Skip to main content

elköteleződés

Interjú

Honvédtisztből pásztor

Parancsvégrehajtás helyett a másikra figyelő lelkiség – Czető Bálint az elköteleződés útjáról
A Magyar Honvédségből átlépve lett a Szentírás, a közösségépítés és a jézusi szeretet Luther-kabátos hirdetőjévé Czető Bálint. A korábbi főhadnagy az Evangélikus Hittudományi Egyetem másoddiplomás, teológus-lelkész szakos képzését végezte el, tavaly júliusban a székesfehérvári templomban volt az ordinációja, jelenleg a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség beosztott lelkésze.
Interjú

A kételkedés út az istenismerethez

Harmati Bence a kérdések hitformáló erejéről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Harmati Bence harmadéves hallgatóval az építő kritikáról, az elköteleződésről és a megtalált saját válaszokról is beszélgettünk.
Interjú

Megtéréssel együtt kapott elhívás

Viktor Máté Mihály invitálásról, megerősítésről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Viktor Máté Mihály harmadéves hallgatóval gyülekezeti hátteréről, az elköteleződésről és a jövő lelkészi feladatairól is beszélgettünk.
Interjú

Tudni kell odahajolni a peremen élőkhöz is

Udvaros Dóra az elköteleződéséről és a misszió szerepéről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Udvaros Dóra ötödéves hallgatóval elköteleződéséről és a cigánymisszió fontosságáról is beszélgettünk.
Interjú

Nem csak a szószékről hangzik az ige

Angyal-Cseke Csaba a szolgálat sokszínű lehetőségeiről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Angyal-Cseke Csaba ötödéves hallgatóval elköteleződéséről, illetve a teológia művelésének és a lelkészi szolgálatnak az egymást megerősítő karakteréről is beszélgettünk.
Ajánló

Elköteleződés a keresztény élet zarándokútján

Megjelent a Lelkipásztor teológiai szakfolyóirat legújabb száma
Megjelent a Lelkipásztor evangélikus teológiai szakfolyóirat 2023/11. száma. Az alábbi sorokkal ezt ajánljuk olvasóink figyelmébe.
A lelkészek illetményének jelentős növelését szorgalmazza a Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Presbitériuma. A kezdeményezésről a testület november 9-i ülésén egyeztettek. Tárgyaltak a presbiterek a pedagógusoknak biztosítható szolgálati lakások kérdéséről, illetve az ifjúságot és az elköteleződést a fókuszba állító 2024-es tematikus év hangsúlyairól is.
Beszámoló

Szabadságból és elköteleződésből születő teológia

Tudományos konferencia az Evangélikus Hittudományi Egyetemen
A konfirmáció és az elköteleződés tematikus évéhez kapcsolódva tartottak teológiai konferenciát november 8-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. A magyar tudomány ünnepe alkalmából rendezett tanácskozás tematikája az egyetem oktatóinak augusztusban megjelent Teológia és hűség című tanulmánykötete köré szerveződött. A plenáris előadások biblikus, egyháztörténeti és gyakorlati teológiai szemp...
Interjú

Kémia és hittan kéz a kézben

Lackner Orsolya a fiatalok közötti szolgálatról
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi, hitoktatói hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Lackner Orsolya harmadéves kémia–hittanár szakos hallgatóval pályaválasztásáról, a pedagógusi attitűdről, valamint a „tudományos” és a „személyes” istenképről is beszélgettünk.
Ajánló

Gondolatébresztés nem csak teológusoknak

Egyetemi oktatók tanulmánykötete
Teológia és hűség címmel jelent meg az Evangélikus Hittudományi Egyetem és a Luther Kiadó jóvoltából az egyetem oktatóinak huszonkét tanulmányát tartalmazó könyv. A kötet megmutatja, hogy milyen tág perspektívájú a teológia művelése. Emellett arra is lehetőséget ad, hogy átgondoljuk a konfirmációról és az elköteleződésről kialakított nézeteinket.
Szülőként egyik célunk az lehet, hogy megtanítsuk gyermekünknek a tekintély és a hatalom hatékony alternatíváit. Valódi engedelmesség csak valódi kapcsolatban lehetséges. Arató Lóránd jegyzete.
Riport

Egyházért élő emberekre van szükség

Zsinati küldöttek a konfirmációról és az elköteleződésről
A konfirmáció és az elköteleződés évében egyházunk zsinatának – a legszélesebb körű döntéshozó, legfőbb képviseleti és törvényhozó testületnek – három nem lelkészi küldöttjét kérdeztük arról, hogyan emlékeznek vissza a saját konfirmációjukra, mit jelent felnőttéletükben a hit, a közösséghez tartozás, és milyen felelősséget, feladatot jelent a zsinati küldötti tisztség. Már a 2024-ben esedékes t...
Nagyvilág

A reménység és a bátorítás jele

Norvég–magyar találkozó a konfirmáció és az elköteleződés jegyében
Kétoldalú, norvég–magyar gyakorlati teológiai konferenciát rendeztek szeptember 28-án az Evangélikus Hittudományi Egyetemen. Az esemény a Norvég Egyház Møre Egyházkerületének és a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének mintegy két évtizedes testvérkapcsolati együttműködése révén valósult meg. Az Ingeborg Midttømme püspök és Tormod Remøy lelkész vezette norvég delegáció egy hé...
Interjú

Folyamatos figyelemmel

Kovács Bence a családi háttér szerepéről és a párbeszédről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Kovács Bence ötödéves hallgatóval gyülekezeti hátteréről, az elköteleződésről és a közösségépítés fontosságáról is beszélgettünk.
Interjú

Forduljunk a másik emberhez

Hegedűs Kende Kristóf az elköteleződésről
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Hegedűs Kende Kristóf ötödéves hittan–történelemtanár szakos hallgatóval pályaválasztásáról, a másokhoz forduló életről és a teológusok egymást megtartó közösségéről is beszélgettünk.
Interjú

Isteni elhívás és emberi hívások

Láng Pál nyugalmazott lelkész nem szokványos útja a Luther-kabátig
Több mint huszonöt évnyi parókus lelkészi szolgálat után ez év márciusában nyugdíjba ment a Nyugat-békési Egyházmegyéhez tartozó, mintegy ezerhatszáz lelkes Csabacsűd evangélikus gyülekezetének lelkésze. Láng Pál figyelemre méltóan színes életutat bejárva került e szolgálati helyére, hiszen amikor evangélikus lelkésszé szentelték, az már a második ilyen esemény volt az életében. A katolikus pap...
A Magyarországi Evangélikus Egyházban lényegében nincsenek kántori állások. Ezért a gyülekezetek nagy részében a zenei élet a vasárnapi istentiszteletek orgonistaszolgálatára korlátozódik, melyet többségében önkéntesek végeznek – munka, tanulás, család mellett, legfeljebb jelképes tiszteletdíjért. Négy, évtizedek óta hűségesen szolgáló kántort mutatunk be, akik elhívásukról vallanak.
Interjú

A világ világosságát hirdeti

Negyvenévnyi lelkészi szolgálatára tekint vissza Mekis Ádám
„Minőségi életet élhettem, olyan értelemben, hogy nem magamat kellett prédikálnom, hanem Jézust” – mondja Mekis Ádám. Az 1983-ban felszentelt lelkész négy évtizeden keresztül pásztorolta egyetlen szolgálati helyének, az Acsai Evangélikus Egyházközségnek a híveit. Az Észak-Pest Megyei Egyházmegye esperesével – nyugdíjba vonulásának apropóján – elköteleződéséről, életútjáról, a változó körülménye...
Sorozatunkban az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológusi, lelkészi hivatásra készülő hallgatóit szólaltatjuk meg indíttatásukról, a szolgálattal kapcsolatos elképzeléseikről, céljaikról. Papp Ildikó másodéves hallgatóval gyülekezeti hátteréről, elhatározásának formálódásáról és az ifjúság megszólításának lehetőségeiről is beszélgettünk.
Riport

Elköteleződésben növekedve

Tradíciók és építkezés a Répce mentén
„Az istenhit közösségbe hív” – vallja Baranyay Bence. A Répcelak–Csánigi Evangélikus Egyházközség fiatal lelkészével az ifjúságot és az időseket megszólító alkalmakról, a megtorpant, majd visszaszerzett lendületről is beszélgettünk, és az is szóba került, miként maradhat a gyülekezet nyitott, de erős identitású közösség.