Skip to main content

jegyzet

Publicisztika

Kárpótlás

Buday Barnabás esperes publicisztikája
Szerencsés vagyok, mert fiatalfelnőtt-életem meglehetősen hosszú időszakában nagyapám még meghatározó hatással jelen lehetett. Hosszú időszakon át elkísért töprengésem az életén, sorsán – amely nyilván családunk egy jelentős részének a sajátja –, mert valamit már akkoriban megérezhettem abból, hogy mennyi igazságtalanságot élt meg, és éltek meg a szerettei. Szerettem volna valamiképpen rendet r...
Publicisztika

Keresztrejtvény

Cselovszky Ferenc esperes publicisztikája
A rejtvény szóban ott búvik a rejtőzködés. Hiszen egy-egy rejtvényben valamilyen elrejtett információt, üzenetet kell megfejteni, megtalálni. Ilyen értelemben elmondható, hogy valójában a kereszt, mármint Krisztus keresztje is egy rejtvény – mutat rá az érdekes összefüggésre Cselovszky Ferenc, a Pesti Evangélikus Egyházmegye esperese.
Publicisztika

Hogy lehet így Isten országáról beszélni?

Fabiny Tamás böjt első vasárnapi gondolatai
Böjt első vasárnapján Fabiny Tamás püspök gondolatai gyermekekről, áldozatokról, felelősségről, önvizsgálatról és Isten országáról. Elhangzott a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában február 18-án.
Publicisztika

Anna néni bölcsessége

Jak 3,13–18
Minden bölcsesség alapja az, hogy felismerem: szabad vagyok. Szabad vagyok, szabad lehetek, mert Isten szabadságot ajándékozott, megszabadított. És ha ezt el tudom fogadni, akkor nem kísért többé se a felesleges bűntudat, se a felesleges önmarcangolás szelleme – fogalmaz jegyzetében Gáncs Tamás
Kötőszó

Tanulom a leckét, avagy rések a falban

Ittzés Szilvia publicisztikája a nem hétköznapi pedagóguséletről
„Szilvi néni a barátunk – gondolják, sőt mondják is. Ezzel viszont egy baj van: hogy annyira nehéz! Ez egy pedagógiai módszer, amely abból áll, hogy nagyban tartom az angolórát, magyarázok ezerrel, csinálom a műsort, ppt-t mutogatok, táblára krétázok, bingólapot osztogatok, jövök-megyek, felszólítok, leállítok, biztatok, bátorítok, szidok, csitítok, és komolyan veszek mindent és mindenkit....
Publicisztika

A második bójánál

Mal 3,1–7
Malakiás próféciája segíti az idei várakozásunkat, felkészülésünket. A próféta követről, érkezőről, eljövetelről, megtérésről beszél – írja jegyzetében Gáncs Tamás.
Evangélikus Élet magazin

Tizenhét csiga

Kol 4,2
Gáncs Tamás jegyzetében egy kirándulás váratlan útitársait teszi teológiai vizsgálat tárgyává, mikor egy Gellért-hegyi séta apropóján gondolkodik el Pál Kollosséi levelének (Kol 4,2) imádságfogalmán.
Kötőszó

Le kell menni emberbe!

Hegedűs Attila jegyzete
Aki otthonosan mozog a nyolcvanas évek elejének rockzenéjében, tudja, hogy rossz a cím: a dal, amelyből idéztem, a refrénben így szól: „Le kell menni kutyába!” (Hobo Blues Band: Kopaszkutya) Nem véletlenül változtattam meg a sort, bár az eredeti mondatban rejlő önirónia is megér egy cikket, egyszer majd megírom. A mondat lényege most a „le kell menni” gondolata.
„Küszöbfrász – először a múzeumokkal kapcsolatban találkoztam ezzel a meghökkentő szóval. Egy kiváló művészettörténész meglátása szerint nagyon sokan tartanak ma attól, hogy átlépjék a múzeumok küszöbét – különösen, ha kortárs kiállítás látható a termekben. A szó hallatán egyből az egyházra asszociáltam. Nálunk is él ez a fogalom, sőt elképzelhető, hogy többlettartalmat is hordoz. Hiszen gyakor...
Publicisztika

Bifokális

Látásvizsgálatnál kiderülhet, hogy nem elég egy fajta szemüveg; szükség van egy másik lencsére is.
A Doss család virginiai házában a kis Desmond a Tízparancsolatot ábrázoló képet nézte. „Káinnak egy bot volt a kezében, amivel megölte testvérét. Azon tűnődtem, hogy tehetett ilyet egy testvér. Számomra ez azt üzente: Desmond, ha szeretsz engem, nem fogsz ölni” – emlékezett vissza gyerekkorára a vele, róla készített dokumentumfilmben Desmond Thomas Doss, aki a második világháború után megkapta ...
A tolnai dombok között található az egykor szebb napokat is megélt, evangélikus gyökerű kis falu, Varsád. A türelmi rendelet után épült templomának eredeti, de töredékes oltárképe az Evangélikus Országos Múzeum Szeretetnek eledele című, az úrvacsoráról szóló nagyszabású kiállításának záróképe volt. Töredékessége egyszerre gondolatébresztő és sokatmondó is lehet, ha elidőzünk előtte.
Publicisztika

En garde!

„Miért csinálna mást, ha kardozhat is?” – felelte Laci bácsi, amikor az öltöző előtt várakozva megkérdeztem tőle, melyik fegyvernemet ajánlaná vívásra beíratott gyermekemnek. Laci bácsiról, aki egy nagy múltú budapesti sportegyesület vívószakosztályának utánpótlás-neveléssel foglalkozó vívómestere, mindenki tudta, hogy a kard megszállottja.
Minden évben sok ezer kisdiák kezdi meg tanulmányait az első osztályban. Az írás elemeit tanulják meg először, egyenes vonalat húznak, bögrét és kaput, kört és görbe botot rajzolnak… Biztosan nem mondanánk nekik, hogy a betű öl. A betű jó eszköz, a tudás megszerzésének elengedhetetlen eszköze.
Adventus: latin szó, azt jelenti, megérkezés. Itt az advent, a hívő ember számára a Jézus születésére való várakozás időszaka. A nem hívő ember nem biztos, hogy tudja, valójában minek az időszaka ez; annyi talán megvan neki, hogy a karácsony előtti négy vasárnap meggyújt egy-egy gyertyát az adventi koszorún, mert ez a szokás, így látta otthon, így csinálta mindig a nagymama is.
Publicisztika

A halál árnyékának völgyében...

Halottainkra emlékezünk
„Utolsó találkozásunkkor értettem meg, mit is jelent pár nappal későbbi szolgálatom alapigéje: »...sem magasság, sem mélység [...] nem választhat el minket Isten szeretetétől...« (Róm 8,39) Mi akkor ott egyszerre éltük át mindkettőt” – olvashatjuk Hulej Enikő evangélikus lelkész személyes hangú, reményt hirdető jegyzetében.
Teológia

Amíg tart a ma

Zsid 3,12–15
Bizalomjáték. Egyfajta hozzáállás az élethez és benne a hitélethez is. Bizalomjáték. Benne lenni az élet sűrűjében úgy, hogy a hit prizmáján keresztül látszik meg mindennek a valódi értelme. Erről vall a Zsidókhoz írt levél szerzője és természetesen az általa idézett 95. zsoltár is: „Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az öv...
Nem lehet igaz! Pedig beállítottam az ébresztőt a telefonomon, mégis elaludtam. Már nem érek oda az istentiszteletre. De hát miért nem csörgött? Vagy jelzett, csak ennyire mélyen aludtam? Pedig direkt jó ráhagyással „húztam fel a vekkert”, hogy kényelmesen, időben el tudjak indulni.
Teológia

Titok, ami nem titok

Mk 10,13–16
A titok egy vágy, egy örök kihívás, egy megszerzendő zsákmány. Szeretjük a titkokat, szeretünk olyan titkokat birtokolni, amilyeneket más nem. Szeretünk belátni a kulisszák mögé. Szeretünk titkolózni. Legtöbbször boldogságot okoz nekünk, ha őrzünk egy titkot, ha ránk bíznak egy titkot, hát még ha megtudunk egy addig számunkra szigorúan elzárt titkot. Az élet titka, az élet értelmének titka...
Publicisztika

Mi tetszik?

„Apa, nézd, mit csináltam!” Elevenen él bennem, szinte hallom, pedig a gyerekeim már mind felnőttek. Arra is emlékszem, hogy amikor ez a mondat elhangzott, mindig valami olyasmit mutatott valamelyikük, amiért megdicsértem. Gyerekként is megéltem ezt. Amikor a szüleim csináltak valamit, ami megörvendeztetett. Legyen az egy finom süti, egy papírsárkány vagy bármi más.