Skip to main content

Gregersen-Labossa György

Beszámoló

A Pásztor ünnepe

Diakóniai konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A rendszerszemléletű diakónia adta az Evangélikus Hittudományi Egyetem április 24-én megtartott, hagyományos akadémiai napjának (Dies Academicus) idei témáját. Az intézmény Diakóniai Képzési Központja által szervezett eseményen az egyházi szeretetszolgálat történeti és társadalmi kérdéseiről hallhattak a résztvevők, akik közül sokan egyházunk különféle intézményeinek munkatársaiként szolgálnak.
Nagyvilág

Embernek maradni az embertelenségben

Konferencia a Sztehlo-emlékévben
Egyházunk még tavaly májusban hirdetett emlékévet az idén ötven éve elhunyt embermentő evangélikus lelkész, Sztehlo Gábor szolgálatát középpontba állítva. Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata, illetve a Raoul Wallenberg Emberség Háza Egyesület szintén fontosnak tartotta, hogy az évforduló okán különféle módokon megemlékezzen róla. A két szándék összekapcsolódása nyomán alakult ki az emlé...
Évkezdő konferenciát tartott a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai szolgálata az országos iroda épületében február 13-án.
Itthon

Egy teljesebb gyerekkor reményében

Adománygyűjtés a családok átmeneti otthonaiban élő gyerekek javára
Január 7-ig még lehet csatlakozni ahhoz az adománygyűjtéshez, amellyel az átmeneti otthonokban élő gyermekek gyerekkorának teljesebbé tételéhez szeretne hozzájárulni a Magyarországi Evangélikus Egyház. A „…reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok” (Jer 29,11) bibliai mottóval meghirdetett akcióban felajánlott összeggel a gödöllői Tessedik Sámuel Családok Átmeneti Otthonában elhelyezett gyerm...
Itthon

Projektzáró rendezvényt tartottak az ÉLIM-ben

Érdek nélküli gondoskodás a nyíregyházi evangélikus szeretetotthonban
Az ÉLIM Evangélikus Szeretetotthon az elmúlt kilenc hónapban három új támogatott lakhatást biztosító, illetve egy fogyatékkal élők nappali ellátására kialakított ingatlannal bővült mintegy 756 millió forintból. A nagyszabású fejlesztés érintette a szeretetotthon már meglévő szolgáltatásait és épületeit is.
Az energiaárak növekedése és az ebből eredő gazdálkodási nehézségek kiküszöbölése érdekében hirdetett pályázatot intézményei körében a Magyarországi Evangélikus Egyház. Ennek volt az egyik nyertese a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat, amely több korszerűsítést is elvégzett az elnyert forrásból.
Riport

Fiatalok egymásért, kortárs közösségben Krisztussal

Száznegyven éves a hazai KIE
Születésnapot ünnepelt a Magyarországi Keresztyén Ifjúsági Egyesület: száznegyven évvel ezelőtt, 1883. október 31-én evangélikus és református fiatalok közösen hozták létre az akkor már a világ számos pontján nagy népszerűségnek örvendő mozgalom hazai tagszervezetét. Az azóta eltelt majdnem másfél évszázad történéseire november 11-én egész napos ünnepségen emlékeztek vissza a „kiések”.
Beszámoló

Elejét venni az abúzusnak

Személyiségvédelem az evangélikus diakóniában
Hogyan lehet elkerülni a bántalmazást és a hatalommal való visszaélést egy szigorú szabályok mentén, hierarchikus rendben működő intézményben? Miként őrizhetjük meg mások emberi méltóságát – különösen akkor, ha kiszolgáltatott helyzetben vannak? Milyen eszközök állnak rendelkezésre ehhez? Az evangélikus diakónia személyiségvédelmi prevenciós programjának hátteréről, céljairól és eddig elért ere...
Itthon

Védenek, óvnak, szeretnek

A Mózeskosár hálózat nevelőszülőinek munkáját ismerték el
Ötéves idén a szombathelyi központú Mózeskosár Evangélikus Nevelőszülői Hálózat: a november 13-i, hétfői ünnepségén – melyet Gregersen-Labossa György, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniai bizottságának elnöke egyháztörténeti jelentőségűnek nevezett – a kezdetektől itt dolgozó nevelőszülőket méltatták – írja tudósításában a savariaforum.hu oldal. A családias összejövetelen a legkisebb, p...
Itthon

A szeretet pazarlásának ünnepe

Kitüntetések és emlékezés a diakónia napján
Ahogy minden évben, úgy idén is az evangélikus szeretetszolgálat intézményi kereteinek lefektetésében úttörő szerepet vállaló Sztehlo Gábor lelkész születésnapján ünnepelte a diakónia napját a Magyarországi Evangélikus Egyház. Budapesten, a Deák téri evangélikus templomban szeptember 25-én előbb hálaadó istentiszteletet tartottak, majd kitüntetéseket adtak át, végül megkoszorúzták a néhai lelké...
Beszámoló

Kezek evangéliuma – Ki az Isten embere?

Ünnepi hétvége a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Szeretetotthonban
Minden ünnep emlékezés, így a szeptember 16–17-ei hétvégén, a nyíregyházi Emmaus Evangélikus Szeretetotthon fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelve az alapítóról és az alapítás szándékairól is megemlékezett a gyülekezet.
A Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület elnöksége és néhány tagja Major Erzsébet sírjánál, Piliscsabán gyűlt össze július 28-án a néhai diakonissza testvér születésének századik évfordulója alkalmából.
Itthon

Bátor vallástétel

Szombathelyen lelkésszé avatták Tiborcz Dánielt
Meghallva Isten hívását, a színművészi pálya helyett végül a lelkészi hivatást választotta Tiborcz Dániel, akit július 1-jén ordinált Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke.
Nagyvilág

Krisztusra tekintő segítő szeretet

A Johannita Lovagrend aktív jelene Magyarországon
A lovag szót hallva sokunkban felidéződhet a gyerekkorunkban megismert kép: sisak, páncél, kard, pajzs, rajta címer, kereszt – ilyenek a lovagok. Mai utódaik már másként festenek, de vállalt feladataikat napjainkban is ellátják. Hogyan élnek tovább az elődök által képviselt eszmények a 21. században, hogyan szolgálnak napjainkban a johanniták? Ennek jártunk utána Tomcsányi Istvánnak, a Johannit...
Itthon

Krisztusi emberekre van szükség

Hálaadó istentisztelettel kezdődött a Sztehlo Gábor-emlékév
A budapesti Hűvösvölgyben, a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Sarepta-otthonának templomában vette kezdetét a Sztehlo Gábor-emlékév. A hálaadó istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Kondor Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház diakóniáért felelős püspöke végezte. A liturgiában Gregersen-Labossa György, a szeretetszolgálat vezető diakóniai lelkésze mellett Keveházi László nyu...
Riport

„Isten akarja, hogy éljek ezen a világon”

Látogatóban Juhász Endre egykori Sztehlo-gyereknél
Hetvenötödik születésnapját ünnepelte márciusban Juhász Endre, a Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálat Sarepta-otthonának lakója, a fogyatékkal élők közül az utolsó Sztehlo-gyerek. A mozgásában születése óta erősen korlátozott férfi az intézmény lelki motorjának számít. Istenhez, Jézushoz fűződő viszonya valóságos és mély – a vele töltött idő alatt kirajzolódott, ahogyan egy segítségre sz...
Interjú

Sztehlo örülne!

Hetvenéves a diakóniai osztály – Gregersen-Labossa György bizottsági elnököt kérdeztük
Az elmúlt harminc-harminckét esztendőben nagyon látványosan, az evangélikus egyház történetében soha nem látott módon épült ki és fejlődött egyházunk diakóniai intézményhálózata – mondja Gregersen-Labossa György lelkész, a diakóniai bizottság elnöke. A múlt felidézésére, a mai helyzet számbavételére és a jövőbe tekintésre egyaránt kértük őt abból az alkalomból, hogy Sztehlo Gábor ügyvivő lelkés...
Közszolgálati média

A diakonisszák öröksége

A Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület igyekszik ápolni Magyarországon a diakonisszák örökségét. A Duna Televízió Lét-Ige című protestáns magazinjának riportja.
Interjú

Szervezeti keret az önkéntes szolgálóknak

Beszélgetés Gregersen-Labossa Györggyel a Fébé jelenéről és jövőjéről
Az elmúlt években nemcsak újradefiniálta magát a Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület, hanem a jelen szolgálati területeit felismerve újfajta szellemi és lelki közösségépítésbe is kezdett. Az induló diakonátusról, a helyi önkéntes csoportok indításáról és a Túrmezei Erzsébet-emlékévről is beszélgettünk Gregersen-Labossa Györggyel, az egyesület lelkész elnökével.
Igehirdetés

Van gondviselőnk!

Vasárnapi ige
2022-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük a Szeretetforrás – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!