Skip to main content

Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet

Három tizenöt napos tanfolyamot és egy továbbképző tanfolyamot szervez 2024 nyarán az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet.
Láthatóan evangélikus

Fiatalon is szolgálni

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-​​​​​​​​​​​​egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Beszámoló

Mária Dorottya példamutatása máig hat

A budavári nádori kriptában emlékeztek az evangélikus hercegnőre
„A legmagyarabb nádornéra”, az evangélikus intézményeket és gyülekezeteket felkaroló Mária Dorottyára emlékeztek február 6-án, Dorottya-napon a Budavári Palotában található nádori kriptában.
Beszámoló

Énekszóval az evangéliumról – az Alpok csúcsai között

Szubjektív beszámoló a Mandák kórus svájci koncertkörútjáról
A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Kántorképző és Egyházzenei Intézetének Mandák kórusa nem először vállalkozott külföldi koncertkörútra. Két évvel ezelőtti, felvidéki szolgálata után idén november 2. és 6. között Svájcban igyekezett megszólaltatni az evangéliumot a zene nyelvén.
A Magyarországi Evangélikus Egyház Egyházzenei Bizottsága újra felhívja a figyelmet arra, hogy 2024. május 11–12-én Kiskőrösön megrendezi az evangélikus gyülekezetek kórusainak országos találkozóját.
Az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet meghirdette 2023–24. évi téli tanfolyamát. November 3-ig várják a jelentkezéseket.
„Örüljetek velem…” – az elveszett juh példázatából származó lukácsi ige sokféle módon meghatározta az október első hétvégéjén Fóton tartott zenei konferencia napjait. Az evangélikus iskolákban tanító énektanárok és gyülekezeti karvezetők tizenkettedik alkalommal gyűltek össze, hogy a meghívott előadók és egymás tapasztalataiból épülve új lendülettel folytathassák munkájukat.
Háromnapos konferenciára hívják a gyülekezeti karvezetőket, evangélikus iskolában tanító énektanárokat és – újdonságként – az egyházzene iránt érdeklődőket az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet munkatársai.
A fóti Evangélikus Kántorképző Intézetben a nyár a legmozgalmasabb időszak. Idén is három tanfolyamot szerveztünk a fiataloknak, augusztus végén pedig a szolgálatban álló kántoroknak kínáltunk feltöltődési és továbbképzési lehetőséget. E program részeként – köszönetképpen – egy estére vendégül láttuk a tanfolyamokon oktató munkatársakat is.
A sokaknak nosztalgikus hatvanas, hetvenes, nyolcvanas évekbe, a beat-, rock-, popzene világába röpít vissza a Magyar Zene Házának Nekünk írták a dalt! című, október közepéig látható időszaki kiállítása. Egy szigorúan ellenőrzött korszakba, mely mégis kitermelte a maga sajátos szabadságtereit, karaktereit. Amikor nem volt tanácsos nyíltan beszélni arról, hogy az ember keresztény közösségbe jár,...
Beszámoló

Tőled indultunk el

Fóti kántorképzős találkozó
A hetvenes évek hallgatóitól a kétezres évek nemzedékéig két tucat résztvevő gyűlt össze a fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézetben július 9–12. között, hogy közösen adjon hálát Isten megtartó kegyelméért.
A Magyarországi Evangélikus Egyházban lényegében nincsenek kántori állások. Ezért a gyülekezetek nagy részében a zenei élet a vasárnapi istentiszteletek orgonistaszolgálatára korlátozódik, melyet többségében önkéntesek végeznek – munka, tanulás, család mellett, legfeljebb jelképes tiszteletdíjért. Négy, évtizedek óta hűségesen szolgáló kántort mutatunk be, akik elhívásukról vallanak.
Interjú

A világ világosságát hirdeti

Negyvenévnyi lelkészi szolgálatára tekint vissza Mekis Ádám
„Minőségi életet élhettem, olyan értelemben, hogy nem magamat kellett prédikálnom, hanem Jézust” – mondja Mekis Ádám. Az 1983-ban felszentelt lelkész négy évtizeden keresztül pásztorolta egyetlen szolgálati helyének, az Acsai Evangélikus Egyházközségnek a híveit. Az Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperesével – nyugdíjba vonulásának apropóján – elköteleződéséről, életútjáról, a változó körülménye...
„Nosztalgia-kántorképzőt" szervez az Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézet Fótra, a Mandák-villába. A tervek szerint július 9-én, vasárnap délután nagy találkozóval kezdődik a program, majd az érdeklődők július 12., szerda délig együtt maradhatnak játékos-komoly közösségben.
Publicisztika

Kötelek

Akkor tartanak, ha odaerősítjük, megfeszítjük őket
Nászajándékként kaptuk alkotójától, Tóth Sándor textilművésztől az itt látható, 1985-ben készült képet. Törött kő a címe. Sándort az Élet és Irodalom című újság kérte először arra, hogy textilből készült szobrait rajzolja le, mivel az akkori nyomdatechnika nem tette lehetővé a textilszobrok hűséges, kifejező fényképi ábrázolását.
Láthatóan evangélikus

Megerősödni a hitben

Láthatóan evangélikus – Mai evangélikus arcképcsarnok. Ismerje meg egy-egy gyülekezeti tag gondolatán keresztül az evangélikus egyház mai színességét.
Az Evangélikus Kántorképző Intézet téli tanfolyamot hirdet, melynek helyszíne a fóti Mandák-otthon.
Ajánló

Léleküdítés

Kedves Testvérek! Ezzel a tartalmi összefoglalóval szeretnénk figyelmükbe ajánlani az Evangélikus Élet magazin legfrissebb számát. Olvassák szeretettel az Evangélikus Életet, és vigyék a jó hírét!
Nagyvilág

A zene, amely összeköt

Lengyelországban járt a Mandák kamarakórusa
A lengyelországi Kromnówban is megemlékeztek augusztus 20-án a magyar államalapításról. Az ünnepségen a fóti Evangélikus Kántorképző Intézet Mandák Kórusának nyolc tagja adott koncertet.
Beszámoló

Tudás – játék – kapcsolat

Sikeres kurzuson a zenei szolgálat sokszínűsége mutatkozott meg Fóton
Bőséges programkínálatból választhattak, akik augusztus 23. és 26. között ellátogattak a fóti Evangélikus Kántorképző és Egyházzenei Intézetbe. Felnőtt-kántortovábbképző, evangélikus karvezető-konferencia és a nyári tanfolyamok előadóinak szakmai napja kapcsolódott szervesen egymásba, így az itt szerzett élmények és ismeretek gyülekezetek és intézmények sorában gazdagíthatják a zenei életet ors...