán alakult ki az emlé...
Beszámoló

Teológiai hermeneutika

Jubileumi konferenciát tartott a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont
A telet búcsúztató, tavaszt köszöntő egyetemi időszak nyitányaként Fabiny Tibor teológus, irodalomtörténész-professzor és munkatársai, Horváth Orsolya és Pintér Tibor jóvoltából egy régi-új téma került a hazai biblikus teológiai gondolkodás, szűkebben a Szentírás értelmezésének homlokterébe. Ez év február 1-jén tartották meg a harmincadik születésnapját ünneplő Hermeneutikai Kutatóközpont jubil...
Interjú

Autonomisták és patentálisok

Konferencia az Evangélikus Országos Múzeumban
Szondázhatnánk az olvasókat: ki mire gondol a címet olvasva? Milyen mozgalmakat, kiket képzelnek a két fogalom mögé? És főleg mikor? Az Evangélikus Országos Múzeumban október végén rendezett konferencia alcíme – A protestáns pátens hívei és ellenfelei 1859–1867 – némi, ám nem kielégítő választ ad a kérdésre. A témát a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal programja keretében három...
A társadalom érdeke is, hogy a bűnelkövetők a büntetésük letöltése után vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba – hangzott el azon a konferencián, amelyet november 22-én rendezett Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara és a Büntetés-végrehajtási Szervezet Tudományos Tanácsa. Az előadásokban a vallásna...
Beszámoló

Szabadságból és elköteleződésből születő teológia

Tudományos konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A konfirmáció és az elköteleződés tematikus évéhez kapcsolódva tartottak teológiai konferenciát november 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A magyar tudomány ünnepe alkalmából rendezett tanácskozás tematikája az egyetem oktatóinak augusztusban megjelent Teológia és hűség című tanulmánykötete köré szerveződött. A plenáris előadások biblikus, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai szemp...
Beszámoló

Sokrétű, egyházához hű életút

Konferencia és kiállítás Radvánszky Albert örökségéről
A Magyarországi Evangélikus Egyház és az Evangélikus Országos Gyűjtemény konferenciát és kamarakiállítást rendezett Radvánszky Albert egyetemes felügyelő emlékére, megválasztásának századik, a kommunista diktatúra általi eltávolításának hetvenötödik és halálának hatvanadik évfordulója alkalmából október 13-án az egyház budapesti székházában.
Kultúra

Lelkészábrázolás a filmvásznon

Nemzetközi Interfilm konferenciát tartottak Sárospatakon
Hogyan ábrázolják a katolikus papokat, a protestáns lelkészeket és általában az egyházakat a mozi- és tévéfilmek, valamint a sorozatok? – erre a kérdésre keresték a választ a jelenlévők a Vászonpapok és vászonlelkészek elnevezésű nemzetközi konferencián. Az Interfilm Magyarország egyesület október 13–14-i eseményén újságírók, teológusok, lelkészek, hallgatók vettek részt a konferencia helyszíné...
„Örüljetek velem…” – az elveszett juh példázatából származó lukácsi ige sokféle módon meghatározta az október első hétvégéjén Fóton tartott zenei konferencia napjait. Az evangélikus iskolákban tanító énektanárok és gyülekezeti karvezetők tizenkettedik alkalommal gyűltek össze, hogy a meghívott előadók és egymás tapasztalataiból épülve új lendülettel folytathassák munkájukat.
Ajánló

Vászonpapok és vászonlelkészek

Nemzetközi konferencia az Interfilm Magyarország szervezésében
2023. október 13. és 14. között Vászonpapok és vászonlelkészek címmel rendez nemzetközi konferenciát az Interfilm Magyarország egyesület. Az esemény helyszíne és házigazdája a Sárospataki Református Teológiai Akadémia, a programban előadások és filmvetítések segítik a téma mélyebb megismerését: hogyan ábrázolják a papokat és a lelkészeket mozi- és tévéfilmek?  
Szemle

Keresd a békét, és járj utána!

Nemzetközi ökumenikus konferenciák Pannonhalmán és Budapesten
Harmadszor rendezett nemzetközi ökumenikus konferenciát a Pannonhalmi Főapátság. Szeptember 22-én a „Keresd a békét, és járj utána!” mottóval megtartott tanácskozáson részt vett I. Bartholomaiosz is. A konstantinápolyi pátriárka három nappal később az esemény főelőadójaként volt jelent a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Hittudományi Kara, a PPKE Teremtésvédelmi Kutatóintézete és...
A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adott otthont szeptember 23-án a Kárpát-medencei protestáns teológushallgatók első konferenciájának, mely a Bölcsesség kezdete címet viselte. Az összejövetelen tíz teológushallgató tartott tudományos előadást négy szekcióban, egyházunkat az Evangélikus Hittudományi Egyetem három hallgatója képviselte.
Beszámoló

Reménység a törékeny világban

Nemzetközi diakóniai konferencia Neuendettelsauban
A Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület képviselői, Gregersen-Labossa György elnök és Görög Zoltánné, Hajnalka elnökségi tag részt vett a Diakonia világszövetség által szeptember 6–10. között a németországi Neuendettelsauban megrendezett nemzetközi diakóniai konferencián. Az afrikai és európai régiót felölelő tagszervezet eseményén a törékeny világban megélt reménység jegyében tanácskoztak az eg...
Interjú

Kiengesztelődés a teremtett a világgal

I. Bartholomaiosz pátriárka magyarországi látogatásáról – interjú Dejcsics Konrád bencés szerzetessel
„A keresztség mellett a bűneink miatt érzett bánat, a bűneink megvallása is összeköt bennünket. Ez lehet az első lépés az eucharisztikus közösség felé” – fogalmazott az Evangélikus Információs Szolgálatnak adott interjújában Dejcsics Konrád atya. A Pannonhalmi Főapátság kulturális igazgatóját I. Bartholomaiosz konstantinápolyi egyetemes pátriárka szeptember 21–25. közötti magyarországi látogatá...
Háromnapos konferenciára hívják a gyülekezeti karvezetőket, evangélikus iskolában tanító énektanárokat és – újdonságként – az egyházzene iránt érdeklődőket az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet munkatársai.
A Kecskeméti Református Egyházközség Könyvtára és Levéltára adott otthont július 3-ától annak a háromnapos találkozónak, amelynek keretében a Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete, az Egyházi Könyvtárak Egyesülése és az Egyházi Muzeológusok Egyesülete tartott közgyűlést és szakmai konferenciát.
Itthon

Önkéntesből sosem elég

Diakóniai konferenciát tartottak Balatonszárszón
Szinte az összes hazai evangélikus diakóniai intézmény képviseltette magát május 14. és 16. között a diakóniai konferencián, melynek a balatonszárszói Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia- és Misszió Központ adott otthont.
Kultúra

Vendéglátás evangélikus módra

Sopronban találkoztak az európai protestáns muzeológusok
A Soproni Evangélikus Gyűjtemény adott otthont az európai protestáns muzeológusok harmincötödik vándorgyűlésének április 27. és május 2. között.
Ifjúság

A tudás bátorsága

Megtartották az evangélikus iskolák kutató diákjainak harmadik konferenciáját
Az Evangélikus Pedagógiai Intézet (EPSZTI) és a Deák Téri Evangélikus Gimnázium szervezésében április 19-én harmadik alkalommal rendezték meg az evangélikus iskolák kutató diákjainak konferenciáját. Az alkalom a kutató tanárok konferenciájának mintáját követve 2018 óta ad lehetőséget a tudományos érdeklődésű, kutatómunkát végző és annak eredményeiről tizenöt perces előadásban beszámolót vállaló...