Skip to main content

halál

„Sokkal többet kellene tudni a mai magyar társadalomban a daganatos betegségekről, és sokkal jobban kellene látni, hogy a betegség, de a halál témája is milyen erősen tabusítottá vált” – kezdte előadását Bodoky György onkológus főorvos a budavári evangélikus szabadegyetem február 12-i alkalmán. A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tiszteletbeli elnöke, a Dél-Pesti Centrumkórház Onkológiai Cent...
Az eutanáziának, azaz a kegyes halálnak a kérdése fontos társadalmi problémákat vet fel. A Duna Televízió Lét-Ige című protestáns magazinjában Reuss Andrással, az Evangélikus Hittudományi Egyetem korábbi rektorával beszélgettek arról, milyen választ lehet adni keresztény szemmel.
Riport

Szabad-e életre kötelezni?

Összeállítás és podcast az eutanáziáról, teológusszemmel
Az eutanázia – a kegyes halál – az egyik legösszetettebb morális, etikai, teológiai és jogi kérdés, amely az ember életével és halálával, az emberi méltósággal összefüggésben felmerülhet. Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkész, teológusprofesszor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektorhelyettese közreműködésével – egy cikk és egy podcastbeszélgetés formájában – igyekszünk minél teljesebb ké...
Méltósággal viselt hosszú betegség után augusztus 18-án elhunyt dr. Frenkl Sylvia klinikai gyermek szakpszichológus, kiképző pszichodráma pszichoterapeuta, szupervízor, dr. Frenkl Róbert, a Magyarországi Evangélikus Egyház korábbi országos felügyelője özvegye.
Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
Itthon

„Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit!”

Húsvéti püspöki pásztorlevél
Az ember aggódhat a háború, az ebből fakadó gazdasági nehézségek, a betegségek és járványok – vagy a saját egzisztenciáját érintő szervezeti változások miatt. Ezeket a sokszor indokolt gondokat is Krisztusra bízhatjuk! – olvashatjuk a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa húsvéti pásztorlevelében.
Nagyhét

Nagypéntek

Nagypéntek böjt utolsó hetének, a nagyhétnek a kiemelkedően fontos napja, amely a naptárban mindig a húsvét előtti péntek. Nagypéntek a keresztény világban Jézus Krisztus keresztre feszítésének a napja. Isten Fia az emberekért érzett szeretetében vállalta a kínszenvedést és a halált, hogy húsvéti feltámadásával legyőzze a gonosz hatalmát, így váltva meg a világot.
Teológia

Én is…

Sorozatunkban a vasárnap zsoltárának antifónájáról elmélkedünk.
91 éves korában, 2022. december 16-án elhunyt özv. Dóka Zoltánné, született Lakos Magdolna nyugalmazott evangélikus lelkésznő. December 29-én a hévízgyörki evangélikus templomban istentisztelet keretében búcsúztak tőle, temetése egy későbbi időpontban lesz a hévízgyörki temetőben. Alább lánya, Dóka Mária és egykori hittanosa, Isó Dorottya evangélikus lelkész rá emlékező gondolatait olvashatják.
Itthon

Búcsú Labossa Lászlótól

(1930–2023)
Ja­nu­ár 1-jén, 92 éves ko­rá­ban el­hunyt La­bos­sa Lász­ló nyu­gal­ma­zott lel­kész, aki 42 éven át szol­gált Köl­csén, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház leg­ke­le­tebb­re fekvő gyü­le­ke­ze­té­ben. Alább id. Zászkaliczky Pál nyugalmazott lelkész rá emlékező sor...
Nagyvilág

XVI. Benedek emeritus pápa emlékére

Joseph Ratzinger (1927–2022)
Őszentsége XVI. Benedek emeritus pápa – aki 2005 és 2013 között a katolikus egyház feje volt – kilencvenöt éves korában, 2022. december 31-én hunyt el. Ravatalához, a római Szent Péter-bazilikába napok óta tódulnak a hívek, temetésére 2023. január 5-én kerül sor. XVI. Benedek, civil nevén Joseph Aloisius Ratzinger német teológus-pap hatalmas életművet hagyott maga után. Az alábbiakban Reuss And...
Kötőszó

Halálról, temetői kultúráról tabuk nélkül

Séta a stahnsdorfi temetőben
Lelkészjelölt német evangélikus fiatalok között ülök a wittenbergi Predigerseminar protestáns igehirdetői szeminárium konzultációján. Az egyházi év végéhez közeledve a konzultáció különleges témája a halál és a temetés. A délutáni program elején a vezető lelkész begurít a terembe egy koporsót, és mellé tesz egy urnát…
Sorozatunkban az evangélikus bibliaolvasó Útmutató heti igéinek egyikéről elmélkedünk.
Igehirdetés

Halál betiltva!

Fil 2,12b–13
„Amikor meglegyint minket az elmúlás szele, akkor az üdvösséggel kapcsolatos kérdések is felszínre törnek. […] A halált betiltani persze nem tudjuk. Vagy mégis? Volt már rá emberi kísérlet." – Gáncs Tamás jegyzete.
Ezen a hétvégén örök élet vasárnapja következik egyházunkban. Ezen a napon lezárunk valamit, nevezetesen az egyházi évet. Egyben elköszönünk mindazoktól, akiket ebben az egyházi esztendőben kísértünk el utolsó földi útjukon.
Itthon

A hűséges szolga hazatért Urához

Varga György emlékezete (1928–2021)
Varga György nyugalmazott esperes május 10-én földi szolgálatát befejezte. Búcsúztatása június 26-án, szombaton volt a pápai alsóvárosi temetőben. Alább D. Szebik Imre nyugalmazott püspök róla írt sorait olvashatják. (A szerk.)
Szombat délelőtt volt, 1941. június 28-a. Éppen nyolcvan évvel ezelőtt. Szántó Róbert kelenföldi evangélikus lelkész az irodájában ült, átolvasta másnapra szánt prédikációját, amelyet szokása szerint már csütörtökre elkészített. Igyekezett szóról szóra megtanulni azt. Ez az igehirdetés a tékozló fiú példázata (Lk 15,11–32) alapján készült. Talán még javítgatta a szöveget, azon tűnődve, mennyire...
Valami véget ér, kezdődik más talán! – szól gyönyörű reménységet adó ifjúsági énekünk. Sokszor énekeltük már ifjúsági táborokban, a Szélrózsán, tanévzáró vagy családi istentiszteleteken. De vajon végig olvastuk-e már értelemmel, figyelve a dallamot kísérő szöveget? #Vlográczék videóját ajánljuk a Kötőszó blogról. 
Eisleben – „Ma 475 éve, hogy szülővárosában, Eislebenben meghalt Luther Márton. Miben lehet megragadni azt az örökséget, amit a reformátor az utókorra hagyott? Isten igéjében, amit ő anyanyelvre fordított, illetve szenvedélyesen magyarázott és mindhalálig hirdetett. A szó szoros értelemben vett mindhalálig” – tette fel a kérdést Fabiny Tamás püspök Facebook-oldalán.
Köln – „A pandémia idején a halál a gyász új formáit hozta el" – véli Petra Bahr püspökasszony és etikai szakértő. A gyászhoz olyan helyszínek is tartoznak, melyek a korlátozások miatt zárva tartanak: „Nehezen tanuljuk, hogy adott esetben digitálisan tudunk vagy kell valakitől elbúcsúznunk.”