Skip to main content

karácsony

Riport

Törékenyen érkezünk – Jézus is így jött el

A szülés-születés csodájáról
Ha más nem is, az biztosan mindannyiunkban közös, hogy egyszer megszülettünk, majd amikor lejár az időnk, véget ér földi életünk. Krisztus megtestesülésének ünnepén [a riport eredetileg az Evangélikus Élet 2023 karácsonyi számában jelent meg – a szerk.] az előbbi életeseményre fókuszálunk. Riportalanyainkat egyrészt saját világrajövetelükről, másrészt gyermekeik – vagy akár unokáik – születésér...
Teológia

Húsvétig tart a karácsony?

Egy elfelejtett ünnep nyomában
Népszerű teológia rovatunk írása ez alkalommal egy mára már szinte feledésbe merült ősi egyházi ünnepről, Jézus bemutatásáról szól. A szerző segítségével áttekinthetjük az ünnep eredetét, egyháztörténeti változásait, valamint elolvashatjuk, hogy Luther Márton miként vélekedett a jeruzsálemi templomban történt esemény emberi életeket megváltoztató tanításáról.
Itthon

Egy teljesebb gyerekkor reményében

Adománygyűjtés a családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek javára
Január 7-ig még lehet csatlakozni ahhoz az adománygyűjtéshez, amellyel az átmeneti otthonokban élő gyermekek gyerekkorának teljesebbé tételéhez szeretne hozzájárulni a Magyarországi Evangélikus Egyház. A „…reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok” (Jer 29,11) bibliai mottóval meghirdetett akcióban felajánlott összeggel a gödöllői Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett gyerm...
Kötőszó

Jászol és kereszt

„A Bibliát nem azért olvassuk el, hogy egy listán kipipálva azt mondhassuk, »a Bibliát elejétől a végéig elolvastam«, hanem azért, mert ez az egyik legjobb módja annak, hogy találkozzunk Istennel. Rendszeresen. Naponta” – írja publicisztikájában Balczó Mátyás.
Publicisztika

Hadd zengjen énekszó!

A karácsony az az ünnep, melyhez talán leginkább kapcsolódik az éneklés, a zene – minden korban és minden társadalmi rétegben másképp. A Cantate rovat most ebből a gazdag és sokféle műfajt felvonultató anyagból próbál ízelítőt adni, önkéntelenül a cikkíró választása szerint.
Megélt karácsonyaim száma Isten kegyelméből nyolcvan. Emlékeim közül most az 1951. évi jön elém.
Publicisztika

Kívülállók és bennfentesek ünnepe

Róm 5,18–21
„A karácsony nem válasz életünk nagy kérdéseire, hanem maga az égig érő kérdés: hol az Isten?” – írja karácsonyi jegyzetében Gáncs Tamás.
Igehirdetés

Meghalni eljöttél

„…Ki meghalni eljöttél…” – egy böjti ének sora (EÉ 203,1) karácsonykor? Van úgy, hogy ami a saját érdekünkben a legfontosabb lenne, éppen az kerüli el figyelmünket…
Jézus születése Isten mosolya komor, zavart, félelemmel teli világunkban - mondta Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke karácsony alkalmából az MTI-nek.
„Nem a betlehemi műanyag fényfüzérektől vagy gagyi díszektől, esetleg olcsó tucatgyertyák tömegétől válik majd lelkünkben ünnepé az ünnep(...) Betlehemmel vagy Betlehem nélkül fel kell fognunk, hogy a karácsonyt nem mi, emberek tartjuk meg, hanem a karácsonyban érkező isteni szeretet tart meg minket.” – vallja Homoki Pál esperes karácsonyi írásában.
Igehirdetés

Örömüzenet

Vasárnapi ige
2023-ban minden héten honlapunkon is közzétesszük az A fény felé – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!
Publicisztika

Emlékek hava

Kinyik Anita publicisztikája
Nagyszüleink karácsonyai – letűnt, de nem eltűnő idők képei. Velünk élnek. Időtlen terükben megpihenhet a konzumkarácsonytól megcsömörlött, a maga hagyományaira rátalálni vágyó, az első hó időtlen örömét mindegyre kereső mai ember – írja publicisztikájában Kinyik Anita.
Interjú

Karácsony a rácsok mögött

Erdélyi Csaba börtönlelkész az ünnepvárásról
A börtönlelkész ahhoz járul hozzá, hogy a bűnöst elvezesse a bűnbánattól az Isten-ember kapcsolat felfedezéséig, vagyis a szabad életig – erre mutat rá Erdélyi Csaba. A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet börtönlelkészével az adventi és karácsonyi időszakban végzett szolgálatról beszélgettünk.
Mit tegyen az, aki advent végén jön rá, hogy nem tudott felkészülni karácsonyra? Háború a szomszédban, háború a Közel-Keleten – miért lehetett mégis hálát adni idén? Mi a tanulsága az egyházaktól való elfordulást megmérő népszámlálásnak? Miért ír levelet egy főpap az eutanázia legalizálásáért küzdő Karsai Dánielnek? 2023 utolsó HetiVálaszában ezekről kérdezi Fabiny Tamást, a Magyarországi Evang...
Bencze Andrással, a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség lelkészével a Feol.hu készített interjút a karácsony üzenetéről. Úgy fogalmaz, az üzenet nem változik. Az változik, hogy mi mit értünk meg ebből, mi válik ebből fontossá.
Videótár

„Ne féljetek!”

Az evangélikus püspökök karácsonyi videóüzenete
Lukács evangéliumában háromszor is megjelenik az angyal az üzenettel: „Ne félj(etek)!” Előbb Zakariásnak, majd Máriának, végül a pásztoroknak tolmácsolja az örömhírt, és mondanivalóját minden esetben ezzel a felütéssel kezdi. A három vonatkozó szentírási szakasz kapcsán fogalmazzák meg karácsonyi gondolataikat a Magyarországi Evangélikus Egyház püspökei, Fabiny Tamás, Kondor Péter és Szemerei J...
Ajánló

Velünk van!

Kedves Testvérek! Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet, és vigyék a jó hírét!
Interjú

És te mit adsz Jézusnak ajándékba?

Új módszerekkel átadni az örök üzenetet – adventi beszélgetés Tamásy Tamásné lelkésszel
Karácsonyra készülünk, az ünnepre, amikor arra emlékezünk, hogy megszületett Jézus, a világ Megváltója. Isten elküldte Fiát, emberré lett egy apró kisdedben, aki jászolban feküdt. Állatok lehelték be a hűvös hajlékot, és a csillagfényes éjszakában pásztorok és a napkeletről érkezett bölcsek imádták őt. Az üzenet, amelyet az evangéliumban olvasható történet megjelenít, évről évre ugyanaz. A „cse...
Kötőszó

Egyszerűen advent

„Nem akarunk szürkék maradni. Hisz hogyan is lehetnénk azok, amikor minden csillog, és hangosan szól a Last Christmas? Természetes, hogy mi is ki akarunk rukkolni valami különlegessel” – Hegedűs Attila adventi-karácsonyi jegyzete.
„Luca Veronika számára magától értetődő volt, hogy a jászolban fekvő gyermek őt is várja. Akit bátran magához ölelhet, hiszen az övé (is). S talán éppen akkor kezdjük elveszíteni istengyermekségünk ajándékát, amikor okoskodó felnőttfejjel rászólunk egy kisgyermekre: »Ne nyúlj hozzá, tedd vissza, ez nem a tied!«” – Gáncs Péter nyugalmazott püspök jegyzete.