Skip to main content

Jézus

Publicisztika

Várva Várt

Lk 18,35–43
Kértem, és ő adatott, kerestem, és őrá találtam, zörgettem, és ő maga vált ajtóvá a számomra. És közben ő maga is adott, ő maga is rám talált, sőt ő nyitott ajtót. Megkönyörült rajtam. Ő, a Várva Várt könyörült meg rajtam, bizony mondom nektek, közeledése, közel lépése, közelsége maga volt a remény – írja jegyzetében Gáncs Tamás.
Teológia

Félelem helyett öröm és hála

„Ne féljetek! A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt, nincsen itt.” (Mk 16,6a–b)
A hit bátorsága annak felismerése és megélése, hogy az életet Istentől kaptuk, és örökké tart. Mert Isten legyőzte a bűn és a halál hatalmát, és az életünk itt, ezen a földön már az örök életünk része. Szücs Eszter evangélikus lelkész húsvéti gondolatai.
Publicisztika

Letehetetlen küldetés

Mt 11,28–29
Az Isten Fia halad lépésről lépésre a saját haláltusája felé. És amit a vállán visz, több, mint ami letehető. Több, mint ami felfogható. Több, mint amit érthetnénk – írja publicisztikájában Gáncs Tamás evangélikus lelkész.
Teológia

Lábmosás vacsora közben

Egy különös vendéglátás részletei
Népszerű teológia rovatunk írása az utolsó vacsora helyszínére visz képzeletben. Többek között arra is rávilágít, hogyan kapcsolódik össze a páskavacsora ószövetségi hagyománya Jézus új szövetségével.
Szeretek a hitről, a hit természetéről, sőt a logikájáról gondolkodni. Induljak ki bárhonnan, jussak el az eredményig akármilyen úton, az Istenről való gondolkodásomnak mindig az a két szó a végső következtetése, hogy Isten van. Ugyanakkor azt is érzem, hogy sem az elmémet, sem a lelkemet nem engedhetem eltunyulni, ha a Teremtőmről van szó, ebben pedig kifejezetten serkentőleg hat rám az, amiko...
Publicisztika

Anna néni bölcsessége

Jak 3,13–18
Minden bölcsesség alapja az, hogy felismerem: szabad vagyok. Szabad vagyok, szabad lehetek, mert Isten szabadságot ajándékozott, megszabadított. És ha ezt el tudom fogadni, akkor nem kísért többé se a felesleges bűntudat, se a felesleges önmarcangolás szelleme – fogalmaz jegyzetében Gáncs Tamás
Teológia

Húsvétig tart a karácsony?

Egy elfelejtett ünnep nyomában
Népszerű teológia rovatunk írása ez alkalommal egy mára már szinte feledésbe merült ősi egyházi ünnepről, Jézus bemutatásáról szól. A szerző segítségével áttekinthetjük az ünnep eredetét, egyháztörténeti változásait, valamint elolvashatjuk, hogy Luther Márton miként vélekedett a jeruzsálemi templomban történt esemény emberi életeket megváltoztató tanításáról.
Igehirdetés

Urunk, hadd legyen közösségünk országod jele!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 8. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a nyolcadik napra szánt üzenetet olvashatják.
Igehirdetés

Urunk, mutasd meg, hogyan válaszoljunk felebarátunknak!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 7. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a hetedik napra szánt üzenetet olvashatják.
Igehirdetés

Urunk, alakítsd egyházainkat a szükséget szenvedők „fogadójává”!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 6. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a hatodik napra szánt üzenetet olvashatják.
Igehirdetés

Urunk, segíts, hogy meglássuk a sebeket, és reménységet találjunk!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 5. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább az ötödik napra szánt üzenetet olvashatják.
Igehirdetés

Soha ne forduljunk el a szükséget szenvedőktől!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 4. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a negyedik napra szánt üzenetet olvashatják.
Igehirdetés

Urunk, nyisd meg szívünket azok iránt, akiket nem látunk!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 3. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a harmadik napra szánt üzenetet olvashatják.
Igehirdetés

Uram, segíts, hogy szeresselek téged, felebarátomat és magamat!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 2. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább a második napra szánt üzenetet olvashatják.
Igehirdetés

Segíts, Urunk, hogy életünkben rád tekintsünk!

Bibliai gondolatok és imádság az ökumenikus imahét 1. napjára
Az irgalmas samaritánus történetének kulcsmondata adja a 2024. évi ökumenikus imahét mottóját: „Szeresd az Urat, a te Istenedet… és felebarátodat, mint magadat” (Lk 10,27) Az imanyolcad tematikáját egy Burkina Fasó-i ökumenikus munkacsoport dolgozta ki. Alább az első napra szánt üzenetet olvashatják.
Kötőszó

Csak egy baba?

A másik hite tabu
Ha hiszek valamiben, valakiben, az messze felülír mindent. A hitbeli meggyőződést, ha egyszer megszületik bennünk, nagyon nehezen tudjuk elengedni. Ha valami a hit szintjére jut, az eggyé válik velünk – fogalmaz publicisztikájában Homoki Pál soltvadkerti evangélikus lelkész.
Interjú

És te mit adsz Jézusnak ajándékba?

Új módszerekkel átadni az örök üzenetet – adventi beszélgetés Tamásy Tamásné lelkésszel
Karácsonyra készülünk, az ünnepre, amikor arra emlékezünk, hogy megszületett Jézus, a világ Megváltója. Isten elküldte Fiát, emberré lett egy apró kisdedben, aki jászolban feküdt. Állatok lehelték be a hűvös hajlékot, és a csillagfényes éjszakában pásztorok és a napkeletről érkezett bölcsek imádták őt. Az üzenet, amelyet az evangéliumban olvasható történet megjelenít, évről évre ugyanaz. A „cse...
„Jesus was here”, vagyis „Jézus itt járt” – olvasható az internetes mémen. A képen pedig egy külföldi élelmiszerüzlet látható, ahol a water felirat alatt nem víz, hanem palackozott borok sorakoznak. Nagyon jót derültem, amikor megláttam ezt a bibliai ihletettségű kortárs alkotást, mindjárt eszembe is jutott Luther Márton gondolata: „Ha azt képzelném, hogy az Úristen nem érti a tréfát, nem is ak...
Publicisztika

Pont a középpont

Lk 6,6–11
Isten országának az alkotmánya maga a szeretet. Az átformáló, feltétlen, gyógyító szeretet. Mert ez egy olyan ország, ahol a szeretet törvénye erősebb a törvény szereteténél. Ahol a szombat van az emberért, és nem az ember a szombatért. Ahol mindig fontosabb a legkisebb bajbajutottak megmentése, mint a főhelyeket válogató kegyetlen kegyeskedők kegyei – fogalmaz publicisztikájában Gáncs Tamás.
Publicisztika

Esélyegyenlőség-jel

Róm 3,9–19
Pál azt üzeni: senkinek nincs előjoga. Ahogyan Jézus küzdött – hányszor és hányszor! – a farizeusokkal, hogy észrevegyék, a vallási gőg sehova sem vezet, úgy Pál is hasonló hozzáállással találkozik a római gyülekezetben. Közös, hogy mind Jézusnál, mind Pálnál mindenki szeretett volna biztosítékot: legyen elrendezve az ügye az Örökkévalóval üdvösség tekintetében – írja publicisztikájában Gáncs T...